Skip to main content
Blood donation design, vector illustration eps 10.

Miljøgifter hos norske blodgivere

[wcm_restrict]

Hvordan er nivået av miljøgifter i blodet til norske blodgivere? Det ønsket en gruppe forskere å finne ut. Overføringsblod er nemlig en potensiell kilde til eksponering for tungmetaller og organiske miljøgifter til sårbare pasientgrupper, for eksempel for tidlig fødte barn. I en nøye kontrollert undersøkelse trakk forskerne ut tilfeldige blodgivere fra blodbanker i Bergen, Tromsø og Kirkenes. 

Nesten 18 prosent av blodgiverne viste seg å ha blykonsentrasjoner over grensen som er satt for blod-overføringer til for tidlig fødte barn. Rundt 11 prosent av blodgiverne hadde mer kvikksølv i blodet enn anbefalt, og for kadmium hadde fire prosent av blodprøvene for høye verdier. For de to organiske miljøgiftene perfluorert oktansyre (PFOA) og perfluoroktylsulfonat (PFOS) hadde henholdsvis 68 og 100 prosent av blodgiverne blodnivåer høyrere enn anbefalt. Jo eldre blodgiverne var, desto større konsentrasjoner av PFOA, PFOS og tungmetaller hadde de i blodet. Samlet sett hadde en betraktelig andel mer tungmetaller og organiske miljøgifter i blodet enn ønskelig. Valg av unge blodgivere eller målinger av forurensning i blodgiveres blod kan være en metode for å unngå at sårbare pasientgrupper blir tilført giftstoffer gjennom blodoverføringer. IM

Kilde:

Averina M, Hervig T, Huber S mfl. Environmental pollutants in blood donors: The multicentre Norwegian donor study. Transfusion Medicine 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31926037

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 

Miljøgifter hos norske blodgivere / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Finansielle bånd mellom farmasøytisk industri og legeforeninger

Miljøgifter hos norske blodgivere / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Fokus på årsaker til sykdom

Miljøgifter hos norske blodgivere / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Farmasøytisk industri på inntektstoppen


Del gjerne med dine venner