Skip to main content

Bridgeskolen: Roman Key Card Blackwood (RKCB)

Dette er en videreutvikling av konvensjonen blackwood, som spør etter antall ess: RKCB spør etter hvor mange nøkkelkort makkeren har. Ett nøkkelkort er definert som ess eller trumf konge, dvs. totalt 5. Konvensjonen er mye brukt fordi kvaliteten på trumffargen er veldig viktig for å finne ut om man skal melde slem eller ikke. Man bruker 4 NT som spørsmål etter antall nøkkelkort, og svarene tolkes slik:

5 kløver = 0 eller 3 nøkkelkort

5 ruter = 1 eller 4 nøkkelkort

5 hjerter = 2 nøkkelkort u. trumf dame

5 spar = 2 nøkkelkort m. trumf dame

Bare svaret 5 spar forteller at man har trumfdama, mens  5 kløver, 5 ruter eller spar bare sier noe om nøkkelkortene. Man kan spørre om makker har trumfdama hvis ikke makker svarer 5 spar ved å melde billigste (neste ledige) farge unntatt 5 i avtalt trumffarge. Laveste melding i trumf betyr at man ikke har trumf dame. Har man den ved siden av 0 eller 1 nøkkelkort, melder man av sin laveste konge om man har noen. Uten konge hopper man til 6 i avtalt trumf, og dersom det ikke er mulig å hoppe dit (at man melder forbi 5 iavtalt trumf), melder man 5 NT. Her er et eksempel:

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Mer om andre doblinger

VEST ØST

? EKDxx ? Kn10xx

? Kxx ? EDKn10x

? Exx ? KDx

? xx ? E

 

Meldingene går slik:

VEST ØST

1 Spar 4 NT (1)

5 Kløver (2) 5 Ruter (3)

5 Hjerter (4) 7 NT (5)

(1) RKCB, som spør hvor mange nøkkelkort makker har

(2) 0 eller 3 nøkkelkort

(3) Øst ser at Vest må ha 3 nøkkelkort for åpningen sin og spør etter trumf dame

(4) Jeg har trumf dame i tillegg til hjerter konge

(5) Øst kan nå telle 13 stikk og melder derfor 7 NT: 4 stikk i spar (5 om man bruker 5 korts majoråpning), 5 i hjerter, 3 i ruter og 1 i kløver.

Problemet for mange som begynner å bruke denne konvensjonen, er at de er usikre på hva som er trumf dersom de ikke har støttet hverandre i en farge. Derfor anbefales å bruke Blackwood (se VOF nr. 2/2012) i starten og gå over til RKCB når man blitt sikrere på meldingene. En annen mulighet er å bruke Blackwood dersom trumf ikke er avtalt underveis i meldingene og å bruke RKCB hvis man har støttet hverandres farge. Mange velger å bruke sist meldte farge som trumf. Det viktigste er at begge er enige slik at det ikke blir misforståelser. I eksemplet over er det ikke avtalt trumf (de har ikke støttet hverandre i spar), men det er likevel naturlig at den som spør i 4 NT, har sparstøtte; ellers ville han først ha meldt en annen farge og meldt 4 NT neste gang.

Forandrer vi kortene litt i eksemplet over, blir sluttkontrakten helt annerledes:

VEST ØST

? Dxxxx ? Kn10xx

? Kxx ? EDKn10x

? Exx ? KDx

? KD ? E

Her har øst samme kort som tidligere, men vest har litt andre, og da vil meldingsforløpet gå som følger:

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Sterke åpningshender

VEST ØST

1 Spar 4 NT (1)

5 Ruter (2) 5 Spar (3)

Pass (4)

(1) RKCB, som spør om hvor mange nøkkelkort makker har

(2) 1 eller 4 nøkkelkort

(3) Siden Øst har 2 nøkkelkort, vet han at makker bare har ett og at de mangler 2 av 5. Hvis det mangler 2 nøkkelkort, melder man ikke slem, og Øst melder 5 spar.

(4) Vest passer fordi Øst styrer og vet hvor mange nøkkelkort de har til sammen.

Regelen er at man melder slem dersom man mangler maksimalt 1 nøkkelkort og har trumf dame i tillegg, og at man i andre tilfeller bremser på 5-trinnet i avtalt trumf.


Et spill for de mer drevne:

Dette spillet dukket opp en klubbkveld.

Nord:

? 10852

? D3

? K9743

? E10

 

Vest:

? EKn43

? K5

? 5

? E108

 

Øst:

? K9

? 106

? D52

? 865432

 

Sør:

? D76

? EKn98742

? Kn6 

? D

 

Syd åpnet i 4 hjerter, og etter dobling fra Vest tok Øst ut i 5 kløver, som ble doblet av Nord. Øst var heldig som fikk ut hjerter ess og ny hjerter fra Syd, som muligens antok at makker hadde singel hjerter siden han doblet. Øst spilte nå spar til kongen og kløver til dame, konge og ess. Nord fortsatte med kløver 10 til bordets knekt. Øst tok for ruter ess og deretter kløver til denne posisjonen oppsto før siste trumf.

Nord:

? 1085

? —–

? K

? —–

 

Vest:

? EKn4

? —–

? 10

? —–

 

Øst:

? 9

? —–

? D5

? 22

 

Sør:

? D7

? Kn

? Kn

? —-

 

På den siste trumfen kan Syd kaste en hjerter og Vest en ruter, mens Nord må holde ruter konge og kaste spar. Øst spiller da spar til knekten, og de to siste sparene gir 11 stikk totalt. En fin skvis mot Nord, men da Nord var inne på kløver ess, kunne han spilt spar rett opp i saksa. Han bryter da skvisen og vil enten få et stikk i spar eller i ruter. Hadde du klart den?

LES OGSÅ  Kortkontroll

 

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner