Skip to main content

Mobilmaster og rumpetroll

En rekke populasjoner av amfibier som frosk og padder har gått tilbake de siste årene, og det er foreslått at stråling fra mobiltelefonmaster kan være én av flere faktorer bak denne tilbakegangen. En spansk forsker har undersøkt effekten av mikrobølgestråling på rumpetroll av vanlig frosk i en virkelig situasjon 140 meter fra flere mobiltelefonmaster (basestasjoner). Eksperimentet varte i to måneder, fra eggfasen til rumpetrollene var klare til omdanning til frosker. Han sammenliknet effekten av stråling på 70 rumpetroll i en beholder med 70 rumpetroll i en annen, strålingssikker beholder (utformet som ”Faradays bur”).

I den eksponerte gruppa ble det observert dårligere koordinering av bevegelsene. Veksten var uregelmessig over tid og førte til både store og små rumpetroll, og dødeligheten var høy (90 %). I kontrollgruppa var koordineringen av bevegelser normal, den fysiske utviklingen foregikk normalt over tid, og dødeligheten var lav (4,2 %).

Resultatene indikerer at stråling fra mobiltelefonmaster i en virkelig situasjon kan påvirke utviklingen og forårsake økt dødelighet av eksponerte rumpetroll. Forskeren mener at denne studien kan ha store følger for hva som kan skje i naturen ved stråleeksponering fra dagens mobiltelefonmaster. IM

LES OGSÅ  Krimtriller blant forskere i strålingsmiljø

Kilde: Balmori A. Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city furned into a laboratory. Electromagnetic Biology and Medicine 2010; 29: 31-5.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner