Skip to main content

Selvkontroll gjør deg lykkeligere

En som har stor grad av selvkontroll, har evnen til å reagere hensiktsmessig på en gitt hendelse og å kunne endre sine reaksjoner slik at de mer effektivt og bedre støtter opp under langsiktige mål. Klarer man å utøve selvkontroll, øker sannsynligheten for å bli lykkeligere, nettopp fordi det øker sannsynligheten for å oppnå bedre resultater på lang sikt enn om man reagerte spontant og ureflektert.

Studier viser at folk med høyere grad av selvkontroll dessuten fokuserer mindre på det negative i ulike situasjoner – hvilket ellers vil gjøre det lettere å spore av i feil retning fra dit man egentlig vil. Ikke bare oppnår man økt livsglede og livskvalitet om man utøver selvkontroll, men man slipper også stadig å kjempe med motstridende følelser og vanskelige valg. En større grad av selvkontroll gjør det rett og slett lettere å foreta rette valg, og dermed bruker man ikke så mye energi på negative situasjoner som måtte oppstå. Jo bedre selvkontroll, desto bedre resultater oppnår man i både studier, jobb og privatliv, og dermed blir man gjerne lykkeligere.

LES OGSÅ  Hvor mye bør vi jobbe for å ha det bra psykisk?

Kilde:

Cheung TTL, Gillebaart M, Kroese F mfl. Are you into me? Why are people

with high self-control happier? The effect of trait self-control on happiness as

mediated by regulatory focus. Frontiers in Psychology 2014; 5: 722.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4085873/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner