Skip to main content

Mobilbruk og kreft i skjoldkjertelen

Når man bruker en mobiltelefon, særlig en smarttelefon, blir skjoldkjertelen eksponert for stråling. På 2000-tallet har forekomsten av kreft i skjoldkjertelen økt i mange land. På denne bakgrunn har svenske forskere brukt data fra det svenske kreftregisteret for å studere trender fra 1970 til 2017. I dette tidsrommet økte forekomsten av denne typen kreft hos kvinner. Økningen var særlig sterk mellom 2010 og 2017. Også hos menn ble det påvist en økning i studieperioden, særlig mellom 2001 og 2017. Tilsvarende trender ble funnet for alle nordiske land. Ifølge det svenske kreftregisteret gjelder økningen både svulster som er mindre enn og større enn 4 cm, og dette indikerer at økningen ikke kan forklares med overdiagnostikk. 

Alle de nordiske studiene som viser økt forekomst av kreft i skjoldkjertelen de siste årene, stemmer overens med ny forskning som har funnet økt risiko for kreft i skjoldkjertelen forbundet med bruk av mobiltelefoner. De svenske forskerne reiser hypotesen at stråling fra mobiltelefoner er årsaksfaktoren bak økningen i kreft i skjoldkjertelen. IM

Kilde:

Carlberg M, Koppel T, Hedendahl LK mfl. Is the increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries caused by use of mobile phones? International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17: 9129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297463/

LES OGSÅ  Viktig om stråling i bok om skolen

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner