Skip to main content

Lysbehandling av friske mennesker

Mesteparten av forskningen har studert virkninger av lys ved mørketidsdepresjon og andre lidelser. Selv de som ikke føler seg deprimerte om vinteren, kan ofte synes at mørketida føles litt tyngre enn vanlig. Kan alle nordboere ha nytte av lysbehandling?

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

I et stort anlagt forsøk i Sør-Finland, på omtrent samme breddegrad som Oslo, ble 145 friske kontorarbeidere gitt hver sin lysbehandlingslampe. Den ble brukt i flere toukersperioder mellom 1. november og 28. februar, avbrutt av toukersperioder uten behandling. I behandlingsperiodene ble lampene brukt minst en time daglig hjemme eller på kontoret. Alle ansatte var friske, men rundt halvparten tilfredsstilte kriteriene for en lett form for mørketidsdepresjon. Under behandlingsperiodene viste forsøkspersonene å ha mer energi og mindre depressive symptomer (som også forekommer hos friske). Dette gjaldt alle forsøkspersonene, men mest for dem som tilfredsstilte kriteriene for lett mørketidsdepresjon.22

Norske pionerstudier

En pioner i arbeid med lysterapi i Norge er homøopat og akupunktør Thor Helge Bergan. Han har arbeidet med slik behandling i to tiår og har fått gjennomført tre pionerstudier på friske mennesker.

I den ene testet Bergan og psykiater Anne Regine Føreland lys som slankemetode i Bergans lokaler i Din Klinikk Lørenskog i 2003. I behandlingsgruppa fikk personene 30 minutters lysbehandling tre ganger i uka, totalt 20 behandlinger i løpet av vinteren. Sju av ni (78 %) av lysbehandlingsgruppa gikk ned i vekt uten at de fikk råd om å endre kostholdet. To personer  la på seg henholdsvis 0,7 og 0,3 kg i løpet av denne tida på året, mens de vanligvis økte med 6-7 og 3 kg. Gjennomsnittlig vekttap i behandlingsgruppa var 2,5 kg. I kontrollgruppa gikk én av sju personer ned i vekt i samme tidsperiode. De fleste deltakerne (både behandlings- og kontrollgruppa) hadde mørketidsdepresjon. To tredeler av dem som gikk ned i vekt, hadde mørketidsdepresjon, mens én tredel uten mørketidsdepresjon gikk ned i vekt.23

LES OGSÅ  Nytt lys på helbredelse

Den andre studien ble gjennomført av Bergan i samarbeid med Erling Thom, PhD, i 2002. De testet om sterkt lys (10000 lux) påvirker kroppsvekta hos overvektige personer mer enn om de var utsatt for svakt lys (500 lux; placebo). 60 personer med mild til moderat overvekt deltok i studen (KMI > 27,5 kg/m2). Det ble trukket lodd om hvilken halvdel som skulle få sterkt og svakt lys. Hver deltaker fikk 30 minutters lysterapi hver dag i to uker og ble instruert om å gå 30 minutter tre ganger i uka. De fikk også råd om å spise en lavfettdiett med 1200 kcal/dag. Hele observasjonsperioden var åtte uker. Hos gruppa som fikk behandling med sterkt lys, var vektreduksjonen 8,6 kg, mens gruppa som fikk svakt lys, gikk ned 2,9 kg. Fra et skjema deltakerne fylte ut gikk det fram at de som fikk sterkt lys, følte seg mettere etter måltidene enn de som fikk svakt lys. Studien viser at gode lysforhold kan ha positive virkninger på vekta til overvektige.24

Konsentrasjon og våkenhet for apotekansatte

I en tredje studie undersøkte Bergan om lys kan føre til økt våkenhet og konsentrasjon. Vinteren 2002-03 samarbeidet han med Lørenskog apotek for å teste hvorvidt lysbehandling kunne redusere antallet feil hos en gruppe apotekansatte. Apoteker er opptatt av å unngå feilekspederinger og har derfor ulike kontrollrutiner for å sikre seg mot dette. De 29 ansatte ved apoteket registrerte i en periode på et skjema antall feil som ble oppdaget både fire uker før og under fire ukers lysbehandling.

Behandlinga besto i en lyskasse på apotekets pauserom, og en del av de ansatte fikk med seg lyskasse hjem. Nær halvparten av de ansatte brukte lysterapi. Feilene ble registrert på seks forskjellige plasser/arbeidsstasjoner i apoteket. Dette dreide seg om feil i å hente fram produkter sammenliknet med det som stod på resepten (oppdaget av den som plukket dem fram eller av kontrollør), feil merking av etikett, feil innslag på kassaapparat, feil føring i loggboka og feilhandlinger i laboratoriet. Med andre ord var dette feil som man på et apotek enten bruker tid på å rette opp igjen, eller feil som kan utgjøre en risiko for ansatte (laboratoriet) eller pasienter (feilmedisinering).

LES OGSÅ  Lysterapi mot depresjon

I perioden uten lysbehandling ble det oppdaget én feil for hver 20. resept, mens i lysbehandlingsperioden var én for hver 55. resept. I kontrollperioden var det én feil for hver 27. reseptpliktige vare, mot én feil for hver 70. vare i lysbehandlingsperioden. I perioden uten lysbehandling var det én feil for hver 32. kunde som ble ekspedert på apoteket, mot én feil for hver 104. kunde i lysbehandlingsperioden. Lysbehandlinga viste seg derfor å gjøre de ansatte mer konsentrerte og våkne.25

Les også:

Hva er naturlig søvn?

Lys i mørket

Kilder:

1.  Golden RN, Gaynes BN, Ekstrom RD mfl. The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: A review and meta-analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry 2005; 162: 656-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134

2.  Even C, Schröder CM, Friedman S mfl. Efficacy of light therapy in nonseasonal depression: A systematic review. Journal of Affective Disorders 2008; 108: 11-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17950467

3.  Kasper S. Is SAD lost to SAD? CNS Spectrums 2005; 10: 622. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041293

4.  Kripke DF. Light treatment for nonseasonal depresion: speed, efficacy, and combined treatment. Journal of Affective Disorders 1998; 49: 109-17.

5.  Holte A. Lysbehandling ved “vinterdepresjon” og beslektede forstyrrelser. http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/LYSBEHANDLING.htm. [22.10.2012]

6.  Lingjærde O. Når man gruer seg til vinteren… Om vinterdepresjon og lysbehandling. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

7.  Magnusson M, Boivin D. Seasonal affective disorder: an overview. Chronobiology International 2003; 20: 189-207. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723880

8.  http://www.mayoclinic.com/health/light-therapy/MY00195. [22.10.2012]

9.  Arendt J. Taking the SADness out of winter. Nature 2002; 415: 838-9. http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6874/full/415838a.html

10.  Burton FD. Fire: The spark that ignited human evolution. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 2009.

LES OGSÅ  Terapilamper

11.  Cordain L, Eaton SB, Brand Miller J mfl. An evolutionary analysis of the etiology and pathogenesis of juvenile-onset myopia. Acta Ophthalmologica Scandinavica 2002; 80: 125-35.

12.  http://www.solstrale.no/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6. [18.10.2012]

13.  Rosenthal NE, Sack DA, Gillin JC mfl. Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. Archives of General Psychiatry 1984; 41: 72-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6581756

14.  Johnsson A, Moan J. Rytmer, depresjoner og lys. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2006; 126: 1044-7. http://tidsskriftet.no/article/1365670

15.  Ryberg K. Living light: On the origin of colours. Gøteborg: Typografia förlag, 2010.

16.  Oren DA, Wisner KL, Spinelli M mfl. An open trial of morning light therapy for treatment of antepartum depression. American Journal of Psychiatry 2002; 159: 666-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11925310

17.  Epperson CN, Terman M, Terman JS mfl. Randomized clinical trial of bright light therapy for antepartum depression: preliminary findings. Journal of Clinical Psychiatry 2004; 65: 421-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15096083

18.  Wirz-Justice A, Bader A, Frisch U mfl. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of light therapy for antepartum depression. Journal of Clinical Psychiatry 2011; 72: 986-93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21535997

19.  Campbell SS, Terman M, Lewy AJ mfl. Light treatment for sleep disorders: Consensus report. Journal of Biological Rhythms 1995; 10: 151-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7632988

20.  Lindboe M. Lysbehandling gir bedre søvn. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005; 125: 2594. http://tidsskriftet.no/article/1263110

21.  Fetveit A, Bjorvatn B. Lysbehandling mot søvnvansker i sykehjem – et ikke-farmakologisk alternativ. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005; 125: 1679-81. http://tidsskriftet.no/article/1211431

22.  Partonen T, Lönnqvist J. Bright light improves vitality and alleviates distress in helathy people. Journal of Affective Disorders 2000; 57: 55-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10708816

23.  Bergan TH, Førland AR. Pilot study – treating overweight with light therapy. Upubliserte data.

24.  Thom E, Bergan TH. Overweight and light therapy. Upubliserte data.

25.  Bergan TH. Pilotstudie: kan lysterapi påvirke sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen? Upubliserte data.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner