Skip to main content

Vendepunkter for nasjoner i krise

Boka Upheaval avslutter Jared Diamonds trilogi om menneskesamfunns utvikling. Den handler ikke spesifikt om helse og sykdom, men om rammevilkårene for våre liv og de prosessene som har formet dem. Hvordan har utvalgte nasjoner håndtert alvorlig motgang og kriser, og hva kan vi lære av dette i møte med dagens problemer?

Tekst Iver Mysterud

Vendepunkter for nasjoner i krise / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta

Forfatter: Jared Diamond
Tittel: Upheaval: How nations cope with crisis and change
Utgiver: Penguin Books
Utgivelsesår: 2020 (500 sider)
ISBN: 978-0-141-97778-2
Pris: kr 292 (innbundet), kr 110 (heftet; adlibris.com)
Norsk versjon: Opp av asken (Spartacus, 2019, kr 449 innbundet)

Krig og alvorlige nasjonale kriser er viktige for å forstå et lands helse- og sykdomsmønster. Derfor er Upheaval en bok av største relevans for mange av våre lesere.

Diamond er en produktiv, bestselgende forfatter, og mange av hans bøker er oversatt til en rekke språk. Hans kunnskaper om historie, geografi, biologi og antropologi har gitt ham enestående muligheter til å tegne de store bildene av menneskesamfunnenes utvikling. Med Guns, germs, and steel (på norsk: Våpen, pest & stål) og Collapse (på norsk: Kollaps) endret han vår forståelse av hvorfor sivilisasjoner i noen perioder har blomstret for senere å gå under. I Upheaval (på norsk: Opp av asken)legger han til en psykologisk dimensjon: Kan nasjoner møte kriser på nesten samme måte som mennesker takler traumer? Går nasjoner gjennom liknende stadier av utfordring, forstyrrelse og til og med sammenbrudd for å oppstå, som enkeltpersoner i krise? Hvis krisehåndteringen er vellykket, hvordan forandres samfunnet og den enkelte på viktige områder? Hvilke faktorer påvirker om en mislykkes eller lykkes?

LES OGSÅ  Deborah Borgens livsfilosofi og teknikker for hjernetrening

Diamond sammenlikner seks land som har overlevd dramatiske omveltninger; Japans tvungne åpning mot Vesten i 1853, Finlands vinterkrig mot Sovjetunionen under 2. verdenskrig, Chiles og Indonesias brutale statskupp i henholdsvis 1973 og 1965 og de store transformasjonene til Tyskland og Australia etter 2. verdenskrig. Disse krisene var høyst forskjellige, men landene kom gjennom dem ved å innta nye nasjonale identiteter. De overlevde etter krisene ved å erkjenne sitt ansvar, foreta smertefulle selvvurderinger og ved å foreta selektive forandringer. Krisen førte dermed til et vendepunkt i historien som gjorde at de kom sterkere ut enn før.

I bokas siste del tar Diamond for seg det han mener er de mest akutte truslene mot Japan, USA og resten av verden. Demokratiene er under press, atomtrusselen reell, og vi går inn i en tid preget av klimaendringer og ressursmangel. Kan vår evne til å lære av fortiden redde oss alle?

Innhold

Boka består av en prolog, 11 kapitler fordelt på tre deler og en epilog. Upheaval har en kapittelvis sortert liste over sentrale bøker som dekker temaene som tas opp. To steder i boka er det samlet fotografier av sentrale historiske hendelser som omtales i de ulike kapitlene.

Første del består kun av kapittel 1 og handler om personlige kriser og hva vi kan lære av dem. I hvilken grad kan personlig krisehåndtering overføres til et nasjonalt plan?

Andre del består av kapitlene 2–7 og handler om hvordan henholdsvis Finland, Japan, Chile, Indonesia, Tyskland og Australia håndterte sine omfattende, nasjonale kriser. Disse landene er ikke tilfeldig valgt ut, men representerer land der Diamond enten har bodd, oppholdt seg over lenger tid eller på annen måte har nær tilknytning til.

LES OGSÅ  Vi villedes av supernormale stimuli

Tredje del består av kapitlene 8–11 og handler om nasjonale kriser under utvikling og også kriser verdenssamfunnet står overfor. Det handler om dagens Japan (8), dagens USA (9–10) og verdenssamfunnet (11).

Vurdering

Upheaval er en meget velskrevet, interessant og tankevekkende bok skrevet av en av vår tids mest innflytelsesrike faglitterære forfattere. Dersom man ikke tidligere har lest noe av Jared Diamond, vil jeg gjette på at denne boka ikke blir den siste. Hans forrige bok The world until yesterday (på norsk: Verden fram til i går) om hva vi kan lærer av jegere og sankere, er tidligere omtalt i Helsemagasinet.1 Det er mitt håp at Diamond rekker å skrive flere oversikter over de store linjene i historien før han går over i de evige faglitterære jaktmarker.

Vendepunkter for nasjoner i krise / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om bokforfatteren

Jared Diamond (f. 1937) er tidligere professor i fysiologi, nå professor i geografi ved Universitetet i California i Los Angeles (UCLA). Diamond er en bredt orientert og anerkjent forsker som har hatt stor påvirkning på den faglige utviklingen i antropologi, biologi, ornitologi, økologi og historie, særlig på grunn av sitt tverrfaglige forfatterskap. Hans mest kjente bøker er Guns, germs, and steel (1997;2 på norsk: Våpen, pest & stål, 2013) og Collapse (2005;3 på norsk: Kollaps, 2012).

Kilder:

1 Mysterud I. Hva kan vi lære av jegere og sankere? VOF 2014; 5 (7): 76–7.

2 Diamond J. Guns, germs, and steel. The fates of human societies. New York, NY: Norton, 1997.

3 Diamond D. Collapse: how societies choose to fail or succeed, London: Penguin, 2005.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner