Skip to main content

Statiner øker risikoen for diabetes

Statiner er i utbredt bruk for å senke nivået av kolesterol i blodet. En rekke studier de siste åra tyder på at dette medikamentet har en rekke bivirkninger og øker risikoen for alvorlig sykdom. I en ny, finsk studie økte risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 46 prosent hos statinbrukere. Forskerne fulgte nesten 9 000 ikke-diabetikere i alderen 45–73 år i cirka seks år. Ny diabetes ble påvist hos 625 menn. Risikoen for å utvikle diabetes var doseavhengig for to av statinene (simvastatin og atorvastatin) –  jo større dose, desto høyere var risikoen. Insulinfølsomheten ble redusert med 24 prosent og insulinutskillelsen med 12 prosent hos statinbrukerne sammenliknet med de som ikke brukte slike medikamenter. Både insulinfølsomhet og insulinutskillelse var også doseavhengig for de to statinene. Konklusjonen var at statinbruk øker risikoen for diabetes type 2 ved å redusere  insulinfølsomheten og -utskillelsen. IM

Kilde:

Cederberg H, Stancaková A, Yaluri N mfl. Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia 2015;58: 1109-17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25754552

LES OGSÅ  Diabetes, sol og D-vitamin

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner