Skip to main content

Ny fransk strålingslov

Frankrike har nylig vedtatt en lov for å redusere offentlig eksponering for elektromagnetisk stråling.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Den franske nasjonalforsamlinga vedtok 29. januar en lov som ut fra et føre-var-prinsipp skal redusere strålingseksponeringa for å beskytte befolkningas helse. Dette er verdens første lov i sitt slag.1,2

Nasjonalforsamlinga vedtok ikke å innføre strengere grenser for tillatt stråling, men en rekke nye tiltak ble inkludert i loven. For eksempel skal Det nasjonale frekvensdirektoratet hvert år måle offentlighetens eksponering for stråling. På steder der eksponeringa er høyere enn det som generelt måles, vil operatørene bli pålagt å redusere den.

Videre vil mobiloperatører bli pålagt å kommunisere med lokale myndigheter før de setter opp nye basestasjoner for mobiltelefoni. Dette øker sannsynligheten for at offentligheten blir oppmerksom på hvor de befinner seg.

Myndighetene vil også gjennomføre en utdanningskampanje for å informere folk om hvordan de bør bruke trådløs kommunikasjon på en fornuftig og rasjonell måte.

Ingen trådløse enheter vil bli tillatt på institusjoner som tar seg av barn under tre år, inkludert barnehager. Trådløse nettverk på skoler må slås av når de ikke brukes aktivt i undervisninga .

LES OGSÅ  Stråling fra internettruter frigjør kvikksølv

Regjeringa ble også pålagt å utforme en rapport om overfølsomhet mot elektromagnetisme (eloverfølsomhet) til Den franske nasjonalforsamlinga innen 12 måneder.

Avslutning

Den franske loven må ses på bakgrunn av stadig mer forskning som underbygger at stråling fra trådløs kommunikasjon kan være helseskadelig. Det er jo en grunn til at Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale kreftforskningsinstitutt i Frankrike (IARC) har klassifisert stråling fra trådløs kommunikasjon og annen såkalt radiofrekvent stråling som ”mulig kreftframkallende”.

I tillegg finnes det i Frankrike aktive organisasjoner som arbeider for å redusere strålingsbelastninga, og de har hatt stor gjennomslagskraft. For øvrig finnes det tilsvarende organisasjoner i en rekke land, inkludert Folkets Strålevern i Norge.3 Mange av disse er tilknyttet International EMF Alliance (IEMFA), som ledes av generalsekretær i Folkets Strålevern, Sissel Halmøy. Den 11. mai sendte denne organisasjonen ut en internasjonal appell til FN og Verdens Helseorganisasjon (WHO) om farer ved stråling.4 Den er signert av 190 forskere, som kollektivt har publisert 2 000 fagfellevurderte artikler om disse temaene,5 og 70 frivillige organisasjoner, det hele koordinert av IEMFA.

Det virker dessverre som om norske helse- og strålingsmyndigheter ser en annen vei når det gjelder slike problemstillinger. En liknende lov som den de har vedtatt i Frankrike, virker å være fjernt fra dagens norske, trådløse virkelighet.

Kilder:

1.  Le Hir P. Une loi pour encadrer l’exposition aux ondes. Le Monde 29.1.2015. http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html#meter_toaster

2.  Precautionary French law. EMR and Health 2015; 11 (1): 1. http://www.emraustralia.com.au/EMR_and_health.html

3.  http://www.folkets-stralevern.no/

4.  http://www.iemfa.org/appeal/

5.  http://www.emfscientist.org/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner