Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Takknemlighet nyttig for hjertepasienter

Takknemlighet nyttig for hjertepasienter

Å være takknemlig overfor mennesker og begivenheter i livet kan påvirke helsa positivt. Takknemlighet setter oss i bedre humør, bedrer søvnkvaliteten, gjør oss mindre trøtte og senker risikoen for hjertesykdom. Det reduserer også markører på inflammasjon (betennelsestilstander), som henger sammen med hjertehelse og et vidt spekter av andre kroniske plager. Dette kom fram av forskning gjennomført i USA.

Forskerne studerte 186 menn og kvinner som hadde blitt diagnostisert med hjertesvikt og der et hjerteinfarkt hadde skadd hjertet. I løpet av åtte uker noterte de i en ”takknemlighetsdagbok” saker de var takknemlige for. Da forskerne analyserte dagbøkene og de helsemålingene som var foretatt, viste det seg at de som uttrykte mest takknemlighet, også sov bedre, var mindre deprimerte, mindre utmattede og hadde færre hjerteproblemer enn de som i mindre grad uttrykte takknemlighet. De mest takknemlige personene hadde også lavere markører for inflammasjon.

Dette er den første studien som undersøker effekten av takknemlighet på hjertepasienter, og forskerne konkluderte at tiltak for å øke folks takknemlighet i hverdagen kan være viktig for å bedre velværet og prognosen til pasienter med hjertesvikt. IM

Kilde:

Mills PJ, Redwine L, Wilson K mfl. The role of gratitude in spiritual well-being in asymptomatic heart failure patients. Spirituality in Clinical Practice 2015; 2: 5-17. http://psycnet.apa.org/journals/scp/2/1/5

Annonse:

Legg igjen et svar