Skip to main content

Tester mot kvikksølvbelastning

Hva gjør man hvis man mistenker at kvikksølv fra amalgamfyllinger kan være en årsak til egne helseplager? Da kan det være aktuelt å bruke tester for å få en avklaring. Her er en oversikt over de viktigste.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Provokasjonstest med DMSA

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Provokasjonstest med det kjemiske stoffet DMSA (dimetylravsyre) bygger på at dets evne til å binde kvikksølv og få det utskilt i urinen. Testen viser mengden kvikksølv som DMSA binder til seg under standardiserte betingelser. Den måler altså forskjellen på mengde utskilt kvikksølv før og etter inntak av DMSA.

Etter nyere kunnskap har kvikksølv ingen nedre giftgrense. Dersom det kommer ut mer kvikksølv med DMSA enn uten, kan det være nyttig å fjerne kvikksølv fra tennene.1 DMSA er et reseptpliktig medikament i Norge, men er tilgjengelig uten resept i EU. Tester analysert i Norge (Fürst Medisinsk Laboratorium og Haukeland sykehus) betales av Folketrygden.

Porfyritest


Dette er en indirekte metode for å måle biologisk/toksisk effekt av kvikksølv i kroppen.2,3,4,5 Den viser om folk påvirkes negativt av en rekke miljøgifter. Porfyrintesten er mest følsom for kvikksølv, men også bly, aluminium, arsen og PCB blir fanget opp av analysen. Testen måler tilstedeværelse i urinen av en type stoffer som heter porfyriner. Ulike giftstoffer avspeiles som ulik sammensetning mellom porfyriner i urinen. Testen er mest følsom for kvikksølv fordi man da får utslag på tre forskjellige porfyriner. Porfyrintest utføres ved BMLab i Sandvika.6

LES OGSÅ  Aloe vera gel mot tannråte

MELISA®-testen

Denne kan påvise om man er allergisk mot metaller, inkludert kvikksølv.7,8,9,10 Hvis man er blitt allergisk eller overfølsom mot et metall, spiller det mindre rolle om man har få eller mange amalgamplomber i munnen eller har liten eller stor giftbelastning. Da vil selv små doser kunne gi helseplager, for eksempel allergiske reaksjoner. Blant mange som mener at kvikksølv fra amalgamfyllingene er årsak til deres sykdom, har undersøkelser med tradisjonelle metoder vist så lav belastning at de hevdes ikke å kunne være syke på grunn av kvikksølvet. Mange leger mener at plagene ikke kan skyldes slik metallbelastning, siden den etter deres oppfatning er for lav til å kunne gi symptomene.

MELISA®-testen er et redskap for å hjelpe de pasientene som lider av overfølsomhet mot en eller flere metaller, til sikrere diagnose og behandling. Pasienter som er skaddd av kvikksølv pga. andre mekanismer enn allergi/overfølsomhet, blir ikke hjulpet av en MELISA®-test. Den tsjekkiskfødte, svenske forskeren Vera Stejskal, som har utviklet testen, mener at kvikksølv er et vanlig allergen.

MELISA er en forkortelse for det engelske ”MEmory Lymphocyte Immuno Stimulation Assay”. Det er en test som både diagnostiserer og måler allergi/overfølsomhet mot metaller basert på en blodprøve. Dette dreier seg om en spesiell form for overfølsomhet i cellene, såkalt type 4-allergi.

Pasienter som ønsker å bruke MELISA-testen, bør oppsøke en lege med god kjennskap til den for henvisning og veiledning. I dag brukes testen bare av legene Anna Kathrine Ljøgodt og kolleger på Balder-klinikken i Oslo og Geir Flatabø på Medisinsk Helsesenter AS i Ulvik. Imidlertid kan enhver lege eller tannlege rekvirere den via Balder-klinikken, der også selve prøvetakingen foregår.

Urinpeptidanalyse

Denne måler proteinrester (peptider) fra kasein i kumelk og gluten i korn som skilles ut gjennom nyrene. Den er svakt korrelert til kvikksølv, og det er kjent at kvikksølv hemmer DPP4, det viktigste enzymet som bryter ned gluten og kasein i tarmen.11 En rekke faktorer kan gjøre at det påvises proteinrester av gluten og korn i urinen, det er grunnen til at en positiv test ikke i seg selv sier noe om kvikksølvbelastning. Personer med sterk kvikksølvbelastning vil ha positiv effekt av å følge et kosthold uten gluten og kasein. Urinpeptidanalyse utføres av to laboratorier i Norge.6,12

Håranalyse

LES OGSÅ  Vondt i kneet av skjevt bitt

Håranalyse (hårmineralanalyse) kan gi en pekepinn om hvor mye kvikksølv kroppen klarer å kvitte seg med gjennom håret. Dersom det er mye i håret, indikerer det at det er eller har vært en del kvikksølv i kroppen. Det finnes i utlandet flere laboratorier for å få utført håranalyse.13,14

Et problem er at kvikksølv i kroppen ofte ikke gjenspeiles i håret. Autistiske barn har for eksempel mindre kvikksølv i håret, men mer i kroppen (hjernen) enn friske barn.15,16,17 Autistiske barn skiller ut mer kvikksølv hvis de inntar kjemiske stoffer som binder dette stoffet (såkalte kelatorer).18

Siden lave kvikksølvverdier i en hårprøve ikke entydig viser om man er kvikksølvbelastet, har Andy Hall Cutler, PhD, utarbeidet en ”omregningstabell” som blir brukt en del.19 På samme måte som porfyriner er et indirekte mål for kvikksølv, kan mønsteret av mineralutskilling tolkes som et indirekte mål på kvikksølvpåvirkning. 

 

Les også:

Kvikksølv og tannlegers helseproblemer

 


Kilder:

1.  E-post fra lege Geir Flatabø til Iver Mysterud 9. september 2011.

2.  Woods JS. Altered porphyrin metabolism as a biomarker of mercury exposure and toxicity. Can J Physiol Pharmacol 1996; 74: 210-5.

3.  Pingree SD, Simmonds PL, Rummel KT mfl. Quantitative evaluation of urinary porphyrins as a measure of kidney mercury content and mercury body burden during prolonged methylmercury exposure in rats. Toxicological Sciences 2001; 61: 234-40.

4.  Woods JS, Echeverria D, Heyer NJ mfl. The association between genetic polymorphisms of coproporphyrinogen oxidase and an atypical porphyrinogenic response to mercury exposure in humans. Toxicology and Applied Pharmacology 2005; 206: 113-20.

5.  Heyer NJ, Bittner AC, Echeverria D mfl. A cascade of the interaction of mercury and coproporphyrinogen oxidase (CPOX) polymorphism on the heme biosynthetic pathway and porphyrin production. Toxicology Letters 2006; 161: 159-66.

LES OGSÅ  Tannlegen som ”gjemte seg” i 25 år

6.  bmlab.no

7.  Stejskal VDM, Cederbrant K, Lindvall A mfl. MELISA–an in vitro tool for the study of metal allergy. Toxicology in Vitro 1994; 8: 991-1000.

8.  Stejskal VDM, Forsbeck M, Cederbrant KE mfl. Mercury-specific lymphocytes: an indication of mercury allergy in man. Journal of Clinical Immunology 1996; 16: 31-40.

9.  Valentine-Thon E, Müller K, Guzzi G mfl. LTT-MELISA (R) is clinically relevant for detecting and monitoring metal sensitivity. Neuroendocrinology Letters 2006; 27 (Suppl. 1): 17-24.

10.  Valentine-Thon E, Schiwara H-W. Validity of MELISA(®) for metal sensitivity testing. Neuroendocrinology Letters 2003; 24: 57-64.

11.  Flatabø G. Kosthold som behandlingsmetode ved kvikksølvproblematikk. Tenner&helse 2011; 17 (2): 8-9.

12.  www.neurozym.com

13.  www.traceelements.com

14.  www.greatplainslaboratory.com

15.  Adams JB, Romdalvik J, Levine KE mfl. Mercury in first-cut baby hair of children with autism versus typically-developing children. Toxicological & Environmental Chemistry 2008; 90: 739-53.

16.  Majewska MD, Urbanowicz E, Rok-Bujko P mfl. Age-dependent lower or higher levels of hair mercury in autistic children than in healthy controls. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2010; 70: 196-208.

17.  Sajdel-Sulkowska EM, Lipinski B, Windom H mfl. Oxidative stress in autism: elevated cerebellar 3-nitrotyrosine levels. American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2008; 4: 73-84.

18.  E-post fra lege Geir Flatabø til Iver Mysterud 19. september 2011.

19.  Cutler AH. Hair test interpretation: finding hidden toxicities. Sammamish, WA: Andrew Hall Cutler, 2004 (www.noamalgam.com/hairtestbook.html).

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner