Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Faste mot livsstilssykdommer

Faste mot livsstilssykdommer

Mus som faster periodisk, har et mer velfungerende stoffskifte enn mus som ikke gjør det. Hva med mennesker? Forskere fra USA har studert 71 personer som enten spiste et fasteliknende kosthold i fem dager hver måned i tre måneder eller fortsatte sitt vanlige kosthold i tre måneder og så begynte med et kosthold som minnet om faste. Det innebar et kosthold med lite energi, lite sukker (fra karbohydratholdige matvarer) og protein og mye umettet fett.

Det fasteliknende kostholdet reduserte kroppsvekt, andelen kroppsfett, blodtrykket og nivået av insulinliknende veksthormon-1 (IGF-1), som har vært koblet med aldring og sykdom. Faste reduserte også blodnivået av glukose, triglyserider, kolesterol og C-reaktivt protein (en markør for inflammasjon). Disse effektene var generelt større hos personer som hadde større risiko for sykdom på starten av studien. Ingen bivirkninger eller negative forhold ble opplevd. Et kosthold som simulerte faste, var både trygt og lett å gjennomføre og reduserte effektivt markører og risikofaktorer forbundet med aldring og kroniske sykdommer som ofte opptrer ved økende alder. IM

Kilde:

Wei M, Brandhorst S, Shelehchi M mfl. Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging, diabetes, cancer, and cardiovascular disease. Science Translational Medicine 2017; 9: eaai8700. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202779

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Jevninger

Legg igjen et svar