Skip to main content

Periodisk faste ved psykiske lidelser

Ukeslutt 20. mai 2022: Denne uka anbefaler vi et innlegg om betydningen av periodisk faste ved psykiske lidelser. Videre viser det seg å være store forskjeller mellom nasjonale retningslinjer for antidepressiva og svangerskap.

Flere lesetips fra redaksjonen:

  • Den eloverfølsomme gitaristen Ricky Gardiner døde bare 73 år gammel.
  • Nok en meningsløs kritikk av kosttilskudd.
  • 17 000 leger og medisinske forskere mener at den medisinske unntakstilstanden må opphøre.
  • Tallet på vaksineskader i Tyskland kan være 40 ganger høyere enn antatt.

Tekst Iver Mysterud

Periodisk faste ved psykiske lidelser / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Periodisk faste ved psykiske lidelser

Det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You (WDDTY) har i mai-utgaven en artikkel om periodisk faste, som ligger gratis på nettet. Dette temaet har Helsemagasinet skrevet om flere ganger, men i WDDTY-artikkelen er hovedfokus psykiske lidelser, særlig depresjon. Mange vet ikke at periodisk faste kan være nyttig også ved psykiske lidelser som dessverre er blitt ”folkesykdommer”. Psykososiale tiltak/behandling er ofte ikke tilstrekkelig til å hjelpe alle som sliter. Da er det viktig å være klar over at periodisk faste med definerte spisevinduer kan bidra til en bedre prognose.

LES OGSÅ  Inneplanter kan gjøre oss gladere!

Store forskjeller mellom nasjonale retningslinjer for antidepressiva og svangerskap

Selv om symptomene er felles over landegrensene, spriker behandlingene. Mange land har ikke retningslinjer i hele tatt. Dette kommer fram i en artikkel på nettstedet Titan, som utgis av Universitetet i Oslo, 11. mai.

Gitaristen Ricky Gardiner ble bare 73 år gammel

Dette kommer fram i en artikkel i The Guardian 17. mai. Gardiner var gitarist for både David Bowie og Iggy Pop. Han hadde Parkinsons sykdom, men ikke alle vet at Gardiner også ble diagnostisert med eloverfølsomhet i 1998. Dette gjorde at han følte seg uvel når han var i nærheten av elektroniske enheter. Han måtte tilpasse hjemmestudioet sitt for å håndtere dette problemet.

Nok en meningsløs kritikk av kosttilskudd

Nrk.no publiserte 14. mai en artikkel som nok en gang framsetter feilaktige påstander om nytteverdien av kosttilskudd. Helsemagasinets faste lesere vil forhåpentligvis lett gjennomskue de feilaktige argumentene. Gjennom årene har vi mange ganger sett en fagperson framsette påstanden om at betakaroten kan gi lungekreft. Dette er for lengst tilbakevist i forskning. At en del produsenter/distributører kommer med påstander om produktene som ikke er godkjent etter norsk lov, er sikkert riktig. Problemet er at det norske lovverket er ekstremt strengt når det gjelder hva som kan sies om et produkt, og lista for å få godkjent en helsepåstand er lagt veldig høyt. På tross av vitenskapelig støtte for en rekke helsepåstander får ikke bransjen lov å fortelle hva forskningen til enhver tid har kommet fram til. Dersom det finnes så omfattende faglig dokumentasjon for at et kosttilskudd har medisinske virkninger at helsemyndigheter og toneangivende fagfolk godtar den, blir tilskuddet omklassifisert til legemiddel. For øvrig dør det i praksis ingen i verden av kosttilskudd, ei heller høydoserte, mens et stort antall mennesker dør av medikamenter hvert år, også slike som er riktig brukt etter legens anvisning. Det kom nylig fram at minst 20 prosent av akuttinnleggelser i Norge skyldes bivirkninger (se neste sak). På denne bakgrunn er hetsen mot kosttilskudd meningsløs.

LES OGSÅ  Barn og mobilstråling

17 000 leger og medisinske forskere: – Den medisinske unntakstilstanden må opphøre

Steigan.no publiserte 15. mai en felleserklæring på vegne av 17 000 leger og medisinske forskere. Signatarene ønsker å avslutte den nasjonale nødssituasjonen, gjenopprette vitenskapelig integritet og rette oppmerksomhet mot forbrytelser mot menneskeheten. Artikkelen bør leses av alle, slik at vi som samfunn i framtiden ikke gjentar de feilgrepene som ble gjort under pandemien.

Tyske forskere: Tallet på vaksineskader kan være 40 ganger høyere enn antatt

Ifølge Paul Ehrlich Institute er antallet alvorlige komplikasjoner etter vaksinasjoner mot Sars-CoV-2 er 40 ganger høyere enn tidligere registrert. Dette vises i en langtidsobservasjonsstudie utført av Berlin Charité, omtalt på Steigan.no 15. mai. Studien er et resultat av at rundt 40 000 vaksinerte personer er blitt intervjuet med jevne mellomrom over hele Tyskland. Deltakelsen har vært frivillig og uavhengig av hvordan vaksinene har påvirket testpersonene.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner