Skip to main content

Kreft, søvnlengde og madrasstyper

Soving på madrasser med metallfjærer ser ut til å øke risikoen for flere typer kreft.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Hypotesen er at reflekterte og stående radiobølger fra metallfjærene har negativ påvirkning på personen som ligger på madrassen. Alternative terapeuter har i flere tiår hevdet at personer som over år sover i resonans med (og dermed påvirkes av) FM-radiobølger, får svekket immunsystemet. Forklaringa skal være at hvis en person sover på en madrass med metallfjærer, kan reflekterte og stående radiobølger for eksempel forklare at venstre side av kroppen er mer utsatt for brystkreft og ondartet hudkreft (melanom) enn høyre side. Dette virker kanskje ulogisk fordi de fleste sover lenger på høyre side enn på venstre, og man skulle da tro at den sida som er nærmest metallfjærene var mest utsatt. Imidlertid dannes helsesvekkende felt et par desimeter høyere enn madrassen fordi innkommende og reflekterte bølger slår hverandre ut nærmest metallfjærene. Når radiostrålene møter metall med høy ledningsevne, blir de reflektert og sendes tilbake 180 grader i fase. Derfor samvirker bølgene sterkere et stykke opp fra madrassen med et teoretisk maksimum en kvart bølgelengde over metallfjærene.

LES OGSÅ  Badstue for bedre helse og indre rengjøring

På denne bakgrunn ønsket to svenske og en finsk forsker å teste om det er økt forekomst av brystkreft i land der en stor andel av befolkningen sover på metallfjærer sammenliknet med der bare noen få gjør det.1 En gjennomgang av publisert forskning viste følgende: De som sover lite, får negative helseeffekter og økt dødelighet, sammenliknet med dem som sover lenge. Imidlertid ser det ut til at en lenger tid i senga enn de gjennomsnittlige 7,5 timene øker risikoen for brystkreft og dødeligheten i vestlige land, men ikke i Japan. I dette asiatiske landet er risikoen for bryst- og prostatakreft omvendt proporsjonal med søvnlengden.

Disse dataene underbygger hypotesen om at soving på madrasser med metallfjærer kan være en risikofaktor for brystkreft. På bakgrunn av slike funn mener forskerne at man bør undersøke hvorvidt tilsvarende gjelder for søvnlengde og risiko for å få hudkreft. En viktig undersøkelse for bedre å forstå mulige virkningsmekanismer er å måle elektriske felter rundt menneskekroppen når den hviler på madrasser med metallfjærer. Kreft er med andre ord ikke bare resultat av kjemiske miljøpåvirkninger og kosthold. Vi må også ta hensyn til biofysiske miljøfaktorer.

Kilde:

1.  Hallberg Ö, Huttunen P, Johansson O. Cancer incidence vs. population average sleep duration on spring mattresses. Advanced Studies in Medical Sciences 2014; 2 (1): 1-15. http://www.m-hikari.com/asms/asms2014/asms1-4-2014/3810.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner