Skip to main content

Hver femte innlegging i akuttmottak knyttes til medikamentbruk

Ukeslutt 8. april: Denne uka handler ett lesetips om innleggelser på akuttmottak på et norsk sykehus etter medikamentbruk. Andre tips handler om tilsetning av vitamin D til maten i Storbritannia og problemer med Australias strålingsstandard (grenseverdier).

Øvrige handler om ulike aspekter ved koronapandemien:

  • Ble norske penger brukt til å hindre at ivermektin ble et godkjent behandlingsmiddel for covid-19
  • Kritikk av NRKs dekning av ivermektin
  • Norsk lege fikk sparken fordi han informerte pasienter om vaksinebivirkninger
  • Nedstengning hadde ingen virkning mot viruset
  • Om å tillegge andre personer meninger de ikke har
  • Ansiktsmasker skader små barns språkutvikling og sosiale ferdigheter
  • Den kinesiske lederens umulige dilemma i Shanghai
  • Kritikk av venstresidens støtte til frihetsberøvende koronarestriksjoner

Tekst Iver Mysterud

Hver femte innlegging i akuttmottak knyttes til medikamentbruk / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Hver femte innlegging i akuttmottak knyttes til medikamentbruk

Dette kommer fram av en undersøkelse utført ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, omtalt på Universitetet i Oslos nettside Titan.no 29. mars. Bivirkninger som trengte legetilsyn, var den vanligste årsaken til innlegging, men feilbruk av medikamenter utgjorde også en betydelig del av tilfellene.

Tilsetning av vitamin D til maten i Storbritannia?

Én av seks voksne og nesten én av fem barn i dette landet har lave nivåer av vitamin D, og det diskuteres nå fra offisielt hold om dette vitaminet skal tilsettes i maten for å motvirke denne mangelen. Dette kommer fram i en artikkel i The Guardian 3. april. Det er særlig mennesker som ikke kommer seg utendørs, og de med mørk hud som er særlig utsatt for vitamin D-mangel. Grunnen er at dette vitaminet produseres i huden når man eksponeres for sol i sommerhalvåret.

LES OGSÅ  Ukeslutt: Om korona, plast og fedme, og om husdyrproduksjon

Hva er galt med Australias (og Norges) strålingsstandard?

Dette er tema der den australske strålingseksperten og fysikeren Vic Leach intervjues av Lynn McLean 1. april. Strålingsstandard, også kjent som grenseverdi, angir hvor mye stråling befolkningen maksimalt kan eksponeres for. Hvis eksponeringen er under grenseverdien, anses den å være uproblematisk i helsesammenheng. Australia (og Norge) følger forslagene til grenseverdier fra den private stiftelsen ICNIRP, og det er dette som problematiseres i det 51 minutter lange intervjuet.

Ble norske penger brukt til å hindre at ivermektin ble et godkjent behandlingsmiddel for covid-19?

Dette diskuteres i en artikkel av Eirik Værnes på Steigan.no 1. april (nei, dette er ingen aprilspøk).

Legen Andrew Hill hadde i oppgave å rapportere til Verdens Helseorganisasjon om studier som evaluerte bruken av ivermektin mot covid-19. I et privat opptak av et møte på Zoom kommer det fram at Hill måtte forholde seg til det globale helsebyrået UNITAID da han skrev sin konklusjon. Hans kollega Tess Lawrie presser ham til å forklare hvorfor han formulerte seg som han gjorde, stikk i strid med sine egne funn, og Hill innrømmer at UNITAID hadde noe de skulle ha sagt i konklusjonen. Studien konkluderte at det var behov for større randomiserte studier før man tok i bruk ivermektin. Hadde konklusjonen vært at ivermektin burde tas i bruk raskt, ville trolig mange menneskeliv ha vært reddet.

Kritikk av NRKs dekning av ivermektin

Journalist Julia Schreiner Benito har på hemali.no 5. april en kritikk av NRKs dekning av medikamentet ivermektin. Dette medikamentet har vært omstridt som behandling mot koronavirus under hele pandemien, og NRK vinkler ifølge Benito saken kun fra én side. Hennes hovedpoeng: ”NRK skal ikke være talerør for verken mRNA eller Ivermectin, men statskanalen skal vise at der er faglig uenighet om begge. I balansens og breddens navn.”

LES OGSÅ  En kardiologs varsel om Pfizers vaksine

Oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte pasienter om bivirkninger av vaksinene

Dette gjelder den norske legen Sjur Even Aunmo, som er intervjuet på hemali.no 4. april. Han uttaler: – Når du er oppsagt for å ha gått i utakt, i det hele tatt blitt oppsagt, er gjerne oppfatningen at du har vært udugelig. Jeg vet ikke hvor enkelt det blir å få jobb igjen.

Italias koronaledelse: – Nedstengning hadde ingen virkning mot viruset!

Dette tas opp i en artikkel på Steigan.no 4. april. Comitato Tecnico Scientifico,som har vært det rådgivende og styrende organet for Italias koronapolitikk, er nå kommet til det samme som kritikere i to år har sagt: Nedstengning hadde ingen betydning for å hindre spredning av viruset. Dette kommer fram i en artikkel i en italiensk avis. Den norske artikkelen avsluttes slik: ”Ikke en gang Mussolini kom på tanken om å nekte folk å holde bryllup, barnedåp og gravferd, eller å nekte folk å holde private fester. Men det gjorde regjeringa i Italia. Og det innrømmes altså nå at det ikke på noen måte bidro til å stanse viruset.”

Skyldig ved assosiasjon

Liberaleren Lars Jøran Nordberg skriver 1. mars et viktig innlegg som i essens handler om å tillegge andre personer meninger de ikke har. Her er et sitat: ”Kun fordi enkeltindivider som mener noe sterkt om et bestemt politisk sak, dukker opp på samme tid og sted med folk som måtte være av samme oppfatningen i nettopp denne bestemte saken, så gjør ikke det dem til meningsfeller i alle andre politiske spørsmål. Det er altså kun én sak vi kan vite at de er enige om, og det er den saken de demonstrerer for eller mot.” Nordberg bruker en rekke eksempler, som de canadiske lastebilsjåførenes protest mot strenge koronatiltak tidligere i år.

LES OGSÅ  Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Ansiktsmasker skader små barns språkutvikling og sosiale ferdigheter

Dette er tema for en artikkel på Steigan.no 5. april. Nå begynner rapportene å komme over effekten på barn av at voksne rundt dem under pandemien har brukt ansiktsmasker. Denne artikkelen utdyper noen av effektene.

Xi Jinpings umulige dilemma i Shanghai

Kina la føringen for verden med sin nedstengningspolitikk i Wuhan i 2020. Nå står 26 millioner mennesker i Shanghai overfor en ny nedstengning. Dette vil skade næringslivet og dagliglivet i verdens viktigste handelsby og president Xi Jinping og kommunistpartiet står overfor et umulig dilemma, ifølge en artikkel på Steigan.no 6. april. Dilemmaet er slik: Hvis myndighetene og partiet unnlater å gjennomføre nedstengning i Shanghai, vil det være en innrømmelse av at ”null-covid”-politikken har vært feilaktig, med de enorme politiske konsekvensene det vil ha. Å fortsette hardhendt nedstengning vil imidlertid både ødelegge økonomien og føre til mer politiske uro.

Hvordan den organiserte venstresiden tok feil av covid, lærte å elske nedstengninger og mistet forstanden: en obduksjon

Den amerikanske økonomiprofessoren Christian Parenti tar et skikkelig oppgjør med venstresidens støtte til sterke frihetsberøvende restriksjoner under koronapandemien i en oversatt artikkel på Steigan.no 8. april. Artikkelen er lang, men det er mulig å lese de første avsnittene for å ta tak i hovedbudskapet.

God helg, god påske og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner