Skip to main content

Medikamentenes virkelige effekter – depresjon

I dette intervjuet utdyper den britiske psykiateren og forskeren Joanna Moncrieff sitt syn på forskningen på depresjon og medikamenter. Hun er tilknyttet Universitetshøgskolen i London og publiserte i 2008 boka The myth of the chemical cure (2008).1 Dette intervjuet tar denne boka som utgangspunkt.

Tekst Iver Mysterud    

Kort fortalt

Dette er oppfølging av to intervjuer med den britiske psykiateren og forskeren Joanna Moncrieff med utgangspunkt i hennes bok The myth of the medical cure (2008) fra nr. 4/2017 (hovedintervju) og 5/2017 (psykose og schizofreni).

Hennes hovedargument er at medikamenter verken kurerer eller behandler psykiske lidelser. De kan verken reversere eller normalisere en underliggende feilregulering, slik som en kjemisk ubalanse.

Psykofarmaka induserer en unormal, medikamentindusert tilstand som påvirker pasientens følelser og atferd. Slike medikamenter kan undertrykke eller tildekke symptomene på en psykisk lidelse.

Dette intervjuet fokuserer på depresjon, og et siste oppfølgende intervju vil omhandle bipolar lidelse (7/2017).

Det er en utbredt oppfatning at depresjon primært dreier seg om for lite eller for mye serotonin, men også om andre monoaminer i hjernen og nervesystemet. Moncrieff har gransket forskningslitteraturen, og vi spør hva den viser.

LES OGSÅ  Kan vegetarkosthold gi depresjon?

– Forskningen på serotonin er inkonsistent, og alle resultatene er indirekte, siden vi ikke direkte kan måle serotonin i hjernen, svarer hun. – Noen studier finner indikasjoner på økte nivåer, andre på reduserte nivåer, og mange finner ingen forskjeller mellom deprimerte og normale kontroller. Forskningen på andre monoaminer, som noradrenalin, er tilsvarende inkonsistent, sier psykiateren.

Finnes det et påviselig sykdomsgrunnlag ved depresjoner som virkningen av antidepressiva kan forstås ut fra?

– Nei, for det kan ikke vises at det finnes unormale nivåer av signalstoffer i hjernen ved depresjon. Derfor kan heller ikke medikamenter normalisere nivåene. Ingen andre konsistente avvik som er spesifikke for depresjon, er blitt oppdaget, og følgelig kan heller ikke de bli normalisert av medikamenter.

Utbredt behandling

Hvorfor er bruken av antidepressiva så utbredt i behandling av depresjoner?

– Tilbake på 1960-tallet fremmet psykiatere ideen om at depresjon er en vanlig tilstand som responderer på medikamenter. Dette ble gjort for å bygge opp en praksis basert på poliklinisk behandling. Ideen om at depresjon var vanlig og lett å behandle oppsto i kjølvannet til markedsføringen av antidepressiva. Ideen ble sterkt støttet av farmasøytisk industri og deres markedsføring på 1990-tallet av nye antidepressiva (selektive serotoninreopptakshemmere) som Fontex. Allmennheten er også blitt vant til ideen om at livets problemer er medisinske forstyrrelser som kan løses med et medikament, og denne ideen er attraktiv for en del mennesker fordi løsningen virker så enkel.

Hva gjør antidepressiva fra et medikamentsentrert perspektiv?

– Antidepressiva er representerer et utvalg av en gruppe syntetiske stoffer med en rekke ulike effekter på brukernes sinnstilstand, svarer Moncrieff. – De eldre antidepressiva, de trisykliske, tilsvarer kjemisk sett nevroleptika. De virker meget beroligende, og noen av dem blokkerer dopamin om de gis i store doser. Selektive serotoninreopptakshemmere har mildere, psykoaktive effekter. De gjør også brukerne søvnige, men de kan også få en til å føle seg urolige på en ubehagelig måte. I tillegg ser de ut til å dempe følelser, forklarer hun.

Er antidepressiva på lang sikt nyttige mot depresjoner?

LES OGSÅ  Svekker antipsykotika kognitive funksjoner?

– Jeg mener at de fleste tar antidepressiva fordi de er blitt forledet til å tro at medikamentene kan reversere et underliggende problem, ikke fordi medikamentene har en dempende effekt på følelsene. Folk flest ville ikke uoppfordret tatt medikamenter som virker på denne måten, svarer forskeren. – På lang sikt virker det spesielt skadelig å ta medikamenter som reduserer følelsesmessige reaksjoner, og der det er lite sannsynlig at de hjelper klientene til å rydde opp i de problemene som i utgangspunktet gjorde dem deprimerte, mener Moncrieff.

Behandling i egen praksis

Hvordan behandler du deprimerte personer i din egen praksis?

– Den gangen jeg behandlet mange pasienter, pleide jeg å fortelle hva jeg mener om antidepressiva (det medikamentsentrerte synet). Jeg fortalte dem også hva de bør gjøre ifølge den sykdomssentrerte modellen, svarer psykiateren. – Deretter lot jeg dem bestemme selv om de ønsket å forsøke medikamenter på bakgrunn av tilgjengelig informasjon. De fleste som kom til meg, ønsket å ta medikamenter fordi de allerede var blitt overbevist om at de hadde en kjemisk ubalanse og trengte dem for å komme i balanse. Den gangen var dette en standardbehandling anbefalt av myndighetene, og jeg følte meg ikke i stand til å nekte folk å ta dem, selv om jeg ikke trodde de var nyttige, forteller hun.

Kan det enkelte ganger være fornuftig å behandle depresjoner med antidepressiva?

– Jeg mener at den eneste rasjonelle formen for medikamentell terapi ved en depressiv episode er midlertidig bruk av beroligende medikamenter til hjelp mot angst eller uro. Eldre antidepressiva virket veldig beroligende og kan ha vært nyttige, men i dag finnes tryggere, beroligende medikamenter hvis dette er hva man forsøker å oppnå, avslutter Joanna Moncrieff.

LES OGSÅ  Effekt av psykologiske terapier mot depresjon

Joanna Moncrieff

Moncrieff (f. 1966) er utdannet lege fra Universitetet i Newcastle ved Tyne og videreutdannet til psykiater i London. Hun er i dag foreleser i kritisk og sosialpsykiatri ved Institutt for psykiatri, Universitetshøgskolen i London. Moncrieff deltar også i ledelsen av ”Critical Psychiatry Network”, en gruppe psykiatere som utfordrer den dominerende biomedisinske modellen for psykiske lidelser. Mange av hennes artikler kan leses på www.criticalpsychiatry.co.uk. Hun utga i 2008 The myth of the chemical cure, som oppsummerer og utvider tidligere forskning. I 2011 kom A straight talking introduction to psychiatric drugs, som gir et kritisk blikk på psykiatrisk medikamentell behandling.2 I 2013 utga hun The bitterest of pills, som har et kritisk blikk på antipsykotiske medikamenter. Nettside: https://joannamoncrieff.com/

Kilder:

1.  Moncrieff J. The myth of the chemical cure: a critique of psychiatric drug treatment. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2008.

2.  Moncrieff J. A straight talking introduction to psychiatric drugs. Ross-on-Wye: PCCS Books, 2009 (norsk versjon: Psykiatriske legemidler: En kritisk introduksjon. Abstrakt forlag, 2011).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner