Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Mindre bruk av sprøytemidler i landbruket er mulig

Mindre bruk av sprøytemidler i landbruket er mulig

Et viktig mål i vår tid er å oppnå en bærekraftig matproduksjon til en stadig økende befolkning. Det er sentralt for miljøet og folkehelsa å redusere de negative miljøeffektene fra landbruket. Er det mulig å redusere bruken av sprøytemidler uten å påvirke produktivitet og lønnsomhet i landbruket?

Franske forskere har studert sammenhengen mellom bruk av sprøytemidler, produktivitet og lønnsomhet med data fra 946 konvensjonelle gårdsbruk der det ble brukt ulike mengder sprøytemidler. Det viste seg å være fullt mulig å bruke lite sprøytemidler og ha både høy produksjon og lønnsomhet på 77 prosent av gårdene. Forskerne beregnet at den totale bruken av sprøytemidler kunne bli redusert med 42 prosent uten noen negative virkninger på verken produktivitet eller lønnsomhet på 59 prosent av gårdene i undersøkelsen.

Reduksjonen på 42 prosent tilsvarte en gjennomsnittlig reduksjon på 37 prosent i bruken av plantedrepende midler, 47 prosent i bruken av soppdrepende midler og 60 prosent mindre bruk av insektdrepende midler. Potensialet for å redusere bruken av sprøytemidler var størst på de gårdene som brukte mest sprøytemidler. Forskerne viste at det er mulig for bønder å redusere bruken av sprøytemidler i de fleste sammenhenger disse brukes i. IM

Kilde:

Lechenet M, Dessaint F, Py G mfl. Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. Nature Plants 2017; 3: 17008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28248316

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar