Skip to main content

Overdiagnostisering av AD/HD hos gutter

Sveitsiske forskere ønsket å undersøke i hvilken grad terapeuter bruker diagnosemanualene (DSM-IV og ICD-10) korrekt ved diagnostisering av problemer med oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet (AD/HD). De sendte en grundig gjennomtenkt pasienthistorie til 1000 psykologer, psykiatere og sosialarbeidere og ba dem om å stille en diagnose. Pasienthistorien hadde flere varianter. I den første var alle kriteriene for dette atferdskomplekset oppfylt, men i de tre andre var bare noen av kriteriene oppfylt. I sistnevnte tilfeller skal man ikke sette diagnosen AD/HD. I tillegg ble det brukt versjoner der personen var gutt eller jente. I hele 17 prosent av pasienthistoriene der pasienten ikke oppfylte kriteriene til AD/HD, ble likevel diagnosen satt, og dersom pasienten var en gutt, var  sannsynligheten for at han fikk en diagnose, dobbelt så stor enn dersom pasienten var jente.

Denne studien underbygger at mange terapeuter ikke følger diagnosemanualene skikkelig og at AD/HD blir overdiagnostisert, spesielt hos gutter. Bakgrunnen for dette kan være at en høyere andel gutter enn jenter har diagnosen AD/HD og at terapeuter følger enkle tommelfingerregler for representativitet i stedet for å følge retningslinjene. Studien minner oss om at man bør være oppmerksom på muligheten for feildiagnostikk, spesielt hvis det gjelder en gutt. Uansett bør man ikke glemme at den beste måten å hjelpe mennesker på, enten de har en korrekt eller feilaktig AD/HD-diagnose, er  å lete etter årsaker til problemene. IM

LES OGSÅ  San-av-Son

Kilde:

Bruchmüller K, Margraf J, Schneider S. Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria? Overdiagnosis and influence of client gender on diagnosis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2011; 80: 128-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22201328


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner