Skip to main content

TimeWaver – avansert teknologi for informasjons- og energimedisin

Selv om TimeWaver-teknologi har vært på markedet en stund, er et nytt datastyrt analyse- og behandlingssystem – TimeWaver Frequency – utviklet i samarbeid mellom en tysk fysiker og en portugisisk lege og homøopat. Denne tyskproduserte teknologien angis å lindre eller helbrede alt fra smerter og stoffskifteproblemer til stress og psykiske lidelser.

Tekst Iver Mysterud     Foto TimeWaver GmbH, Shutterstock og Iver Mysterud

En rekke avanserte behandlingsapparater på markedet utnytter energi- og/eller informasjonsmedisin. VOF har tidligere presentert e-Lybra-bioresonansterapi,1 CoRe,2 NES3 og kvantemedisinske apparater som SCIO/Indigo og L.I.F.E.4 Selv om systemene er basert på felles prinsipper, har de noe ulik funksjonalitet. TimeWaver er et nytt tilskudd på markedet og har tre funksjoner: analyse, informasjonsmedisinsk og energimedisinsk behandling.

Denne typen teknologi er basert på teorien om at en organisme består en fysisk kropp, et energifelt som omgir den, cellene og DNA og et informasjonsfelt som ikke anses å være begrenset til bare kroppen, tid, rom eller energi. Informasjonsfeltet omtales ofte i fysikken som ”nullpunktfeltet”, og den amerikanskbritiske forfatteren Lynne McTaggart har gjort det kjent gjennom sin bestselger The field (=feltet).5 Det finnes ikke noe energi i tradisjonell forstand i informasjonsfeltet, men man kan måle energetiske utvekslinger fra det. Vitenskapen vet imidlertid i dag ikke hva det består av, selv om informasjonsfeltet er påvist i laboratorier og kan avgi og motta informasjon uavhengig av avstand, tid, rom eller energi.

Det teoretiske grunnlaget for behandling er at prosesser i kroppen og dens energifelt avgir informasjon til og påvirkes av informasjonsfeltet. Ifølge denne teorien er det derfor mulig å teste og behandle i informasjonsfeltet for å få ønskede effekter i kroppen og dens energifelt. TimeWaver har teknologier for både å behandle informasjonsfeltet og kroppen.

TimeWaver består av flere typer teknologi som kan brukes uavhengig av hverandre, selv om informasjonen de avgir, ses som en del av helheten. Det finnes to typer behandlingssystemer (ett informasjonsmedisinsk og ett energimedisinsk), og kosttilskudd brukes for å understøtte behandlinga. Dessuten testes variasjon i hjerteraten (hjerteratevariabilitet eller HRV) ved hjelp av EKG. I tillegg finnes et apparat for pulsbølgeanalyse. Snart kommer også et fullverdig elektromedisinsk apparat til hjemmebruk (CellWaver).

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Marcus Schmieke – grunnleggeren av TimeWaver«]Schmieke ble født i Tyskland i 1966. Som barn hadde han en karriere som konsertpianist og sjakkmester. Da han studerte fysikk, bestemte han seg for å tilbringe tid som munk i et indisk kloster, noe han brukte 12 år av sitt liv på. Han erkjente at de grunnleggende utfordringene og problemene som naturvitenskapene står overfor i dag, ikke kan løses uten hjelp av åndelighet og filosofi. I klosteret ble Schmieke introdusert for en åndelig vedisk tradisjon. Etter klostertilværelsen utdannet han seg til fysiker med spesialisering i kvantefysikk (1984-1989). TimeWaver-systemet er resultatet av Schmiekes brede erfaringsgrunnlag og mange år med engasjement i medisin, filosofi og fysikk. I løpet av noen få år har behandlere i en rekke land vist stor interesse for systemet. Schmieke er overbevist om at TimeWaver bare er begynnelsen på en viktig utvikling av medisinsk teknologi. I dag bor og arbeider han i slottet Kränzlin nær Berlin.
Schmieke har siden 2007 også vært gjesteprofessor ved “Dev Sanskriti University“ (i Haridvar, India) og som leder for “IACR – Institutt for anvendt bevissthetsforskning” koordinerer han flere grunnforskningsprosjekter om interaksjoner mellom naturvitenskap, bevissthet og informasjonsfelter.
Schmieke er også europeisk pioner i vedisk arkitektur (Vasati). Som Feng Shui analyserer og korrigerer denne retningen energetiske problemer der man lever. Han har skrevet åtte bøker om Vasati og flere bøker om naturvitenskap, livsprosesser og bevissthet. De tyske Vasati-bøkene er oversatt til 15 språk.[/gdlr_box_icon]

Informasjonsfeltmedisin

Apparatet ”TimeWaver Med” (Medical) arbeider med ren informasjon og er å regne som informasjonsfeltterapi.6 Informasjonsfeltet antas å være uavhengig av fysisk energi og krever dermed ikke direkte kontakt med klienten for å fungere. Poenget med terapien er å analysere og korrigere underliggende årsaker til ubalanse i kroppens informasjonsfelt. Det er mulig å korrigere ubalansene før de slår ut kroppslig (forebyggende behandling). Videre brukes systemet av leger særlig i tysktalende land til å gjøre forundersøkelser før man velger å ta blodprøver og laboratorieundersøkelser.

TimeWaver Med består av et behandlingsapparat og en pc med programvare. Det eneste som tastes inn i datamaskinen, er klientens navn, fødselsdato og fødselssted. Deretter registrerer systemet klientens informasjonssignatur, som identifiserer personen ved seinere analyser. Ved analyse (testing) og behandling er det  ikke behov for fysisk kontakt med klienten fordi all analyse/behandlinge foregår i det informasjonsbærende feltet.

Prinsippet er at behandlingsapparatet ”henter og skriver” informasjon fra/til informasjonsfeltet. Behandlingsapparatet er koblet til en pc med to USB-porter. TimeWaver-programmet inneholder en database med millioner av svingningsmønstre eller signaturer om alt fra tilskudd, homøopatiske preparater, symptomer, sykdommer, organer og fysiologiske prosesser til mikroorganismer, giftstoffer, mental tilstand og psykososiale forhold. Terapeuten kan legge inn sine egne favorittpreparater og be systemet finne ut hva som er mest aktuelt for klienten. Programvaren sammenlikner informasjonen fra klienten med svingningsmønstrene eller signaturene til elementene i databasen og kan på den måten finne ut hvor det er avvik fra det som anses å være normalt/ønskelig. Basert på denne analysen sender behandlingsapparatet ut korrigerende informasjon (svingningsmønstre) til informasjonsfeltet, noe som igjen påvirker klienten.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»TimeWaver i Norge«]Jan Fredrik Poleszynski, Synnøve Gravdal og Brynhild Gravdal Plaum på Klinikk for integrert medisin i Oslo er så langt de eneste terapeutene som bruker systemet .
Uno Vita AS – Klinikk for integrert medisin
Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo
Tlf. 21 44 76 41
e-post: klinikken@unovita.com
Nettside: www.unovita.com
Uno Vita AS er forhandler for TimeWaver i Norge. [/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles?

Frekvensmedisin

”TimeWaver Frequency” består av et behandlingsapparat, en tilkoblet pc med programvare og elektroder. Ved analyse (testing) er det ingen fysisk forbindelse til testpersonen, mens behandlinga skjer ved at klienten er tilkoblet gjennom elektroder. TimeWaver Frequency tester i informasjonsfeltet, men behandler kroppen med elektriske mikrostrømmer (frekvenser) via blant annet elektroder direkte plassert på punkter på kroppen eller via hendene. Dette omtales ofte som frekvensmedisin/energimedisin eller mikrostrømterapi. Dersom man bruker øreklips, altså elektroder tilkoblet ørene, får man elektroterapistimulering av kraniet (CES). Produsenten omtaler behandling med TimeWaver Frequency som informasjonsstyrt frekvensterapi.

Mikrostrømmer (svært svak strøm) har evnen til å gjenopprette naturlig polaritet i og polarisere ioner i vevet. Videre har mikrostrømmer vist seg å forbedre næringstransport, elektrolyttbalanse og blodsirkulasjon. Slike effekter bidrar til å normalisere stoffskiftet, dempe smerter, gi raskere restitusjon av skadet vev og føre til generell forbedring av intracellulær kommunikasjon. Det er også påvist en rekke effekter på følelser og hormonproduserende kjertler. På denne måten kan mikrostrømmer ha en harmoniserende effekt i kroppen. Det anses å være viktig å avklare rette frekvenser for den enkelte klienten til enhver tid, siden hver person er unik og i stadig endring. En klient vil derfor sjelden ha behov for de samme korrigerende signalene ved to ulike tidspunkter. TimeWaver Frequency er utformet for å analysere og finne riktige frekvenser som passer den enkelte personen til enhver tid.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Fysikeren Burkhard Heim (1925-2001)«]Grunnleggeren av TimeWaver – Marcus Schmieke – ble i sin utdanning sterkt påvirket av den tyske teoretiske fysikeren Burkard Heim. Sistnevntes viktigste bidrag til fysikk anses å være hans formulering av en enhetlig feltteori, også kalt Heims kvantefeltteori. Ifølge Heim består universet av 12 dimensjoner, der rom og tid er de fire laveste nivåene (d1-d4). Over dette kommer det energetiske kontrollfeltet (d5, d6), det globale informasjonsfeltet (d7, d8) og bevissthet (d9-d12). De høyere dimensjonene kommuniserer gjennom den såkalte tidsbølgen med de fire dimensjonene i rom og tid. Heim mente at de høyere dimensjonene (d7-d12) er de mest grunnleggende.9 Utviklinga av TimeWaver er basert på Schmiekes omfattende kunnskaper om blant annet Heims uniforme feltteori.[/gdlr_box_icon]

Kosttilskudd

”TimeWaver Enhancers” er en serie kosttilskudd som understøtter de to andre behandlingene. Kosttilskuddene består av plantenæringsstoffer og enzymer. Sammen med et balansert kosthold, tilstrekkelig inntak av vann og daglig mosjon skal kosttilskuddene støtte og underbygge behandlingsforløpet. TimeWaver-selskapet tenker og arbeider mot en stadig mer integrert medisin slik et økende antall framtredende leger og behandlere i verden nå gjør.

Historikk

Utviklinga av TimeWaver-teknologien ble i 1996 startet av den tyske fysikeren Marcus Schmieke ved Det vediske akademiet i slottet Weissenstein i Tyskland. I samarbeid med ulike fagfolk utførte de forskning om sinn og materie. Forgjengeren til TimeWaver Med så dagens lys i 2005, og i 2007 var Schmieke i mål med sitt store prosjekt TimeWaver Med. Denne teknologien kombinerer Burkhard Heims fysiske teorier med teorien om ”global skaleriing”7 på grunnlag av den metafysiske forståelsen i vedisk kunnskap. I 2010 flyttet Det vediske akademiet og firmaet TimeWaver GmbH inn i det nye slottet Kränzlin nær Berlin.

TimeWaver var de første årene et rent informasjonsmedisinsk system. Da Jan Fredrik Poleszynski, terapeut i integrert medisin, kom i kontakt med Schmieke i 2009, så han straks at TimeWaver-teknologien var spennende og hadde stort potensial. TimeWaver kunne bli enda bedre dersom den ble utvidet med en mer avansert energi- og elektromedisinsk del. Poleszynski mente at blant annet frekvensdatabasen til den portugisiske legen Nuno Nina burde inkluderes i systemet. Nina er bredt skolert, og foruten legeutdanning har han en doktorgrad i homøopati og er radio- og dataingeniør.

Nina brukte i mange år det kvantemedisinske apparatet SCIO, men gikk etter hvert over til CoRe fordi det på det tidspunktet var mer avansert. Hans behandlingsresultater med CoRe (og annen teknologi) angis å være ekstraordinært gode.8 Selv om CoRe er et utmerket system, skyldes nok hans gode behandlingsresultater andre faktorer i tillegg, som hans egenutviklede frekvensdatabase. Nina utviklet denne databasen (hans såkalte ”gullfrekvenser”) basert på 12 års klinisk praksis. I hans klinikker har man behandlet over 10 000 pasienter på denne måten.

Databasen inneholder 155 000 terapeutiske frekvenser som kan brukes på mer enn 1700 indikasjoner (alt fra sykdommer/tilstander til funksjoner på organ- og cellenivå). Nina og Schmieke har sammen utviklet TimeWaver Frequency. Systemet er en syntese av Ninas helhetsmedisinske tilnærming, hans gullfrekvenser og Schmiekes tilnærming til informasjonsfeltmedisin. Systemet har seks behandlingsmoduler, der gullfrekvensene er en av dem. Fire andre er rettet inn mot smertebehandling, psykiske problemer, regulering av cellenes funksjon og energi- og meridianterapi. Den sjette er frekvensterapi basert på tilnærmingene til Royal Raymond Rife og Hulda Clark mot blant annet sykdomsframkallende mikroorganismer, giftstoffer og ulike stressfaktorer.

TimeWaver Frequency var ferdig utviklet og markedsklart i 2011, men fikk ny forbedret maskinvare i 2012. Systemet implementerer kontinuerlig nye frekvenssystemer (databaser) når disse er tilgjengelig og etterprøvd, samt tekniske funksjoner. TimeWaver forventer tilsvarende utvikling på frekvens- og informasjonsmedisinfronten som vi har sett i databransjen når det gjelder stadig mer avansert maskin- og programvare.

Utbredelse

Det er solgt cirka 800 TimeWaver Med (med og uten ekstra tilbehør) og 300 TimeWaver Frequency. Det finnes brukere av systemet i de fleste europeiske land, USA, Canada, Mexico, India, Iran og Singapore. I TimeWavers hjemland Tyskland bruker ikke bare alternativ-/komplemtærmedisinske terapeuter systemet, men også en rekke leger. I Norge bruker tre terapeuter på samme klinikk i Oslo systemet. Det har ikke vært markedsført i Norge så langt, blant annet fordi frekvensdelen har vært under utvikling helt til nå. Begge systemer har nå fått medisinsk CE-godkjenning og tilbys til det profesjonelle markedet i EU og Norge blant annet av Uno Vita AS (distributør i Skandinavia).

Anvendelsområder

TimeWaver Med og TimeWaver Frequency brukes for å hjelpe mennesker med et vidt spekter av sykdommer, symptomer og plager. Terapeutenes fokus er rettet mot hele mennesket og de ubalansene som sykdommen/symptomene er en konsekvens av. Poenget er å hjelpe kroppen til å helbrede seg selv. Dette starter for begge systemer med en analyse av klientens informasjonsfelt, men TimeWaver Med behandler også i informasjonsfeltet, mens TimeWaver Frequency primært behandler klienten direkte gjennom elektroder (det har også en mindre informasjonsmedisinsk del).

LES OGSÅ  Energimedisin mot smerte

Når det gjelder den informasjonsmedisinske behandlinga som TimeWaver Med gir, angis den ofte å ha gode resultater ved avhengighet (av rusmidler, nikotin, sukker), allergier og ”psykosomatiske” lidelser. TimeWaver Med har muligheter for å teste og bekrefte antakelser og målinger fra andre diagnostiske apparater og brukes ofte til å finne bakenforliggende årsaker til sykdom.

En energimedisinsk behandling er mer rettet mot biokjemi, cellefunksjoner, organer, hele kroppen og dens energifelt. Energi og elektromagnetiske frekvenser har vist seg spesielt egnet til behandling blant annet av smertetilstander. TimeWaver Frequency angis å være effektiv ved kroniske og akutte smerter, leddgikt, migrene, spenningshodepine, hudproblemer som kviser og psoriasis, muskulære problemer som muskelsmerter, muskelskader og opphovning, psykiske lidelser som depresjon, angst og søvnproblemer, nedbrytende sykdommer i ryggraden, sår og arrvev. I tillegg trekkes det fram regulering av blodsirkulasjonen og blodtrykket, stimulering av kroppens selvregulerende prosesser og frigjøring av energetiske blokkeringer.

Forskning på mikrostrømmer (mikrostrømterapi) som apparatet produserer, er vist å kunne endre det elektriske potensialet (og dermed blant annet stoffskiftet, oksygenopptak og pH) på cellenivå. Røde blodceller har vist seg å få økt zetapotensial (økt elektrisk ladning) og dermed frastøte hverandre slik at blodet flyter bedre og oksygentransporten øker. Denne effekten er også observert ved jording.10 Siden jording skaper mikrostrømmer og økt zetapotential, vil alle systemer som kan skape mikrostrømmer med samme parametere, også gjøre det.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Andre egenskaper enn konkurrerende teknologier«]Produsenter hevder gjerne at deres egen teknologi er best på markedet. Så lenge ingen uavhengige fagpersoner har testet de ulike systemene mot hverandre når det gjelder analyse- eller behandlingseffektivitet, forblir dette udokumenterte påstander. Terapeuter som bruker TimeWaver, mener at dens informasjonsmedisinske og frekvensmedisinske enheter er overlegne konkurrerende systemer, basert på hvordan TimeWaver-teknologien er utformet og kliniske resultater.
TimeWaver Med angis å være mer avansert, presist og teknisk overlegent konkurrerende systemer når det gjelder informasjonsmedisin og uthenting og levering av informasjon til og fra klienten. Årsaken er at teknologien har måleenheten som er beskyttet for omkringliggende stråling og at man der og da kan sammenlikne informasjonssignaturer (svingningsmønstre), noe som gir presis informasjon.
For teknisk/fysisk skolerte kan nevnes at TimeWaver Med har to støydioder som måler svingningsmønstre uavhengig av hverandre. Programvaren sammenlikner deretter de to resultatene. Konkurrerende teknologier har bare én støydiode. TimeWaver Med har også plassert støydiodene i hvert sitt lille Kozyrev-speil, som gir lettere tilgang til den såkalte globale tidsbølgen.13 Speilene er installert for at støydiodene skal ha bedre kontakt med informasjonsfeltet. TimeWaver bruker et spesiallagd laser-/speilsystem til å ”skrive” til informasjonsfeltet, noe konkurrentene ikke har tilsvarende løsning for.
Det påstås at også TimeWaver Frequency har bedre funksjonalitet enn konkurrerende systemer, som altså betyr at det er mer man kan gjøre med TimeWaver. TimeWaver Frequency er det eneste systemet i verden som har Nuno Ninas frekvensdatabase inkludert. Videre angis det å ha den mest avanserte evalueringsmodulen, være mest fleksibel i form av innstillinger og muligheter i frekvensterapien og ha en innebygd informasjonsmedisinsk behandlingsdel. Andre fordeler er muligheter for å skreddersy automatiske programmer som behandler med frekvenser fra 0,1 til 10 MHz i tre forskjellige bølgeformer brukt i forskjellige modi. Dernest kan man behandle fra 10 mikroampère (sanntidsmåling av effekt i vevet) til 10 volt om ønskelig.14 Denne kombinasjonen av funksjoner i program og maskinvaren er det så langt redaksjonen er kjent med, ingen andre apparater som har. Mikrostrømmer i området 100-800 mikroampère har vist seg effektive i mange sammenhenger, og derfor anser man det vesentlig å kunne måle eksakt hva effekten er under behandlinga.[/gdlr_box_icon]

Behandlingssituasjonen

Klientene anvises normalt til en stressless-stol, selv om det er mulig å bruke andre typer stoler, for eksempel en massasjestol. De sitter rolig og avslappet under analysen med elektroder i hendene og/eller med beina på elektroder. Klientene behandles individuelt. Enkelte blir trøtte, andre opplagte i perioden etter behandlinga, og noen kan få en svak forsterking av enkelte symptomer i noen dager før de merker bedring. Den svake forverringa angis å skyldes at avfallsstoffer forlater cellene. Noen får stort behov for å drikke mye vann, og mange kjenner endringer i energien. Klinikkene som bruker TimeWaver Frequency, serverer og oppfordrer alle voksne klienter til å drikke cirka 1,5 liter rent vann hver dag.

Antall behandlinger

Klientene er forskjellige, og underliggende problemer som ligger til grunn for ulike tilstander, varierer. I tillegg vil antall behandlinger avhenge av hvilke andre tiltak behandleren eventuelt velger å sette i gang, for eksempel endring av kostholdet eller øvrig livsstil, bruk av kosttilskudd og/eller protokoller for avgiftning. Dernest er det stor forskjell på å behandle en 20-åring eller en 80-åring som har hatt ulike helseproblemer i årtier. Smerter reduseres likevel ofte ved første behandling. Mange opplever økt energi, økt velvære, bedre søvn og bedre humør etter 4-6 behandlinger. Antallet behandlinger varier fra én til flere i løpet av måneder når det dreier seg om kroniske og alvorlige sykdommer.

Kostnader

Siden TimeWaver så langt kun brukes på én klinikk i Norge, kan man ikke si noe om generelt prisnivå for behandling. På Klinikk for integrert medisin (se omtale i VOF nr. 7/201111) brukes TimeWaver sammen med annen energi- og informasjonsmedisinsk teknologi. Prisen er kr 780 (standard basisundersøkelse) og kr 1560 (full hovedundersøkelse eller dobbelt behandlingstime).

Terapeuter som ønsker å kjøpe TimeWaver, kan henvende seg til den norske importøren Uno Vita AS.12 TimeWaver Med koster rundt kr 154 000 (inkl. mva) og TimeWaver Frequency circa kr 115 000 (inkl. mva). TimeWaver har mye tilleggsutstyr og kommer i ulike varianter og leveres på forespørsel og etter behov.

LES OGSÅ  Prostatakreft og integrert medisinsk behandling

Forskning og erfaringsgrunnlag

De grunnleggende teoriene og prinsippene TimeWaver Med baserer seg på, er ikke anerkjent av klassisk naturvitenskap, mens moderne kvantefysikk har modeller som kan forklare virkningsmekanismen. Det samme gjelder for deler av det TimeWaver Frequency er basert på (som testing i informasjonsfeltet), selv om det er utført en god del forskning på hvordan ulike frekvenser påvirker oss. Dette gjelder for eksempel teknikker som transkutan nervestimulering (TENS), terapi med pulserende elektromagnetiske felter (PEMF), elektroterapistimulering av kraniet (CES), laserterapi og mikrostrømterapi.

Forskning på medisinske effekter av frekvenser foregikk på hele 1900-tallet, men har eldre røtter.15 Bruk av frekvenser i behandlingsøyemed har imidlertid historisk sett vært motarbeidet.16, s. 15;17 Selv om mange slike terapiformer i dag ofte klassifiseres som ”alternative” eller ”komplementære”, er de utviklet med utgangspunkt i en rekke forsøk og klinisk erfaring i over 100 år og er basert på etablerte teorier og naturvitenskapelige lover.

Det er ikke med TimeWaver-teknologien utført klinisk forskning som er publisert i internasjonale medisinske tidsskrifter. Et søk i medisinske databaser gir derfor ingen treff. Selv om TimeWaver Med har vært på markedet siden 2007, er TimeWaver Frequency så nytt (2011) at man ikke kan forvente å finne publisert forskning. Det foreligger like fullt gode erfaringer med behandling av tusenvis av pasienter som grunnleggerne av systemet og en rekke terapeuter på verdensbasis har høstet. Søker man derimot på for eksempel effektene av mikrostrømmer og elektroterapistimulering av kraniet (CES), som TimeWaver Frequency benytter seg av, finner man en rekke studier.

Pilotstudie

Den tyske legen og naturmedisineren Bernhard A. Weber ønsket å teste hvor godt analysedelen av TimeWaver Med fungerte sammenliknet med elektroakupunktur (etter Voll) og tradisjonelle medisinske tester. Elektroakupunktur har vært praktisert i over 50 år og er underkastet en rekke vitenskapelige tester.18,19 Teknikken er imidlertid ikke anerkjent i medisinen. Selve testingen er tidkrevende og derfor kostbar for klienten, mens en analyse med TimeWaver kun tar et par minutter. Weber valgte analyse for risiko for hjerte- og karsykdommer i en pilotstudie.18,19 Tjue pasienter ble testet både med elektroakupunktur og TimeWaver. 64 av 70 mulige variable av relevans for hjerte- og karsykdom ble målt og sammenliknet. Det handlet om 1) tilstedeværelse av en rekke typer mikroorganismer, 2) mangel på vitaminer, mineraler og andre stoffer, 3) nivåer av biomarkører som homocystein, kolesterol, triglyserider og lipoprotein a, 4) undersøkelse av anatomiske strukturer og 5) vurdering av om ulike naturmedisinske remedier for hjerte- og karsykdommer ville vært relevante som behandling, for eksempel koenzym Q10. Resultatene viste at TimeWaver fanget opp hele 78 prosent av det samme som elektroakupunktur brukte mye lenger tid på å komme fram til. Siden dette handler om undersøkelsesmetoder (screeningmetoder), mener Weber at nøyaktigheten kan klassifiseres et eller annet sted mellom tilfredsstillende og tilstrekkelig.

Andre del av pilottesten ble utført på 30 pasienter der analyse med TimeWaver ble sammenliknet med en tradisjonell medisinsk undersøkelse, samtale og laboratorieundersøkelser. Noen av pasientene hadde markører som indikerte risiko for hjerte- og karsykdom, mens andre ikke hadde det. TimeWaver klarte å påvise risikoen der denne eksisterte. Analysene bekreftet i gjennomsnitt 79 prosent av laboratorietestene. Weber konkluderte at TimeWaver kunne utføre en effektiv og tid- og kostnadseffektiv undersøkelse av pasientene.

Weber er også i gang med flere pilottester av TimeWaver, hvorav én av pasienter med arteriosklerose (tilstander hvor arterieveggen er unormalt stiv, ofte forårsaket av åreforkalkning) er i ferd med å bli avsluttet med godt resultat. 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Produsenten av TimeWaver-teknologien«]TimeWaver GmbH
Schloss Kränzlin, Darritzer Strasse 6, D-16818 Kränzlin, Tyskland
info@timewaver.de, www.timewaver.de[/gdlr_box_icon]

Kilder:

Denne artikkelen baserer seg primært på informasjon fra Jan Fredrik Poleszynski og brosjyrer fra produsenten TimeWaver GmbH.

1.  Mysterud I. Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles? VOF 2011; 2 (2): 78-84.

2.  Mysterud I. CoRe – avansert informasjons- og energimedisin VOF 2011; 2 (5): 88-90.

3.  Mysterud I. Bedre helse med informasjonsmedisinsk behandling. Dette er NES. VOF 2011; 2 (4): 64-70.

4.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

5.  McTaggart L. The field: the quest for the secret force of the universe. London: HarperCollins, 2001.

6.  Systemet har også en liten frekvensgenerator og kan brukes til enkel frekvensbehandling.

7.  www.globalscalingtheory.com.

8.  Mysterud I. Energimedisin et framtidig alternativ. Mat&helse 2009; 8 (10): 14-23.

9.  Schmieke M. Radionik als angewandte Informationsfeldmedizin. Burkhard Heims Feldtheorie in der Medizin. CoMed (Das Fachmagazin für Complementär-Medizin) 2010; nr. 12: 10-1.

10.  Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL mfl. Earthing: Health implications of reconnecting the human body to the earth’s surface electrons. Journal of Environmental and Public Health 2012; artikkel ID 291541.www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541

11.  Mysterud I. Informasjonsmedisinsk behandling. VOF 2011; 2 (7) 78-84.

12.  www.unovita.com.

13.  Ifølge teorien til den russiske astrofysikeren Nikolai Aleksandrovich Kozyrev (1908-1983) er tid en bølge. Dens mønstre inneholder informasjonen om alt fysisk i denne verden.

14.  TimeWaver Frequency kan enten måle nettoeffekten i vevet og justere spenningen (da måles det i mikroampere) eller man kan sette hvor mye spenning (volt) systemet skal gi fra seg.

15.  Rosch PJ, Markov MS, red. Bioelectromagnetic medicine. New York: Marcel Dekker, 2004.

16.  Oschman JL. Energy medicine: the scientific basis. London: Churchill Livingstone, 2000.

17.  Lynes B. Rife’s world of electromedicine: The story, the corruption and the promise. South Lake Tahoe, CA: BioMed Publiishing Group, 2009.

18.  Weber BA. Laborwerte physikalisch messen. Pilotstudie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen erfolgreich. CoMed (Das Fachmagazin für Complementär-Medizin) 2010; nr. 12: 6-9.

19.  Weber BA. Der TimeWaver im Test. raum&zeit 2011; Sonderheft 6.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner