Skip to main content

Oppmerksomt nærvær ved depresjon, angst og stress

Kognitiv atferdsterapi anses å være en av de mest effektive terapiene mot lidelser som depresjon, angst og stressrelaterte lidelser, men er relativt dyr da den utføres en-til-en. En gruppe svenske forskere ønsket derfor å teste om gruppebasert oppmerksomt-nærværsterapi (gruppemeditasjon) kunne være like effektivt som kognitiv atferdsterapi. Totalt 215 personer mellom 20 og 64 år ble med i studien som varte i åtte uker. Det ble trukket lodd om hvem som skulle være med på gruppebasert oppmerksomt-nærværsterapi og hvem som skulle få standardbehandling og være i kontrollgruppa. Av sistnevnte fikk de fleste kognitiv atferdsterapi, eventuelt medikamentell behandling eller rådgivning. Gjennomsnittlig antall behandlingstimer med kognitiv atferdsterapi var seks. Personer i behandlingsgruppa deltok på en totimers gruppemeditasjon hver uke. To instruktører var til stede i hver gruppe, som besto av maksimalt ti deltakere. I begge grupper bedret symptomene seg i studieperioden, og metodene var like effektive. Gruppebasert oppmerksomt-nærværsterapi er derfor et godt og billigere alternativ til kognitiv atferdsterapi for depresjon, angst og stressrelaterte lidelser. IM

Kilde:

Sundquist J, Lilja Å, Palmér K mfl. Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry 2015; 206: 128-35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25431430


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner