Skip to main content

Vaksinepass – et middel til dominans?

Samtidig som verdens land vaksiner folk mot covid-19, utsteder en rekke land vaksinepass. Passet skal skille mellom dem som i myndighetenes øyne kan ferdes fritt fordi de utgjør liten smitterisiko, og alle andre. Ideen er at massevaksinering skal føre til flokkimmunitet og at det er usolidarisk ikke å la seg vaksinere, noe som bør straffes ved begrensninger i fri ferdsel. Forfatteren argumenterer mot vaksinepass fordi det finnes effektive metoder for å motvirke sykdom, samtidig som det kan brukes til å innføre et kontrollsamfunn der alle våre bevegelser blir overvåket.1

Tekst Diane Perlman     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

“Trolig har aldri noe eller noen hendelser i historien blandet fakta, eventyr, frykt og forvirring som covid-19-pandemien 2019–2020“. 

– Thomas E. Levy, lege og jurist

“Det er lettere å lure folk enn å overbevise dem om at de er blitt lurt“. 

– Mark Twain

Jeg anbefaler alle til å lytte til det 19 minutter lange vitnesbyrdet som hjertespesialist og professor i medisin Peter A. McCullough (f. 1962), framførte i senatet i Texas 8. april 2021. Han er historiens mest publiserte person innen sitt fagområde2 og er sterkt kritisk til massevaksinering, siden man ved hjelp av en rekke rimelige midler kunne motvirket 85 prosent av alle dødsfall.3

Vaksinepasset

Etter 14 måneder med covid-19 var innføring av vaksinepass siste ledd i “sjokk og frykt“-kampanjen. Mange er overbevist av Bill Gates’ (f. 1955) egennyttige kunngjøring om at sivilisasjonen aldri vil komme fra denne skremmende pandemien med mindre 7,5 milliarder mennesker og noen dyr får en serie injeksjoner – inkludert en rekke forsterkende vaksiner for å kunne motstå mutasjoner som disse forårsaker.

Disse lukrative, patenterte og eksperimentelle, syntetiske genterapibaserte, injiserbare stoffene er teknisk sett ikke vaksiner. De er i virkeligheten bare vaksiner i navnet. De som velger bort dette ikke godkjente eksperimentet, blir demonisert og erklært å utgjøre trusler mot menneskeheten. Tvangsinnføring av vaksinepass markedsføres av teknologi- og legemiddelgiganter, ikke av helseleverandører. Interessant nok var EUs planer for ‘vaksinepass’ på plass 20 måneder før pandemien.4 En tilfeldighet?

Slutten på frie samfunn?

Vi blir advart av Holocaust-overlevende Vera Sharav5 – et av vitnene til den tyske advokaten, professor Reiner Fuellmich i Komiteen for koronaundersøkelse (CIC6) – den israelske advokaten og journalisten Ilana Daniel-Orbach7 (f. 1964), som lever under Israels “Grønne pass“, og Naomi Wolf8 (f. 1962), barnebarn av en Holocaust-overlevende, forfatter av The end of America9 og medstifter av informasjonsplattformen Daily Clout.10 Wolf hevder at potensiell bruk av koronapass inkluderer overvåking, kontroll, tilgang til personopplysninger og oppretting av andreklasses borgere som “det er ingen vei tilbake fra“. Vaksinepass gjør nettopp det.11 Selv de som er i favør av eksperimentell genterapi, har grunn til å bekymre seg for vaksinepass fordi det bryter med Nürnberglovene, som krever informert samtykke til medisinske inngrep.12

Hvis bekymringen virkelig dreide seg om helse, ville vi ha satt de mest utsatte i karantene, fremmet immunstimulerende kosttilskudd og kosthold, gitt immunstøtte til frontlinjearbeidere,13 lærere og andre, tillatt de friske trygt å utvikle flokkimmunitet, gitt forebyggende og tidlig behandling med Ivermectin og andre midler. Dette ville gjort det mulig for de som ble friske med naturlig immunitet, å jobbe, ha full frihet og bidra til samfunnet. 

Ovennevnte tiltak ville reddet liv og forhindret skader, inkludert depresjoner, selvmord, medisinske dødsfall som kan forebygges, økonomiske katastrofer og utdanningssvikt forårsaket av å stenge inne friske mennesker.

Indremedisineren Meryl Nass14 konkluderer slik: “Hensikten med vaksinene er åpenbart ikke å beskytte oss. Vaksinene beriker legemiddelgiganten. Vaksinepassene muliggjør mye større kontroll over borgerne. Det kan i tillegg finnes flere baktanker, men det dreier seg åpenbart ikke om vår helse”.15

LES OGSÅ  Jeg, en konspirasjonsteoretiker og antivakser?

Min plikt til å advare

Jeg har studert manipulering av frykt fra jeg skrev om antisemittisme og protesterte mot Vietnamkrigen på universitetet. Jeg studerte psykologi for å forstå gjerningsmenns psyke og hvordan samfunnet tillater dette.

Jeg var sjokkert over nazistenes holocaust og ble plaget av begrepet uunngåelighet. Folk kunne ikke forhindre det de ikke kunne forestille seg. Dette motiverte meg til å overvinne min sjenanse og til å bli foredragsholder for Leger for sosialt ansvar (PSR16) om fiendskapens psykologi, overdrevne trusler og atomvåpenkappløpet. Siden vi visste at atomkrig kunne skje, kunne vi “forhindre det uunngåelige“.

I egenskap av klinisk og politisk psykolog analyserer jeg, diagnostiserer, gjør det ubevisste bevisst og foreslår terapi. Min etiske kode krever at jeg advarer dersom noen er farlige for seg selv eller andre. Jeg advarte uten hell mot de katastrofale konsekvensene av invasjonen i Irak i 2003.17

Frykt som maktfaktor

En overbevisende historie metter den amerikanske eteren. Få etterforsker skjulte krefter, maktmisbruk og egeninteresser som regisserer dette nøye utformede dramaet – som ikke er en uunngåelig vei dette viruset måtte ta.

De fleste tror på den dominerende fortellingen. Den sensurerer, desinformerer, induserer hjelpeløshet, overser immunitet, ser bort fra hvem som dør og hvorfor, og fører til unødvendige skader forårsaket av en nedstenging som hindrer naturlig flokkimmunitet blant friske, noe som fører til redusert immunforsvar og mutasjoner.18

Få stiller spørsmål ved den unødvendige ødeleggelsen av små bedrifter og overføring av formue og makt til milliardærer, som får oss til skrekkslagne passivt å vente på at legemiddelgigantene skal redde oss.

Et parallelt univers

Et nettverk av konvensjonelle, integrative, funksjonelle, naturopatiske og regenerative leger og forskere undersøker behandlinger og kliniske studier over hele verden. De fleste er ikke tilstrekkelig finansiert eller promotert av lobbyister. Vellykkede protokoller som bruker trygge, ikke-patenterbare (ulønnsomme) behandlinger blir oversett eller sensurert i USA.19 USAs mat- og legemiddelverk (FDA) kan ikke tillate bruk av nye, patenterbare, lønnsomme medikamenter eller genterapi så lenge det finnes alternativer.

Disse fagpersonene er verken gale, hensynsløse eller dumme. De undersøker forskjellige kunnskapsbaser og fakta, inkludert tilbakeholdte rapporter om bivirkninger og dødsfall etter vaksiner. Media kaller slike tilfeller ”tilfeldigheter” og nekter å undersøke. Vellykkede protokoller som stopper cytokinstormer og fremmer tilfriskning, blir også avvist som tilfeldigheter. Populære leger med takknemlige pasienter sensureres og mister lisensen. Publikum ribbes for data og kunnskaper.

frykt for korona
Å utnytte folk sin frykt for koronaviruset er et farlig våpen.

Gullhårs frykt – ikke for mye, ikke for lite

Vi oversvømmes av ødeleggende, eksistensiell frykt. Folk er farligere når de er redde og mer sårbare for manipulasjon. Folk trekker seg tilbake og tenker dårligere, inkludert evnen til logisk tenking, til å forutse konsekvenser og forstå årsak og virkning.

For mye frykt kan gjøre at det er lettere å utnytte folk. For lite tillater hensynsløshet. En sunn dose frykt gjør oss i stand til å vurdere risiko og ta passende forholdsregler, inkludert å styrke immunforsvaret og forebygge med kosthold, kosttilskudd og andre effektive behandlinger. Gode løsninger reduserer frykt, men i USA fremmes frykten på måter som hemmer tanker og følelser.

Dominansens dynamikk

Vi lever i et mektig kraftfelt som skaper en sammenhengende, internt konsistent, uimotståelig versjon av virkeligheten.20 Hvordan gjøres dette?

