Skip to main content

Faste mot diabetes

Stamcellebaserte terapier har potensial til å reversere organsvikt og sykdom, men det er svært komplisert å fjerne svekket vev og regenerere organer. En interessant, testbar hypotese er at faste kan oppnå det samme på ”enkelt vis”.

Forskere fra USA har studert forsøksmus som fulgte et kosthold som minnet om faste i fire døgn. Fastesykluser viste seg å gjenopprette insulinutskillelsen og blodsukkerbalansen både i musemodeller for type 1 og type 2 diabetes. Pasienter med type 1 diabetes som fastet, fikk redusert antall av flere markører som måles i celler fra bukspyttkjertelen (PKA og mTOR-aktivitet) og induserte andre markører (Sox2 og Ngn3) som økte insulinproduksjonen. Effektene ble reversert av insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) og gjenopprettet ved hemming av sykdomsmarkører som PKA og mTOR.

Disse resultatene indikerer at faste kan stimulere omprogrammering av celler i bukspyttkjertelen til å gjenoppta insulinproduksjon hos pasienter med diabetes type 1 og reversere sykdomsprosessen hos mus med diabetes type 1 og 2. Dersom ytterligere forskning avklarer hvorvidt resultatene på mus også gjelder for mennesker, er det gode nyheter for mange diabetikere.

De som ikke vil vente på endelige resultater av forskning, kan allerede nå redusere inntaket av karbohydrater og begynne med periodisk faste. Omfattende forskning viser at lavkarbokosthold er hensiktsmessig både ved diabetes type 1 og 2 og at faste fungerer helbredende ved en rekke sykdommer. IM

LES OGSÅ  Høyfettkosthold motvirker epilepsi

Kilde:

Cheng C-W, Villani V, Buono R mfl. Fasting-mimicking diet promotes ngn3-driven β-cell regeneration to reverse diabetes. Cell 2017; 168: 775–88. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28235195


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner