Skip to main content

Profet i eget land? Ikke Are Thoresen

[wcm_restrict]

Men hans akupunkturmetode for å motvirke ukontrollert cellevekst (kreft) burde vekke oppsikt i inn- og utland.

Tekst Iver Mysterud    

Kort fortalt

Dette er første artikkel i et firedelt oppslag om veterinær og akupunktør Are Thoresen. Han har utviklet en akupunkturteknikk for å kontrollere kreft, og den er testet på en rekke mennesker, hunder og hester med godt resultat. Metoden er lett å lære og omfatter behandling kun med én eller to nåler. Thoresen har i årevis fortalt om sine gode resultater gjennom en rekke foredrag i inn- og utland, og han har forgjeves forsøkt å få veterinærer, kreftforsknings- og -behandlingsmiljøer og farmasøytisk industri interessert i metoden. I andre artikkel analyserer og kommenterer vi grunner til at han ikke har fått gjennomslag. I tredje og fjerde artikkel møter vi to fornøyde kvinner som har blitt behandlet av Thoresen.

Thoresen har i mange år behandlet kreftpasienter med ett nålestikk. Dette har vist seg å være tilstrekkelig til å stimulere en helbredelsesprosess som motvirker kreftutvikling. Denne banebrytende teknikken er testet på et stort antall mennesker og dyr med godt resultat hos de fleste den er forsøkt på.

Gjennombruddet

Thoresen forsøkte i 1984 ut en ny akupunkturmetode på en dachstispe som hadde kreft i juret med spredning til lungene. Han behandlet hunden kun med å stikke én akupunkturnål i ett punkt. Dette punktet var valgt ut fra en teori han akkurat hadde utviklet om hvordan kreft kunne behandles med akupunktur. Noen få uker etter hadde svulsten nesten forsvunnet, og hunden døde flere år senere av nyreproblemer.1

Etter en så lovende start fortsatte Thoresen å behandle en rekke kreftrammede firbeinte dyr. I 1995 hadde han med hell behandlet en hest for sarkoidose, en immunsykdom der det dannes små, ikke-ondartede celleklumper kalt granulomer. Denne historien ble publisert i Norsk Veterinærtidsskrift med en nærmere presentasjonen av metoden.2 Også denne hesten ble behandlet med bare én nål, basert på samme teori som lå til grunn for behandling av dachsen i 1984, men med et annet akupunkturpunkt. Ifølge Thoresen er et spesifikt punkt for enhver kreftprosess indisert. Til tross for at pasienthistorien var trykket i et norsk fagtidsskrift, viste ingen norske veterinærkolleger interesse for metoden.

Både fir- og tobeinte

Siden Thoresen i mange år drev både veterinærpraksis og akupunkturpraksis av mennesker, har han hatt anledning til å teste den nyutviklede metoden på både fir- og tobeinte. Siden 1984 har han testet den på mer enn 1000 dyr og mennesker med kreft.

Det trengs vanligvis én–tre behandlinger med rundt fire ukers mellomrom for å få kroppen til å aktivere egne kontrollmekanismer som kan hemme uønsket cellevekst. I enkelte alvorlige tilfeller kan det være nødvendig å fortsette behandlingen i ytterligere ett–to år. Thoresen forsøker et nytt punkt dersom det ikke observeres bedring innen to uker.

Akupunktøren har hatt meget gode resultater med pasienter med kreft i jur/bryst og ved svulster i huden (sarkom). Resultater ved lymfekreft (lymfesarkom) og hjernekreft hos dyr og mennesker var lovende, men ikke så reproduserbare som kreft i jur/bryst og svulster i huden. Resultatene ved leverkreft var imidlertid ikke gode. Helbredelsesraten var null hos de få pasientene med leverkreft som Thoresen forsøkte å hjelpe de første årene.

Teorien bak

Kreftceller utvikler seg hele tiden i kroppene våre, men kroppens egne kontrollsystemer dreper normalt på effektivt vis slike celler. Selv om kroppens immunsystem anses å være av særlig betydning for å motvirke kreft, slo Thoresen seg ikke til ro med dette. Med sin bakgrunn i akupunktur og antroposofisk medisin antok han at alle organer og organprosesser kan være involvert i et spissfindig kontrollsystem som motvirker ukontrollert celledeling.

I den kinesiske akupunkturlæren er dette kjent som ”ko-syklusen”, basert på den såkalte fem-element-teorien. Ifølge denne læren kontrollerer hjertet lungene, mens lungene kontrollerer leveren, leveren kontrollerer milten, milten kontrollerer nyrene, og nyrene kontrollerer hjertet. Innen antroposofisk medisin er dette kjent som ”morgen-middag-kontrollmetoden”, basert på 12-delingen av menneskekroppen. Begge disse systemene kan brukes for å motvirke kreftutvikling, selv om den siste har flere fordeler. Dette punktet kommer vi tilbake til.

LES OGSÅ  Kreft, søvnlengde og madrasstyper

Første gang Thoresen brukte denne teorien til å finne ett spesifikt punkt som ble behandlet, var i 1984. Dette punktet ble valgt fordi det etter fem-element-teorien kontrollerer juret til nevnte tispe. Siden dette fungerte meget godt, har Thoresen fortsatt å behandle kun med én nål i ett, nøye utvalgt punkt.

La oss som eksempel velge behandling av brystkreft. Brystene ligger nøyaktig på den såkalte magemeridianen. Hvis det utvikler seg kreft i området eller prosesser relatert til magen (som brystet ifølge akupunkturlæren hører til), betyr det at leveren ikke kontrollerer magen godt nok. Derfor skal leveren behandles. Ved brystkreft har Thoresen valgt å behandle ett akupunkturpunkt på levermeridianen, som Thoresen selv har identifisert. Det ligger mellom lever 02 og -03.

Langs enhver meridian finnes ifølge akupunkturlæren en rekke akupunkturpunkter. Noen har en overordnet kontrollerende funksjon og kalles ”ECIWO-kommandopunkter” (se ramme), mens andre har mer lokale effekter. Det er slike kommandopunkter med generell virkning Thoresen har valgt ut i sitt behandlingssystem.

Behandling av hester

Thoresen behandlet i perioden 1995–2009 18 hester for hudsvulster (sarkoider), både varm- og kaldblodshester. Etter å ha avklart hvilken meridian hudsvulsten lå på, ble hestene behandlet med én nål på ett utvalgt punkt på den meridianen som kontrollerer ”hudsvulstmeridianen”. Hver nål sto i huden i 20 minutter, og ingen annen behandling ble gitt. Behandlinga ble gjentatt to ganger med 3–4 uker mellom hver behandling. Størrelsen på hudsvulsten ble målt ved hvert besøk, og alle hestene ble fulgt opp til og med 2009.

Hos 14 av hestene krympet svulstene i størrelse, og sju uker etter start var de helt borte. I fire av disse 14 tilfellene kom svulstene tilbake i løpet av 2–3 år, men én ny behandling fikk dem til å krympe igjen. Hos to hester fortsatte svulstene å vokse til tross for akupunktur, og da ble annen behandling satt inn. Hos de siste to hestene sluttet svulstene å vokse, men krympet ikke. En bildeserie viser resultatene for en av de 14 hestene der svulstene krympet og ble borte.

Forsøk i Israel … 

Thoresen forteller om en lege i Tel Aviv som ba ham om å behandle seks døende kreftpasienter. Legen mente det ville vært et mirakel om Thoresen kunne hjelpe noen av dem. – To ble helt fri for kreft, mens resultatet for to pasienter er usikre, og en døde. Hva som skjedde med den sjette, kan jeg i dag ikke huske, forteller Thoresen. Til tross for de gode resultatene ønsket ikke det israelske sykehuset videre kontakt.

… men stoppet i Tyskland

På universitetssykehuset i Halle, Tyskland, forberedte Thoresen i samarbeid med to professorer et forsøk på å behandle kvinner med brystkreft. Det forberedende arbeidet strakk seg over to år, og begge professorene var klar over metodens alternative karakter. – Da selve datoen for studien skulle bestemmes, trakk begge professorene seg grunnet press ovenfra i systemet, forteller Thoresen. – Dette ble fortalt av assistenten til den ene professoren.

Vitenskapelig studie av metoden

Thoresen har i årevis holdt foredrag om og forsøkt å vekke interesse for sin effektive akupunkturmetode for kreft, men det har vært vanskelig å få fagfolk og forskere interessert. I 2004 holdt han imidlertid et foredrag som ble godt mottatt av molekylærbiolog Sergio Manzetti fra Norge. De innledet et samarbeid for å studere hva som biokjemisk skjer i kroppen ved Thoresens kreftbehandling. To år senere tok de prøver fra en brystkreftpasient som ikke hadde fått noen behandling. Én blodprøve ble tatt rett før behandling og en ny 60 sekunder etter at akupunkturnålen var satt inn. De to prøvene ble analysert ved Universitetet i Minnesota i USA. Det ble påvist klare endringer i blodet til pasienten etter at akupunkturnålen var satt inn. Blant annet fant forskerne en rekke stoffer i blodet etter behandling, men som ikke var der på forhånd. En rimelig antakelse var at disse stoffene var resultat av behandlingen, og de ble deretter identifisert og syntetisert. Dette dreier seg om 12 forskjellige biologisk aktive oligopeptider, altså korte kjeder bestående aminosyrer etter spalting av proteiner. Disse peptidene ble deretter brakt til et laboratorium ved Universitetet i Massachusetts i Amherst og individuelt og i en blanding tilsatt to forskjellige kulturer med levende brystkreftceller. Ti av de 12 peptidene hemmet veksten av kreftcellene, men blandingen med alle peptidene virket best – bedre enn de konvensjonelle cellegiftene tamoxifen og benzpyren. Jo større dose peptider som ble anvendt, desto sterkere ble celleveksten hemmet.

LES OGSÅ  Ketogent kosthold mot kreft

Thoresen og Manzetti mente at resultatene åpnet for at en effektiv behandling av pasienter med kreft enten kan skje ved å sette én akupunkturnål på et nøye utvalgt sted, eller ved å gi pasienten peptidene som nålen utløser. Siden den kjemiske formelen for disse peptidene er kjent, har de forsøkt å få farmasøytisk industri interessert i et samarbeid, men interessen for å videreutvikle dette til et kommersielt produkt var totalt fraværende. – Det er nemlig vanskelig å ta patent på 12 forskjellige stoffer, og uten patent vil ikke det farmasøytiske selskapet kunne tjene nok på en slik satsning. Da er det bedre ikke å helbrede noen, sier Thoresen resignert.

Thoresen kontaktet i 2010 to store farmasøytiske bedrifter skriftlig, men ble i praksis bedt om å henvende seg andre steder. – Det gadd jeg ikke, minnes Thoresen med en viss skuffelse. Han hadde forventet større entusiasme og interesse om noe så viktig.

– Jeg har kjemisk formel på de nevnte 12 peptidene. ”Problemet” er at man ikke kan ta patent på så mange stoffer i én blanding, sier Thoresen.

Ingen interesse på Radiumhospitalet

Første gang Thoresen kontaktet fagfolk på Radiumhospitalet for å fortelle om sine oppdagelser, fikk han kontakt med en eldre, mannlig overlege. Thoresen hadde håpet å innlede et samarbeid med fagmiljøet, men ble bedt om å gå hjem og dokumentere behandling av kreft gjennom et helt år. Det gjorde han, og 34 pasienter ble dokumentert. Resultatene var svært gode, spesielt med hensyn til brystkreft. Nettopp for denne kreftformen ble alle de 15 deltakende pasientene bedre. Resultatet var imidlertid for godt til å være sant for forskerne, og alt samarbeid ble avvist.

Det samme skjedde et par år senere, da en ny, kvinnelig overlege hadde overtatt sjefsstillingen. På nytt ble prosjektet og resultatene avvist.

Thoresen er i dag desillusjonert etter at han i mange år forgjeves har forsøkt å få fagfolk, behandlere, industri og helsemyndigheter interessert i sine oppdagelser. – Jeg har resignert når det gjelder å få folk på innsiden av ”systemet” i tale. Nysgjerrigheten og interessen er dessverre fraværende, sier Thoresen. – Jeg står for noe som er lett å lære, tar kort tid, er effektivt, billig og uten bivirkninger. Dette passer ikke inn i det rådende synet på behandling, sukker han.

Lett å lære

Thoresens metode for å kontrollere kreftutvikling er lett å lære. Mennesket har 12 hovedmeridianer, og man må lære seg ett spesifikt punkt på hver meridian. Hvis man skal få med seg Thoresens videreutvikling av behandlingen siste 3–4 år, må man lære totalt 24 punkter. Da bruker han to nåler per behandling (se neste avsnitt om videreutvikling).

Ingen andre enn Thoresen kontrollerer kreft med akupunkturbehandling med én–to nåler i Norge, men det finnes enkelte akupunktører i USA og i Tyskland der de også har gode resultater med å kontrollere kreft.

Videreutvikling

For å forsøke å kontrollere også de kreftformene som har vært vanskelige å kontrollere med kun én nål, har Thoresen de siste tre–fire årene videreutviklet sin metode. Ved den nye metoden brukes to nåler, og Thoresen mener den virker på et dypere og mer grunnleggende nivå i kroppen. Denne videreutviklete, antroposofisk medisinske metoden kalles som nevnt ”morgen-middag-kontrollmetoden”, og den virker klart bedre enn den opprinnelige metoden som var basert på fem-element-teorien i den kinesiske akupunkturlæren.

– Basert på min erfaring responderer alle typer kreft på den videreutviklede metoden, forteller Thoresen.

Til tross for at Thoresen har holdt utallige foredrag gjennom flere tiår og at han har beskrevet metoden i flere bøker på norsk, svensk, tysk, engelsk, spansk og italiensk, har det vært vanskelig å få spredd kunnskapen om den nyutviklede akupunkturmetoden til leger og annet helsepersonell. Thoresen har skrevet om metoden i flere alternativmedisinske, vitenskapelige tidsskrifter, men har ikke lykkes med å få en eneste artikkel akseptert av noen konvensjonelle tidsskrifter, bortsett fra en liten artikkel i Norsk Veterinærtidsskrift i 1995. Konvensjonelle tidsskrifter har ikke vist interesse for temaet.

LES OGSÅ  Akupunktur mot kolikk

– Jeg må innrømme at jeg ikke har fått det gjennomslaget jeg hadde håpet på. Motkreftene har vært for sterke, både blant veterinærer og leger. Og bakom sitter farmasøytisk industri. Men metoden er beskrevet i detalj, og den kan enkelt etterprøves og testes av hvem som helst som har lært litt akupunktur, avslutter Are Thoresen.

ECIWO

I uttrykket ECIWO er bokstavene forkortelser, der E står for Embryo, C for Containing, I står for Information, W for Whole, og O for Organism. Ideen er at en levende organisme består av deler som hver for seg har et embryologisk potensial, det vil si en evne til å generere et nytt individ, og som har informasjon som gjenspeiler hele organismen.3  Ifølge denne tilnærmingen finnes det på mennesker og dyr visse punkter på hudoverflaten (akupunkturpunkter) som har en overordnet og kontrollerende funksjon, og det er slike Thoresen utnytter i sitt behandlingssystem.

To bøker om kreftbehandlingen

Finn Thoresen ga i 2015 ut to bøker om Are Thoresens kreftbehandling, med utgangspunkt i egen sykehistorie. De er navnebrødre, men er ikke i familie. Da Finn ble rammet av kreft i tykktarmen, var det lang ventetid fra diagnose til operasjon. I ventetiden fikk Finn akupunktur hos Are, som på et tidligere tidspunkt hadde behandlet ham for noe helt annet. Da Finn kom tilbake på sykehuset, skjønte legene ingen ting fordi svulsten var borte.

Del 1 og 2 av boka Har kreftens gåte en løsning handler om Finns sykdomshistorie, behandling hos Are og møtet med det offisielle helsevesenet. I tillegg utdyper boka en rekke aspekter ved helsevesenets kreftbehandling og Ares akupunkturbehandling mot kreft.4,5 

Om intervjuobjektet

Are Simeon Thoresen (f. 1952) er utdannet agronom (Vestfold Landbruksskole 1971–1972), veterinær (Veterinærhøgskolen i Oslo 1972–1979), homøopat (Arcanum, Göteborg 1978–1980) og akupunktør (human akupunkturutdanning hos lege Georg Bentze 1980–1981). Han har studert akupunkturbehandling av dyr i Frankrike (1983) og osteopatbehandling av dyr i Tyskland (2000–2001) og i Danmark (2001–2002). Thoresen har i alle år interessert seg for og praktisert antroposofisk medisin. Han har drevet privat alternativmedisinsk praksis for mennesker i Sandefjord (1981–2016), en alternativmedisinsk smådyrklinikk i Sandefjord (1982–2015), alternativ behandling, primært akupunktur, på Jarlsberg travbane nær Tønsberg (1985–2011) og kombinert klinikk for mennesker, hester og smådyr på Ramnes nær Tønsberg (2004–2011). Thoresen grunnla og drev en skole for alternativmedisinsk veterinærmedisin, Skandinavisk Skole i Holistisk Hesteterapi (SSHH) (2003–2014), med hans daværende kone, Annica Nygren. Skolen har uteksaminert 250 elever. Thoresen har drevet eget forlag siden 1997 og har gitt ut 14 bøker, både egne og andres, og han har utgitt egne bøker på utenlandske forlag. Hans bøker handler enkelt sagt om antroposofi, veterinærmedisin, akupunktur og andre helhetlige behandlingstradisjoner. Thoresen har også drevet omfattende forskning om hvordan man kan aktivere immunsystemet til å motvirke kreft i tidsrommet 1984–2009. Til tross for at han er i pensjonsalderen, er han fremdeles aktiv med å skrive, holde foredrag, utvikle nye terapier og behandle mennesker og dyr (men mye færre enn tidligere).

E-post: arethore@online.no

Nettside: www.arethoresen.com

Kilder:

1. Thoresen AS. Veterinærmedisin: komplementære og alternative metoder. Sandefjord: Are Thoresen veterinærservice, 2002: 442–5.

2. Thoresen A. Akupunkturbehandling av equint sarkoid. Norsk Veterinærtidsskrift 1995; 107: 963–4.

3. Schjelderup V. ECIWO-biologi: Et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1998.

4. Thoresen F. Har kreftens gåte en løsning. I. En introduksjon i helbredende kreftbehandling. TheMa Forlag, 2015.

5. Thoresen F. Har kreftens gåte en løsning. II. Kommentarer og refleksjoner. TheMa Forlag, 2015.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner