Skip to main content

Laser mot makuladegenerasjon

[wcm_restrict]

Behandling med myklaser er i noen studier påvist å kunne være nyttig og kan vise seg å bli en viktig behandling av makuladegenerasjon.

Tekst Iver Mysterud  

Kort fortalt

Dette er sjette del i en seksdelt serie om makuladegenerasjon – en forandring i netthinnen og den vanligste årsaken til svakt syn og blindhet hos eldre. Første del fokuserer på årsaker, klassifikasjon, symptomer og helsevesenets behandlingstilbud, mens andre del gir en oversikt over risikofaktorer for å utvikle tilstanden (nr. 4/2020). Delene 3–6 handler om ulike typer behandling. Del 3 omtaler hvordan Marc Grossman kombinerer kosthold, kosttilskudd og behandling med akupunktur og mikrostrøm (nr. 4/2020), del 4 om bruk av akupunktur og del 5 om behandling med mikrostrøm. Her i del 6 fokuseres det på behandling med myklaser.

En laser er en innretning som forsterker og sender ut elektromagnetisk stråling, oftest synlig lys. Lyset fra en laserkilde er koherent (ordnet) og monokromatisk (bare én farge). Laser brukes medisinsk innen kirurgien for å kutte, koagulere blod og fjerne vev. Her er energien relativt sterk og måles i watt. Behandling med myklaser bruker helbredende egenskaper til ulike typer laserlys med mye mindre energi, som måles i milliwatt (mW). En rekke forskjellige sykdommer, symptomer og plager behandles med myklaser, inkludert makuladegenerasjon. Ulike sykdommer og plager reagerer på forskjellige bølgelengder. Bruk av myklaser er tidligere omtalt i Helsemagasinet.1 Det er utført tre studier om myklaser og makuladegenerasjon,2,3,4 og vi skal se nærmere på to av dem.

LES OGSÅ  Mikrostrøm mot makuladegenerasjon

Tyske forskere har testet effekten av myklaser på drøyt 200 pasienter med tørr eller våt makuladegenerasjon, hvorav over halvparten hadde grå stær (katar-wakt). Studiedeltakerne ble behandlet med myklaser fire ganger (to ganger i uka i to uker). En halvledende laserdiode (780 nm) ble brukt for å belyse den gule flekken i 40 sekunder. Tjue av deltakerne fikk en uvirksom behandling og tjente som kontroller. Synsskarphet ble målt etter hver  behandling. Laserbehandlingen bedret synsskarpheten både i øyne med og uten grå stær. Hos pasienter med våt makuladegenerasjon ble ødemer og blødninger mindre. Synsforbedringen varte i 3–36 måneder etter behandling, mens synsskarpheten i kontrollgruppa forble uendret. Ingen bivirkninger ble påvist. Konklusjonen ble at myklaser bedret synsskarpheten hos personer med makuladegenerasjon uten bivirkninger og kan derfor brukes for å motvirke synstap.3

Kanadiske forskere har testet lysbehandling på 42 øyne med tørr makula-degenerasjon. De brukte et LED-lys som sendte ut lys i tre frekvenser: gul (590 nm), rød (670 nm) og nærinfrarød (790 nm). Behandlingen varte i tre uker, og deltakerne ble testet etter tre måneder. Både synsskarphet og kontrastfølsomhet ble bedre, og volum av og tykkelse på drusenlaget ble redusert. Konklusjonen ble at denne kombinasjonen av lysfrekvenser kan bidra til å motvirke tørr makuladegenerasjon.4

Avslutning

Behandling av makuladegenerasjon med laserterapi har et så stort potensial at det kanskje representerer et viktig gjennombrudd.5,6 Det trengs opplagt mer forskning, men foreliggende studier er lovende. Makulapasienter risikerer ikke annet enn tapte penger på å forsøke laserterapi hos en erfaren behandler. For bedre effekt bør man kombinere dette med andre tiltak, slik som å spise lavkarbokosthold og å ta kosttilskudd.

LES OGSÅ  Kinesisk elektromedisin – ny, revolusjonerende behandling?

Kilder:

1. Mysterud I. Laserbehandling. VOF 2015; 6 (8): 30–4.

2. Rodriguez-Santana E, Reyes H, Santana-Rodriguez KE mfl. Photoinfrared pulsed biomodulation in age-related macular degeneration associated to neurological disease: one interventional case report and minireview. Journal of Chinese Clinical Medicine 2008; 3: 470-7.

3. Ivandic BT, Ivandic T. Low-level laser therapy improves vision in patients with age-related macular degeneration. Photomedicine and Laser Surgery 2008; 26: 241–5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18588438

4. Merry GF, Munk MR, Dotson RS mfl. Photobiomodulation reduces drusen volume and improves visual acuity and contrast sensitivity in dry age-related macular degeneration. Acta Ophthalmologica 2017; 95: e270–7. 

5. Rodriguez-Santana E, Santana-Blank L. Laser photobiomodulation as a potential multi-hallmark therapy for age-related macular degeneration. Photomedicine and Laser Surgery 2013; 31: 409–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23808767

6. Santana-Blank L, Rodriguez-Santana E, Santana-Rodriguez KE mfl. “Quantum leap” in photobiomodulation therapy ushers in a new generation of light-based treatments for cancer and other complex diseases: perspective and mini-review. Photomedicine and Laser Surgery 2016; 34: 93–101. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890728

 

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner