Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Hjernetåke et symptom på depresjon

Hjernetåke et symptom på depresjon

 

Mange som sliter med depresjon og andre følelsesmessige ubalanser og lidelser, ser ut til å ha et felles symptom som tidligere ikke har vært godt kjent: De føler at tankene blir ”grøtete”, opplever en slags hjernetåke og at de ikke er i stand til å tenke og resonnere klart.

I en studie av 612 kvinner viste det seg at de som hadde vært deprimert eller var diagnostisert med bipolar lidelse, skåret merkbart dårligere på konsentrasjonstest  enn andre. En påfølgende hjerneskanning viste at disse kvinnene hadde lavere aktivitet i hjerneområder som er koblet til problemløsning, hukommelse og logisk tenkning. Dermed er det ikke underlig at man også kan oppleve nedsatt kognitiv ytelse samtidig med blant annet en depresjon.

Kilde:

Ryan KA, Dawson EL, Kassel MT mfl. Shared dimensions of performance and activation dysfunction in cognitive control in females with mood disorders. Brain 2015; 138: 1424–34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4840457/

Legg igjen et svar