Skip to main content

Vår late natur

Våre forgjengere var avhengige av fysisk aktivitet for å overleve. Når de ikke jaktet eller sanket mat, hvilte de så mye som mulig for å spare energi og restituere seg. Dagens mennesker har arvet en slik tilbøyelighet, samtidig som vi i liten grad må bruke kroppen for å overleve. Dette har negative helsekonsekvenser fordi kroppen er avhengig av å bli brukt regelmessig for å fungere godt og bidra til god helse. Løsningen er å motvirke forfall gjennom aktiv trening og fysisk aktivitet, noe som i evolusjonært perspektiv er naturstridig. Dette er essensen i evolusjonsbiolog og antropolog Daniel Liebermans glimrende bok Exercised.

Tekst Iver Mysterud

Vår late natur / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta

Forfatter: Daniel Lieberman
Tittel: Exercised: The science of physical activity, rest and health
Utgiver: Penguin Books
Utgivelsesår: 2021 (440 sider)
ISBN: 978-0-141-98636-4
Pris: £17,99 (innbundet), £6,99 (heftet; www.amazon.co.uk)

Boka handler om fysisk aktivitet, hvile, søvn og helse sett i lys av det livet våre forgjengere levde. For å få en pekepinn om hvordan livet var i fortiden kan man studere de siste nålevende jegere og sankere og jordbrukere som er lite påvirket av vestlig kultur og matvaner. Dette har forfatteren gjort, og han krydrer framstillingen med egne opplevelser og observasjoner.

Storviltjegere var periodisk engasjert i hardt fysisk arbeid, men kunne gjerne hvile i mange dager eller til og med uker etter at de hadde nedlagt og slaktet en mammut, et neshorn eller en elefant. Jegere og sankere og enkle jordbrukere måtte gjerne være fysisk aktive i timevis hver dag for å skaffe nok mat. Selv om jegere og sankere noen ganger lekte eller danset for moro skyld eller av sosiale grunner, drev ingen aktiv trening av helsemessige årsaker. I vår tid er derimot trening kommersialisert, industrialisert og medikalisert. Selv om mange trener for å ha det moro eller ganske enkelt liker det, trener mange pliktmessig for å kontrollere vekten, forebygge sykdom eller motvirke forfall og død. Derfor har trening også blitt en kilde til angst og forvirring. De fleste vet at trening er bra for helsen, men likevel strever mange med å trene nok, trygt og å ha glede av det. Som Lieberman skriver: ”We are exercised about exercise.” Et slikt ordspill lar seg ikke oversette til norsk. Betydningen er at vi bekymrer oss for trening.

LES OGSÅ  Naturlig løping – tilbake til føttene

Substantivet ”fysisk aktivitet” (physical activity) brukes om enhver kroppslig bevegelse som produseres av skjelettmuskler som bruker energi. Substantivet ”trening” (exercise) er frivillig fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert, gjentakende og gjort for å opprettholde eller forbedre helsetilstanden og fysisk ytelse. Det engelske adjektivet exercised brukes om å være plaget, engstelig, bekymret eller trakassert. En oversetting eller fortolking av tittelen Exercised kan derfor være at vi er ”treningsbekymret”.

Lieberman mener at mange av moderne menneskers oppfatninger og holdninger til trening er myter. Med det mener han noe som en stor andel av oss mener eller tror, men som likevel er unøyaktig og/eller overdrevent. Ved å overse eller feiltolke evolusjonære og antropologiske perspektiver på fysisk aktivitet, mener Lieberman at dagens tilnærming til trening er preget av misforståelser, overdrivelser, feilaktig logikk, enkelte usannheter og utilgivelig nedvurdering av andre. Hvert av bokas kapitler tar opp én myte, som deretter diskuteres og nyanseres.

Liebermans råd for trening kan kokes ned til følgende: ”Gjør trening til en nødvendighet i hverdagen mens du har det morsomt. Driv mest utholdenhetstrening, men også en del styrketrening. Litt er bedre enn intet. Fortsett å trene etter hvert som du blir eldre.” Sistnevnte er viktig fordi livslang fysisk aktivitet øker sannsynligheten for at vi vil leve lengre og holde oss friske mens vi eldes.

Oppbygning

Exercised består av prolog, 13 kapitler, epilog, en meget omfattende, kapittelvis sortert sluttnoteliste og et stikkordregister. Den er utstyrt med en rekke svart-hvitt figurer og bilder. Kapitlene 2–13 er sortert i fire deler, der del 1 handler om fysisk inaktivitet, del 2 om fysiske aktiviteter som forutsetter fart, styrke og kraft (som sprint, løfting og kampsport), del 3 om fysiske aktiviteter som omfatter utholdenhet (som gåing, løping og dansing) og del 4 om evolusjonære og antropologiske tilnærminger for å hjelpe oss til å trene mer effektivt i en moderne verden.

LES OGSÅ  Ti egentiltak mot kreft

Kapittel 1 tar opp myten ”Vi evolverte til å trene”. Del 1 diskuterer i kapittel 2 påstanden ”Det er unaturlig å være lat”, kapittel 3 ”Sitting er i seg selv usunt” og kapittel 4 ”Du trenger åtte timer med søvn hver natt”. I del 2 fokuserer kapittel 5 på om mennesker er tilpasset hurtighet eller utholdenhet, mens kapittel 6 fokuserer på myten ”Vi evolverte til å bli ekstremt sterke” og kapittel 7 på ”Sport = trening”. I del 3 handler kapittel 8 om myten ”Du kan ikke tape vekt ved å gå”, kapittel 9 om ”Løping er dårlig for dine knær” og kapittel 10 om ”Det er normalt å være mindre aktive når vi blir eldre”. I del 4 fokuserer kapittel 11 på myten ”Bare gjør det som fungerer” og kapittel 12 på ”Det finnes en optimal dose og type av trening”. Det siste kapitlet (13) i del 4 handler ikke om noen spesifikk myte, men om betydningen av trening og fysisk aktivitet for ulike typer sykdommer: fedme, metabolsk syndrom/diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner, kroniske plager i muskel- og skjelettsystemet (sarkopeni [muskelsvinn], beinskjørhet og slitasjegikt), kreft, Alzheimers sykdom og psykiske lidelser som depresjon og angst. For hver sykdom nevnes hva som kan har gitt sykdommen, og som ikke fantes i fortidsmiljøet. I tillegg forklarer forfatteren hvordan fysisk aktivitet kan hjelpe, hvor mye og hva slags trening som forskning har vist er funnet å fungere best.

Vurdering

Dette er en meget velskrevet og gjennomarbeidet bok av en fagmann som har omfattende forskningserfaring med en rekke av temaene som tas opp. Hans opplevelser som forsker og privatperson gjør boka ekstra levende å lese. Lieberman har samme evolusjonære og antropologiske tilnærming til trening og fysisk aktivitet som jeg selv har presentert i forelesninger og foredrag gjennom en årrekke, og han er godt orientert i faglitteraturen. De fleste som er interessert i trening, helse, søvn og livsstilssykdommer, vil ha stort utbytte av Exercised

Vår late natur / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om bokforfatteren

Daniel E. Lieberman (f. 1964) er professor ved Institutt for human evolusjonsbiologi ved Harvard universitet. Han har publisert over 150 fagfellevurderte artikler, mange i de to topptidsskriftene Science og Nature. I tillegg til Exercised har han skrevet bøkene The evolution of the human head (2011) og The story of the human body: Evolution, health and disease (2014).

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner