Skip to main content

Tidlig tegn på demens

At man begynner å glemme, er for mange et kjent, tidlig symptom på mulig Alzheimers sykdom. En gruppe forskere har imidlertid identifisert andre kjennetegn som i noen tilfeller også kan oppstå tidlig: At man mister evnen til å forstå sarkasme og humor. Det er en kompleks mental aktivitet å kunne gjenkjenne kommunikasjon som ikke er helt sannferdig. Hvis de områdene av hjernen som er involvert i dette skades, betyr det at vi blant annet ikke skjønner sarkasmer, en avansert spøk. Forståelsen innebærer at vi må trekke slutninger om hva den andre mener, basert på hvordan vi forstår hensikten bak det de sier. Noe av det samme gjelder for å forstå når noen lyver. Hvis man mister denne evnen, kan det altså være et tidlig tegn på demens. Om man utvikler en helt annen form for humor, kan det også være et tegn.

Slike kunnskaper kan gjøre at man blir i stand til å diagnostisere Alzheimers sykdom på et mye tidligere stadium enn tidligere, helt opp til ni år før man begynner å se de mer typiske tegnene på Alzheimers. ALJ

LES OGSÅ  Øynene er også et speil for demens

Kilde:

Shany-Ur T, Poorzand P, Grossman SN mfl. Comprehension of insincere communication in neurodegenerative disease: lies, sarcasm, and theory of mind. Cortex 2012; 48: 1329–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978867


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner