Skip to main content

Slik fikk Bill Gates styring over håndteringen av epidemien

Ukeslutt 23. september 2022 Denne uka kan du lese om hvordan Bill Gates og hans partnere tok styring over den globale koronaepidemien. Du kan også fordype deg i om covid-19 er på vei inn i et mønster. Videre kan du lese om:

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet
  • Høye nivåer av tungmetaller i krabbe, og en gruppe fagfolk mener derfor at krabbe bør unngås.
  • En leges tanker om hva det vil si å tro på noe i viktige situasjoner.
  • Måten vi omtaler sykdom på, er viktig. For eksempel bør man unngå å si ”begynnende demens” i stedet ”mild demens”.
  • Banebrytende at en skoleelev med eloverfølsomhet i Storbritannia har vunnet fram i rettsystemet til fordel for sitt handikapp.
  • En norsk studie viser at soneterapi ser ut til å kunne lindre en bihulebetennelse.
  • Hva som skjer i celler ved nedkjøling, kan ha viktige implikasjoner for forståelsen av og behandling av traumer, Alzheimers og Parkinsons sykdom.
  • En tidligere isolert og deprimert, ung mann som finner seg selv og ønsker å drive med regenerativt landbruk i Sverige.

Hvordan Bill Gates og hans partnere styrte den globale covidresponsen

En artikkel på Politico 14. september fokuserer på at kun fire grupper fikk innflytelse over de mest innflytelsesrike nasjonene når det gjaldt pandemihåndtering.

LES OGSÅ  Forsker sparket etter omtale av paracetamol

I praksis overførte regjeringer makt til ikke-statlige organisasjoner, hvorav den største er The Bill & Melinda Gates Foundation. Essensen i denne artikkelen er oppsummert her.

Er covid-19 på vei inn i et mønster?

Viruset SARS-CoV-2 har kommet for å bli og reiser en rekke problemstillinger. Det britiske legetidsskriftet BMJ har i en ny artikkelserie begynt en diskusjon om dette, og den første artikkelen fokuserer på vår forståelse av bølger og varianter. Hva kan det ha å si for ”å leve med viruset”?

Mye tungmetall i krabbe

Krabber er populær sjømat, men kan inneholde til dels store mengder miljøgifter. Innholdet er mange steder i Norge så høyt at inntak av innmaten generelt bør frarådes ifølge en gruppe leger i Tidsskrift for Den norske legeforening 6. september.

Hva tror du på?

Det er tittelen på en velskrevet, liten artikkel lege Jan-Henrik Opsahl har i Tidsskrift for Den norske legeforening 6. september.

Han konkluderer at ”Troen kan altså gjøre oss sterke, men den kan også bryte oss ned. Troen på at vi ikke har verdi eller ikke er gode nok, kan gjøre oss til skygger av oss selv, og svært syke.

Det er med andre ord både mye helse og uhelse gjemt i det vi tror på. Kanskje vi som leger er nødt til å erkjenne at dette uhåndfaste og lite vitenskapelige begrepet er viktigere for både oss og pasientene våre enn vi, nettopp, trodde?”

Mild demens – ikke begynnende demens

Uttrykket begynnende demens beskriver både en diagnose og en prognose og bør ikke brukes. Det mener professor emeritus Finn Wisløff i en god språklig kommentar i Tidsskrift for Den norske legeforening 6. september.

LES OGSÅ  Hormonstoffer fra miljøet påvirker fosteret

Eloverfølsom skoleelev vinner fram i Storbritannia

I en presedensdannende avgjørelse fastslo Øvre Tribunal i Administrative Appeals Chamber (Sussex) at lærere måtte ta imot en student som var intolerant overfor WiFi og andre elektromagnetiske felt. Dette kom fram i en pressemelding i august.

Avgjørelsen antas å være den første i verden der en regjering har beordret en utdanningsmyndighet til å ta imot et barn med eloverfølsomhet, det vil si opplevelsen av ubehagelige symptomer som hodepine, søvnproblemer, tretthet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, kvalme og fordøyelsesproblemer, smerte, atferdsproblemer, depresjon og angst.

Kan soneterapi lindre bihulebetennelse?

Det foreløpige svaret er ja, etter en innledende studie av soneterapi som tillegg til skolemedisinsk behandling ved akutt bihulebetennelse. Studien er omtalt på nettsiden til Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) 5. september.

Hva som skjer i celler under sterk nedkjøling?

Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 19. september.

Forskerne håper at ny innsikt om nedkjøling kan komme traumepasienter til gode, og den nye forskningen kan også være relevant for Alzheimers og Parkinsons sykdom.

Regenerativt landbruk i de svenske skoger

På Hemali.no 20. september kan du lese om hvordan nederlandske Max Troppmair (22) fant lykken i Sverige.

Fra å ha vært isolert og deprimert under pandemien er han nå lykkelig som bonde under opplæring i regenerativt landbruk.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner