Skip to main content

Bruk av smarttelefon og brystkreft

Taiwanske forskere har sammenliknet 211 kvinner med brystkreft med nesten 900 uten. Alle besvarte et standardisert spørreskjema for å dele informasjon om søvnkvalitet, avhengighet av smarttelefon og hvor mye telefonen ble brukt. Omfattende bruk av smarttelefon korrelerte med økt risiko for å ha utviklet brystkreft. Dette gjaldt særlig kvinner som hadde et avhengighetsforhold til telefonen. De som jevnlig brukte telefonen før sengetid i mer enn 4½ minutt, hadde også økt risiko. 

Kvinner som bar smarttelefonen nær brystene, hadde høyere risiko for brystkreft enn de som bar den nedenfor midjen. Denne studien sier intet om årsaksforhold, men er forenlig med at det kan være et årsaksforhold. Bruk av smarttelefon er blitt dagligdags for de fleste kvinner over store deler av verden. Derfor er det viktig å få avklart om stråling fra smarttelefon eventuelt kan bidra til eller forårsake brystkreft. IM

Kilde:

Shih Y-W, Hung C-S, Huang C-C mfl. The association between smartphone use and breast cancer risk among Taiwanese women: A case-control study. Cancer Management and Research 2020; 12: 10799–807. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33149685/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner