Skip to main content

Lykkepiller virker ikke mot depresjon

Danske forskere har foretatt en systematisk litteraturgjennomgang som vurderer hvorvidt selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), såkalte lykkepiller, faktisk er effektive ved alvorlig depresjon. Etter et litteratursøk i sentrale forskningsdatabaser ble 131 randomiserte, placebokontrollerte studier med totalt 27 422 forsøkspersoner med i studien. Selv om lykkepiller ble funnet å ha en statistisk signifikant effekt på depressive symptomer, var alle forsøk forbundet med problemer (utvalgsskjevheter ) og den kliniske nytteverdien tvilsom. Det ble videre funnet at disse medikamentene øker risikoen for både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Forskerne konkluderer at de små potensielt fordelaktige effektene ser ut til å bli oppveid av skadelige effekter. IM

Kilde:

Jakobsen JC, Katakam KK, Schou A mfl. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. BMC Psychiatry 2017; 17: 58. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1173-2


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Depresjon, natur og kalde bad