Skip to main content

Viktig protein ved glutenproblemer

Elafin er en såkalt endogen serinproteasehemmer, et enzym som regulerer inflammasjon i tykktarmen. Serin er en ikke-essensiell aminosyre som brukes i kroppen for å danne nye proteiner. Kanadiske og franske forskere har undersøkt hvilken rolle elafin kan spille ved cøliaki. Elafin viste seg å ha lavere aktivitet i prøver fra tynntarmen hos mennesker med cøliaki enn hos friske kontroller. En oppfølgende test av effekten på cellekulturer indikerte også at proteinet kan være sentral for sykdomsutviklingen ved cøliaki. Da forskerne ga elafin til glutenfølsomme forsøksmus, ble inflammasjonen i tarmen mindre, dens gjennomtrengelighet ble bedre og andre positive effekter ble observert. Samlet sett indikerte resultatene at elafin kan være viktig for sykdomsutviklingen ved cøliaki, og proteinet kan vise seg å få terapeutisk betydning ved glutenrelaterte sykdommer. IM

Kilde:

Galipeau HJ, Wiepjes M, Motta J-P mfl. Novel role of the serine protease inhibitor elafin in gluten-related disorders. American Journal of Gastroenterology 2014; 109: 748–56.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24710505


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Utmattelsessyndrom og tarmflora