Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Strålingsbeskyttelse

Strålingsbeskyttelse

Hvilke produkter anbefaler dere som beskyttelse mot elektromagnetisk stråling?

Christina Wallin

VOF: Vi tar opp dette temaet i en omfattende artikkel i nr. 4/2018. Jeg henviser dit hvis du ikke alt har lest den. Artikkelen gir en oversikt over temaet. Som helsemagasin kan vi ikke anbefale navngitte produkter, men vi gir leserne en oversikt over prinsipper for beskyttelse og over mange produkter som finnes på markedet. Folk må lese vår artikkel og selv velge hva de eventuelt vil bruke. For øvrig selges noen av produktene fra vår nettbutikk. IM

Legg igjen et svar