• Mystifisering

Den skotske psykiateren Robert David Laing21 (1927–1989) definerte mystifisering som en ”troverdig feilframstilling” av virkeligheten: “Ved å presentere utbytting som velvilje narrer utbytterne de utnyttede til å føle fellesskap med sine utbyttere, eller til å føle takknemlighet for det som (de ikke forstår) innebærer utbytting, og ikke minst til å føle seg dårlige eller gale for til og med å tenke på å gjøre opprør.”

Mystifisering opprettholder maktdynamikken til stereotype roller ved å indusere forvirring og skjule sannhet med falske konstruksjoner om hva som skjer og hva en konflikt faktisk handler om, selv om folk kanskje ikke føler seg forvirret. Faktisk kan de føle seg ganske beroliget.

LES OGSÅ  Korrelasjon mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet

Laing konkluderte at ”implisitt i Marx´ formulering er at før opplyste tiltak kan iverksettes, må problemene avmystifiseres”.

• Kulturelt hegemoni og hegemoniske trossystemer

Den italienske filosofen Antonio Gramsci (1891–1937) beskrev hvordan den herskende klassen oppretter og kontrollerer klasseforhold og bruker “usynlig makt“ til å manipulere ideologi, tro, verdier og sosiale normer for å opprettholde status quo. Folk aksepterer uten spørsmål den herskende klassens verdenssyn som en naturlig, uunngåelig og gunstig kulturell norm.

• Terrorhåndteringsteori22 (THT)

THT er en samling sosialpsykologisk forskning. Oppmerksomhet omkring døden skaper dyp, eksistensiell angst. For å beskytte oss mobiliserer vi et “angstbufrende system” som gir illusjoner og mening til å overskride dødsangsten. Å konfronteres med dødelighet forstyrrer denne angstbufferen, øker frykten og mistanke til utenforgrupper, tilknytningen til egen gruppe, nasjonalisme, fordommer, støtte til voldelige løsninger og økt tiltrekning til karismatiske ledere.

• Underkastelse til myndighet

Folk trekker seg tilbake når de er redde og ønsker en autoritet de tror vil beskytte dem. Etter angrepet på tvillingtårnene til Verdens handelssenter 11. september 2001 føk populariteten til president George W. Bush (f. 1946) i været.

En kollektiv, kognitiv lidelse

Frykt påvirker også tankeevnen. Jeg leste for lenge siden at 50 prosent av den amerikanske befolkningen ikke er i stand til abstrakt tenkning. Mye av det folk blir fortalt, er imidlertid ulogisk og kan motbevises.

• Hypokognisjon

Hypokognisjon betyr ”dårlig tankeevne”. Kognitiv psykolog George Philip Lakoff (f. 1941) beskriver ”vår manglende evne til å oppfatte ting vi ikke er lært opp til å se eller forstå, ideer som vi ikke har noen rammer for”. “Hypokognisjon” ble først definert av psykiater og antropolog Robert A. Levy23 (f. 1941), som i sin studie av følelser på Tahiti fant at folk der ikke hadde ord for å ”sørge” og ”være lei seg”. Siden deres kultur og sosiale systemer ikke inkluderte en sunn sorgprosess når deres kjære døde, ble de ”somatisert” og konverterte sorg til fysiske symptomer. Etter et betydelig tap beskrev de seg selv som ”syke” eller ”rare”.

• Svart-hvitt, 

dualistime, alt eller intet

Tenkning i absolutter deler verden inn i motsetninger, skaper falske dilemmaer og feilslutninger som motvirker nysgjerrighet og utforsking av differensierte, livreddende handlinger. Uvitende nedstenging av alt eller ingenting forårsaker skade og hindrer naturlig flokkimmunitet.

• Bokstavtenking

Bokstavelig, overfladisk vektlegging av fysiske objekter er det motsatte av abstrakt tenkning. Ting er kanskje ikke som de ser ut til. Tiltak som åpenbart synes effektive, som ansiktsmasker og nedstengning, kan motsies av mikroskopiske fenomener, immunfunksjon, ernæringsstatus, luftforurensning, virusatferd, naturlig flokkimmunitet, tilpasning og naturlig, evolusjonær utvikling av pandemier i løpet av et par århundre.

• Dårlig virkelighetsoppfatning

”Realitetssjekk” er en egofunksjon for å kunne vurdere verden utenfor selvet. ”Utilstrekkelig realitetssjekk” motvirker korrekt en presis vurdering av følelser, ønsker, tro og sosialisering, evaluering og vurdering av ytre hendelser. Mange antar at falsk tro er ekte.

• Folkehelse er ikke metabolsk helse

Folkehelse fokuserer først og fremst på smitte og atferd – ansiktsmasker, vask, å holde avstand og nedstengning. Tiltakene spiller stor rolle, men gjelder ikke metabolsk helse og immunfunksjon. I tillegg til mikrobeteori påvirkes helsen av ”vertsmotstand” – immunstyrke og motstandskraft mot eksponering, og ”terrengteori”, som inkluderer luftkvalitet, jordas rikdom og vår tarmflora. Det beste forsvaret mot virus er et sunt immunsystem.

Vaksinen mot korona er genterapi maskert som vaksiner.
Vaksinen mot korona er genterapi maskert som vaksiner.

Vaksinemani og vaksinepass

USAs medier er maniske og fremmer en absolutt tro på nødvendigheten, sikkerheten og effektiviteten av genterapi maskert som vaksiner. Propagandaen og tåkeleggingen av feilinformasjon er mesterlig. Folk kan tilgis når de tror det de blir fortalt av alle hele tiden. Frykt har ført til konstruerte illusjoner med falsk positive resultater, feildiagnoser, overdreven tilskrivning av dødsfall til covid-19, samt omkring 85 prosent unødvendige dødsfall ved å holde tilbake tidlige, effektive behandlinger.24

De fleste er livredde og feilinformert fordi de blir forført fra alle kanter, og tror at alle vil lide for alltid inntil de blir behandlet med genterapi maskert som vaksiner. Sosialt liv og menneskehetens overlevelse avhenger av vaksinepass. Folk får ingen informasjon om effektive veier til immunitet, helse, frihet og overlevelse og hvordan mRNA-injeksjoner fungerer som en trojansk hest for overvåking og kontroll av personopplysninger.

LES OGSÅ  To selvinnlysende erfaringer fra covid-pandemien

Tross for økende motstand kan næringsdrivende, industrier, høyskoler, flyselskaper, etc., bruke tvang for å begrense friheter for andreklasses borgere uten at det er noen løsning på pandemien. Vi står fortsatt overfor bevegelige mål, og påtrykk vil ikke kunne unngås – en uoverstigelig utfordring venter.

Avmystifisering

En fordummende, fryktindusert, konkret, svart-hvitt-, alt eller ingenting-tankegang om koronaviruset frarøver oss kunnskaper, fakta og tankemåter som er nødvendige for en opplyst politikk som kan redde liv og levebrød, slik at vi kan komme gjennom pandemien. Avsløring av de dominerende kreftene kan kanskje skje i takt med økende motstand mot ansiktsmasker, kombinert med kunnskaper om manglende data om effekten av genterapi, bivirkninger og dødsfall, vitnesbyrd fra troverdige leger og gruppesøksmål for forebyggbare dødsfall og funksjonshemninger, informasjon om tilbakeholdte behandlinger og bedriftens korrupsjon. For å si det med Robert David Laing: ”før opplyste tiltak kan iverksettes, må problemene avmystifiseres. ”

En ny virkelighet

Ifølge systemteoretikeren og forfatteren Richard Buckminster Fuller (1895–1983) “endrer [du] aldri ting ved å bekjempe den eksisterende virkeligheten. For å endre noe må du bygge en ny modell som gjør den eksisterende modellen foreldet.” 

SARS-CoV-2 er lett å behandle. Vi kan redusere frykt med opplysning. Ettersom fakta og søksmål utfordrer den dominerende beskrivelsen, kan vi, basert på tverrfaglig vitenskap fremme en annen versjon som fører til et levedyktig sluttspill. Alle luftbårne virus har endt med naturlig flokkimmunitet, som ifølge en kjent epidemiolog kunne vært oppnådd for covid-19 i løpet av 6 uker.25

Vi må identifisere, beskytte og behandle de sårbare, oppmuntre til en immunfremmende livsstil, tidlig tilby immunstimulerende kosttilskudd som vitamin D26 og effektive behandlinger og åpne skoler og samfunn. Kompenser for manglende utdanning og gi støtte til å gjenopprette tapt næringsvirksomhet. Ta tak i alle årsakene til økt dødelighet blant minoriteter og fattige, inkludert ernæring, miljø og helsetjenester.

