Skip to main content

Plantevernmiddelet klormekvat i urinprøver i USA

Klormekvat er en vekstregulator hvis bruk på kornavlinger øker i Nord-Amerika. Klormekvat kan påvirke fruktbarhet og fostre negativt. Stoffet er nå funnet i urin.

Toksikologiske studier tyder på at eksponering for klormekvat (klormekvatklorid) kan redusere fruktbarheten og skade fostre. Dette ved doser lavere enn de som brukes av reguleringsorganer for å sette tillatte daglige inntaksnivåer.

En studie publisert i Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology 15. februar bekreftet funn av klormevat i urinprøver samlet inn fra mennesker i USA.

Stoffet ble påvist i henholdsvis 69, 74 og 90 prosent av prøver samlet i 2017, 2018–2022 og 2023. Klormekvat ble påvist i lave konsentrasjoner i prøver fra 2017 til og med 2022, med en betydelig økning i konsentrasjoner for prøver fra 2023.

Klormekvat i havrebasert mat

Forskerne påviste også at en høy andel av havrebaserte matvarer inneholdt klormekvat. Disse funnene og andre data om stoffets giftvirkninger vekker bekymring for gjeldende eksponeringsnivåer. Det er behov for oppfølgende studier for å vurdere helseeffekter av eksponering for klormekvat hos mennesker. Den nye studien er omtalt i The Epoch Times 19. februar. Klormekvat er godkjent i Norge.

LES OGSÅ  En hyllest til sauen

Vår kommentar:

Forbrukere kan redusere eksponeringen for potensielt skadelige plantevernmidler ved å kjøpe økologisk produsert mat. Dette vil også styrke næringsvirksomheten til bønder som produserer slik mat. Samtidig bør myndighetene regulere bruken av plantevernmidler strengere. IM

Relevante artikler fra Helsemagasinet

Sunnere mat med økologisk produksjon
Mot en ny, taus vår med «det grønne skiftet»?
Glyfosat – mye verre enn antatt
Barns utvikling hemmes av miljøgifterDenne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner