Skip to main content

Udiagnostisert cøliaki – en oversett årsak til ufrivillig barnløshet

En rekke oversiktsstudier viser at udiagnostisert cøliaki hos kvinner kan være en årsak til at de ikke klarer å få barn.

Tekst Iver Mysterud    

Cøliaki er en kronisk sykdom der tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt av proteinet gluten. Cøliakere må derfor gå på en livslang diett uten gluten, som vil si å unngå korntypene hvete, spelt, rug og bygg.

Hva skjer hvis kvinner er cøliakere, men ikke vet det selv? Mange spiser da gluten, noe som kan gi helseproblemer de ikke forstår årsaken til. En av konsekvensene kan være at de ikke klarer å få barn. La oss se på forskningen som underbygger dette, nærmere bestemt fire oversiktsstudier.

Artikkel 1

Den første oversiktsstudien er fra 2014. Etter å ha gjort søk i ulike databaser fant en forskergruppe 12 studier som møtte kriteriene for å bli med i en samleanalyse. De undersøkte studier som har vurdert risikoen for ufruktbarhet hos personer med diagnosen cøliaki og de som har undersøkt forekomst av udiagnostisert cøliaki hos personer med en ufruktbarhetsdiagnose. Studiene viste klar sammenheng mellom kvinner med ufruktbarhetsdiagnose og udiagnostisert cøliaki. Når det gjaldt studier av kvinner med cøliaki, fant forskerne ingen forskjell i den relative forekomsten av ufruktbarhet når de sammenliknet dem med kvinner i en kontrollgruppe. Forskerne konkluderte at udiagnostisert cøliaki er en risikofaktor for ufrivillig barnløshet og anbefalte at kvinner som søker råd for ufruktbarhet, utredes for eventuell cøliaki. Å legge om til et glutenfritt kosthold antas å få positive virkninger på disse kvinnene.1

Artikkel 2

I den andre oversiktsstudien fra 2014 søkte forskerne etter relevante artikler i to databaser. Det ble funnet at pasienter med uforklart ufruktbarnet, gjentatte spontanaborter eller hemmet vekst i livmora (intrauterin vekstbegrensning) hadde høyere risiko for å ha cøliaki enn kvinner i den generelle befolkninga. Intrauterin vekstbegrensning vil se at et foster ikke vokser normalt i livmora og veier mindre ved fødselen enn babyer vanligvis gjør.

Cøliakere hadde økt risiko for å oppleve spontanaborter, lav fødselsvekt hos barnet og fødsel før tiden. Risikoen for intrauterin vekstbegrensning, fødsel før termin og lav fødselsvekt var høyere for ubehandlede pasienter enn for behandlede. Forskerne konkluderte at leger bør undersøke om kvinner med uforklart ufruktbarhet, gjentatte spontanaborter eller intrauterin vekstbegrensning lider av udiagnostisert cøliaki. Selv om kvinner med cøliaki har økt risiko for spontanabort, intrauterin vekstbegrensning, lav fødselsvekt og fødsel før termin, blir risikoen mindre dersom de følger et glutenfritt kosthold. Disse pasientene bør ifølge forskerne bli gjort oppmerksomme på potensielle negative effekter av cøliaki i forbindelse med graviditet og fødsel.2

Artikkel 3

I en oversiktsstudie fra 2016 søkte forskerne etter studiene i ulike databaser, hvorav ni oppfylte inntakskriteriene. Ufrivillig barnløse kvinner hadde 3,5 ganger høyere sannsynlighet for å ha cøliaki enn kvinner i en kontrollgruppe. Kvinner med ”uforklart ufruktbarhet” hadde seks ganger høyere sannsynlighet for å ha cøliaki enn kontrollkvinner. Blant nesten 900 ufrivillig barnløse hadde 20 cøliaki, det vil si 2,3 prosent. Forskerne konkluderte at cøliaki er mer vanlig hos kvinner med alle typer ufruktbarhet og uforklart ufruktbarhet enn i den allmenne befolkningen.3

Artikkel 4

I den fjerde oversiktsartikkelen fra 2016 analyserte forfatterne en omfattende faglitteratur. De påpeker at cøliaki er blitt mer vanlig blant kvinner, særlig i den fruktbare perioden. Cøliaki vurderes sjelden i utredningen av kvinner som sliter med ufrivillig barnløshet. Forskerne mener at de bør utredes for cøliaki ved ufruktbarhet etter først å ha sjaltet ut muligheten for anatomiske årsaker, hormonforstyrrelser, infeksjonssykdommer (som klamydia og tuberkulose) og endometriose. Videre bør cøliaki utredes for kvinner som opplever spontanabort, særlig hvis det inntreffer gjentatte ganger. I tillegg bør det undersøkes om kvinner som føder før termin og får barn med lav fødselsvekt, kan ha cøliaki. Det er ikke kjent om kvinner som ikke tåler gluten, men som ikke har cøliaki (ikke-cøliakisk glutensensitivitet), har problemer med å få barn.4

LES OGSÅ  Kan barnløshet ”helbredes”?

Konklusjon

Forskning underbygger at udiagnostisert cøliaki hos kvinner kan være en årsak til at de ikke klarer å få barn. I tillegg kan tilstanden medføre problemer med fosterets vekst i svangerskapet og føre til fødsel før termin. På denne bakgrunn bør alle kvinner som har vanskelig for å bli gravide, bli undersøkt for å avdekke hvorvidt cøliaki kan være en årsak.

Kilder:

1.  Lasa JS, Zubiaurre I, Soifer LO. Risk of infertility in patients with celiac disease: a meta-analysis of observational studies. Arquivos de Gastroenterologia 2014; 51: 144–50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25003268

2.  Tersigni C, Castellani R, de Waure C mfl. Celiac disease and reproductive disorders: meta-analysis of epidemiologic associations and potential pathogenic mechanisms. Human Reproduction Update 2014; 20: 582–93. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24619876

3.  Singh P, Arora S, Lal S mfl. Celiac disease in women with infertility: a meta-analysis. Journal of Clinical Gastroenterology 2016; 50: 33–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25564410

4.  Casella G, Orfanotti G, Giacomantonio L mfl. Celiac disease and obstetrical-gynecological contribution. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench 2016; 9: 241–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27895849


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner