Skip to main content

Sukkerindustriens snedige manøver fra 1950-tallet

Fra 1950-tallet grep sukkerindustrien en strategisk mulighet for å selge mer sukker: De klarte dette ved å få amerikanere til å spise mindre fett. For å få til dette sponset de på 1960-tallet forskning som sådde tvil om det hvite sukkerets rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom, mens totalt fettinntak, mettet fett og kolesterol i maten ble hengt ut som syndebukker. Dette er nå avdekket etter granskning av historiske kilder og interne dokumenter fra sukkerindustrien, dens forskningsinstitusjon og korrespondanse med ledende ernæringsforskere.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock, Noah Berger og Eric Weber

På 1950-tallet førte et stadig økende nivå av antall dødsfall av hjerte- og karsykdom hos amerikanske menn til omfattende forskning for å avklare hvilke bestanddeler i kostholdet som i størst grad påvirket risikoen for slik sykdom. På 1960-tallet var to ledende forskere talsmenn for hver sin motstridende hypotese for hva som var årsaken. Briten John Yudkin (1910–1995) hadde identifisert tilsatt sukker som hovedårsaken,1 mens amerikaneren Ancel Keys (1904–2004) argumenterte mot sukker som årsaksfaktoren. Keys mente at årsaken var totalmengden fett, mettet fett og kolesterol i kostholdet.2 På 1980-tallet derimot trodde de færrest forskere at tilsatt sukker spilte noen rolle for utviklingen av hjerte- og karsykdom, en oppfatning som fortsatt er framherskende i norske og internasjonale ernæringsmiljøer. De første offisielle kostholdsrådene i USA fokuserte på å redusere det totale fettinntaket og inntaket av mettet fett og kolesterol i kostholdet, og andre land fulgte etter. Synet til Keys er fortsatt nesten enerådende.

Hva var bakgrunnen for denne dreiningen i oppfatning, det vil si bort fra sukker og over til fett og kolesterol som utpekte syndebukker?

LES OGSÅ  Utradisjonelt syn på blodsirkulasjonen, hjertet og hjerte- og karsykdom

Gransking av interne dokumenter og historiske rapporter har vist at sukkerindustrien i USA arbeidet aktivt for å få fokus bort fra sukker som mulig årsaksfaktor og over mot fett og kolesterol.3 Den ønsket naturlig nok større salg, og som ledd i dette opprettet den i 1943 Sukkerforskningsinstitusjonen (Sugar Research Foundation, SRF), som nå heter Sukkerorganisasjonen (The Sugar Association). Disse forholdene ble tidlig omtalt av helsejournalist PhD Gary Null4 (f. 1945) og er nå dokumentert i en rekke filmer på YouTube.

SRF sponset sitt første ”forskningsprosjekt” om hjerte- og karsykdom i 1965. Prosjektet besto av en selektiv oppsummering av eksisterende faglitteratur som pekte på fett og kolesterol som relevante kostfaktorer, samtidig som det nedtonet dokumentasjonen for at sukkerinntaket var viktigst. Den todelte oversiktsartikkelen ble publisert i et ledende medisinsk fagtidsskrift (NEJM) i 1967, skrevet av ernæringsforskere ved ærverdige Harvard universitet, der Frederick J. Stare5 (1911–2002) ledet Institutt for ernæring. Som rådgiver for regjeringa gikk han sterkt imot ideen om at kostholdet i USA var skadelig og uttalte for eksempel at Coca-Cola var en helsebringende mellommåltidssnack og at selv store mengder sukker ikke var skadelig. Instituttet fikk finansiell støtte fra sukkerindustrien, General Foods, Nestlé, Kellogg´s og Nabisco, og Stare mottok honorarer fra en rekke matvaregiganter.

Dette mønsteret ble fulgt av SRF, som definerte målet for litteraturgjennomgangen, bidro med artikler som skulle vurderes, og mottok flere utkast til artikler. Institusjonens finansiering og rolle ble imidlertid ikke oppgitt i de trykte artiklene. Sammen med andre nye analyser av dokumenter fra sukkerindustrien tyder det på at sukkerindustrien sponset et forskningsprogram på 1960- og 1970-tallet som på vellykket vis sådde tvil ved de dokumenterte farene ved et høyt sukkerinntak samtidig som andelen fett i maten ble utpekt som den store syndebukken.

LES OGSÅ  Et stort skritt framover

Forfatterne av den nye studien mener at offentlige komiteer som vurderer forskning, bør legge mindre vekt på studier som er sponset av matindustrien. Komiteene bør også inkludere studier som handler om virkningsmekanismer og dyrestudier i tillegg til studier om effekter av tilsatt sukker på en rekke sykdomsmarkører for og utvikling av hjerte- og karsykdom.

Tobakksindustrien

Den nye studien er viktig fordi den dokumenterer det mange i årevis har ant eller trodd, nemlig at sukkerindustrien har jobbet aktivt for å få fokus ved fra sukker som årsak til sykdom, i dette tilfellet hjerte- og karsykdom. Sukkerindustrien har jobbet på liknende måter som tobakksindustrien, blant annet ved å så tvil om holdbarheten til studier som går mot egne interesser. Faktisk var en av forskerne som står bak den nye studien, Stanton A. Glantz, med på å avsløre tobakksindustriens umoralske rolle for en del år siden.

Hull i tennene

Forskningsgruppa bak den nye studien publiserte i 2015 en tilsvarende studie der det ble dokumentert at sukkerindustrien klarte å påvirke helsemyndighetens strategier mot hull i tennene.6 Industrien kunne ikke benekte sukkerets rolle som årsak til tannråte, men klarte å få fokus vekk fra å begrense sukkerinntaket til å redusere skadene av det og heller rette oppmerksomheten mot bruk av fluorider som kariesprofylakse. Dette var nok et eksempel på at sukkerindustrien arbeider aktivt for å beskytte seg mot forskning som potensielt kan skade salget av sukker.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Omfattende medieoppmerksomhet»]Den nye studien fikk omfattende medieoppmerksomhet i USA, blant annet i New York Times,7 Time,8 Daily Mail9 og Vox.10 Tidligere har de interne dokumentene fra sukkerindustrien blitt utførlig omtalt i Mother Jones11 og i et viktig dokumentarprogram på fjernsyn.12[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Viktig oppgjør med det offisielle synet på årsaker til hjerte- og karsykdom

Kilder:

1.  Yudkin J. Sweet and dangerous. New York: Bantam book 1972.

2.  Keys A. Sucrose in the diet and coronary heart disease. Atherosclerosis 1971; 14: 193–202. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4940760

3.  Kearns CE, Schmidt LA, Glantz SA. Sugar industry and coronary heart disease research: a historical analysis of internal industry documents. JAMA Internal Medicine 2016; 176: 1680–5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27617709

4.  http://garynull.com

5.  https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_J._Stare

6.  Kearns CE, Glantz SA, Schmidt LA. Sugar industry influence on the scientific agenda of the National Institute of Dental Research’s 1971 National Caries Program: a historical analysis of internal documents. PLoS Medicine 2015; 12: e1001798. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25756179

7.  O’Connor A. How the sugar industry shifted blame to fat. New York Times 13.9.2016. http://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-blame-to-fat.html?_r=0

8.  Sifferlin A. How the sugar lobby skewed health research. Time 12.9. 2016. http://time.com/4485710/sugar-industry-heart-disease-research/?xid=homepage

9.  De Graf M. Revealed: How the sugar industry paid prestigious Harvard researchers to say fat (NOT sugar) caused heart disease. Daily Mail 12.9.2016.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3785753/How-sugar-industry-paid-prestigious-Harvard-researchers-say-fat-NOT-sugar-caused-heart-disease.html

10.  Belluz J. How the sugar industry has distorted health science for more than 50 years. Vox 12.9.2016. http://www.vox.com/2016/9/12/12864442/jama-sugar-industry-distort-science

11.  Taubes G, Couzens CK. Big sugar’s sweet little lies. Mother Jones 2012; november/desember. http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign

12.  Ei sukkeravhengig verd (tittel på engelsk original: Sugar coated, 2015). Første gang sent på NRK2 10.1.2016. https://tv.nrk.no/program/koid26000915/ei-sukkeravhengig-verd


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner