Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Manglende tenner øker risiko for hjertesykdom

Manglende tenner øker risiko for hjertesykdom

Periodontitt – betennelse i vevet som omgir tennene – er viktigste årsak til tanntap hos middelaldrende og eldre mennesker. Tilstanden er også satt i sammenheng med forekomsten av hjerte- og karsykdom.

Finske forskere ønsket å undersøke mulige sammenhenger mellom manglende tenner og risikoen for å få hjerte- og karsykdom, diabetes og for å dø. De tok utgangspunkt i en undersøkelse av nesten 8 500 personer som var fulgt opp i over 13 år. Tannstatus ble undersøkt før studien startet. Det viste seg at folk som hadde mistet fem eller flere tenner, hadde fra 60 til 140 prosents økning i flere ulike former for hjerte- og karkomplikasjoner inkludert hjerteinfarkt. Personer som manglet ni eller flere tenner, hadde økt risiko for andre typer hjerte- og karsykdom, diabetes og død. Det ble ikke påvist noen økt risiko for slag.

Selv noen få manglende tenner kan indikere økt risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes og total dødelighet av ulike typer årsaker i en gitt alder. Forskerne mener at antallet manglende tenner hos pasienter kan være en nyttig indikator når allmennleger vurderer sykdomsrisiko. Tap av tenner er en ”surrogatmarkør” for nåværende eller tidligere periodontitt. Antall manglende tenner er derfor et raskt, om enn upresist mål på periodontitt, som ofte kun kan påvises etter en grundig undersøkelse av tannlegen. IM

Kilde: Liljestrand JM, Havulinna AS, Paju S mfl. Missing teeth predict incident cardiovascular events, diabetes, and death. Journal of Dental Research 2015; 94: 1055–62.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25991651

Annonse:
You may also like
Bedre helse med kostomlegging
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper

Legg igjen et svar