La genterapistrategien framprovosere sin egen død ved å avsløre dens uhyggelige intensjoner. La oss fremme visdom, sannhet og rettferdighet for å helbrede oss fra vårt traume og gjenoppbygge samfunnet basert på helse, natur, fellesskap og kjærlighet.

Vaksinepass – et middel til dominans? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Diane Perlman (f. 1950) fra Philadelphia, Pennsylvania, har en bachelor i psykologi fra Columbia Universitet (1972) og master og PhD i klinisk psykologi fra Long Island Universitet (1981).27 Hun er etterutdannet blant annet i familiepsykoterapi (1976–1978), nevrolingvististisk programmering (1980) og EMDR28 mot traumer (1999–2000). 
Perlman deltar i en rekke profesjonelle organisasjoner og bruker kunnskaper fra psykologi, konfliktstudier og samfunnsvitenskap i arbeidet mot spredning av atomvåpen, terrorisme og fiendskap. 

Perlman er gjesteforsker ved Fakultetet for konfliktanalyse og konfliktløsning ved George Mason Universitet og deltar aktivt i Psykologer for samfunnsansvar4 (PsySR), deltar i TRANSCEND og i Abolition 2000 Global Council29 (GCA); jf. www.consciouspolitics.org og  www.SanityandSurvival.com. Hennes siste artikkel sto i Helsemagasinet 4/2019. Hun bor i Washington, D.C. 
E-post: dianeperlman@gmail.com og ConsciousPoliticsDC@gmail.com.

Kilder: 

1 Perlman D. The vaccine passport and the dynamics of domination. Transcend 12.4.2021. https://www.transcend.org/tms/2021/04/the-vaccine-passport-and-the-dynamics-of-domination/

2 https://www.lifesitenews.com/news/eminent-doc-media-censored-covid-19-early-treatment-options-that-could-have-reduced-fatalities-by-85

3 McCullough PA, Kelly RJ, Ruocco G mfl. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. The American Journal of Medicine 2021; 134: 16–22. https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext

4 https://www.greenmedinfo.com/blog/european-plans-vaccine-passports-were-place-20-months-prior-pandemic-coincidence

5 Schmidt C. Vera Sharav. Nature Biotechnology 2008; 9: 965. https://www.nature.com/articles/nbt0908-965.pdf

6 https://truthcomestolight.com/corona-investigative-committee-dr-reiner-fuellmich-vera-sharav-on-historical-ties-of-the-unfolding-medical-tyranny-to-the-holocaust-we-must-work-together-internationally-to-stop-this/

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Ilana_Dayan

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf

9 Wolf RN. The end of America. Letter warning to a young patriot. VT, USA: Chelsea Green Publishing, 2007.

10 https://www.youtube.com/c/DailyClout

11 https://www.youtube.com/watch?v=UGgvgKE0n8o

12 https://ahrp.org/the-significance-of-the-nuremberg-code/

13 https://www.news-medical.net/news/20200511/New-initiative-to-deliver-immune-support-saves-lives-of-frontline-NHS-staff.aspx

14 https://docs.google.com/document/d/1P-qoaVgEfmWiQDx8PbWrwBL0dbXD2DwUjf9l4o5uHJs/edit

15 https://anthraxvaccine.blogspot.com/2021/04/latest-vaccine-flip-flop-gives-vaccine.html

16 https://www.psr.org/

17 https://dianeperlman-24337.medium.com/18-years-ago-emergency-warning-against-the-us-invasion-of-iraq-371ef5679c91

18 https://www.youtube.com/watch?v=r3RcSs3WDdU

19 https://vimeo.com/490351508

20   Verkerk R. Time to reject ´divide and conquer´. WDDTY 3.3.2021. https://www.wddty.com/blog-posts/time-to-reject-divide-and-conquer/?utm_medium=email

21 https://en.wikipedia.org/wiki/R._D._Laing

22 https://tmt.missouri.edu/index.html

23 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Levy

24 https://www.lifesitenews.com/news/eminent-doc-media-censored-covid-19-early-treatment-options-that-could-have-reduced-fatalities-by-85

25 The Defender 21.5.2021. https://childrenshealthdefense.org/defender/rob-verkerk-knut-wittkowski-herd-immunity/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f9f42235-fc83-4837-a2e2-c8362cc97140

26 https://theenergyblueprint.com/vitamin-d-for-covid-and-immune-health/

27 https://www.consciouspolitics.org/about-me

28 http://www.emdrnorge.com/EMDR/index.html

29 Abolition 2000. http://www.abolition2000.org/en/about/global-council/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner