Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Sex før en idrettskonkurranse?

Sex før en idrettskonkurranse?

Forestillingen om at idrettsutøvere bør unngå sex dagen før en konkurranse for å yte bedre, har røtter helt tilbake til det gamle Hellas og Romerriket. Dette viser seg imidlertid å være en myte basert på feilaktige forestillinger. Italienske forskere har undersøkt temaet etter en grundig vurdering av publisert faglitteratur. Den tyder ikke på at seksuell aktivitet dagen før en konkurranse har noen negative følger på yteevnen under konkurranser. Kanskje kan også enkelte utøvere ha nytte av dette. For eksempel ble det i én studie funnet at mannlige idrettsutøvere gjorde det bedre på en utholdenhetstest dagen etter seksuell aktivitet enn dagen etter at de hadde unngått seksuell aktivitet. Imidlertid er det ikke gjennomført noen randomiserte, kontrollerte studier på dette temaet, noe forskerne anbefaler gjennomført før man kan trekke sikre konklusjoner om hvem, i hvilke sammenhenger og hvordan seksuell aktivitet eventuelt kan tenkes å påvirke yteevnen. IM

Kilde:

Stefani L, Galanti G, Padulo J mfl. Sexual activity before sports competition: a systematic review. Frontiers in Physiology 2016; 7: 246. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27445838

Legg igjen et svar