Skip to main content

Safran mot depresjon og angst

Det er økende interesse for bruk av krydderet safran i psykiatrien. En gruppe forskere har derfor gått gjennom faglitteraturen for å oppsummere effekten av tilskudd av safran, både alene og sammen med medikamenter. Et systematisk litteratursøk identifiserte 23 studier som ble med i en metaanalyse, altså en samleanalyse der man slår sammen datamaterialet i mange studier i én felles analyse. Safran hadde sterk effekt sammenliknet med placebo på depressive symptomer og på angstsymptomer. Den var også effektiv sammen med antidepressiva mot  depressive symptomer. Konklusjonen var at safran kan være et effektivt tilskudd både ved depresjon og angst. Siden det kan tyde på at kun studier som finner positive effekter er publisert,   anbefalte forskerne mer forskning på dette temaet. IM

Kilde:

Marx W, Lane M, Rocks T mfl. Effect of saffron supplementation on symptoms of depression and anxiety: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews 2019; 77: 557–71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31135916/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Deprimert av smertestillende medikamenter