Skip to main content

Slik kan hyperoksaluri motvirkes

Høyt nivå av oksalater i kroppen kan forårsake en rekke plager. Dette kan man motvirke ved å legge om til et kosthold med lite oksalat og ta kosttilskudd som forhindrer opptak fra tarmen og/eller øker utskillelsen.

Tekst Iver Mysterud og Johnny Laupsa-Borge

Kort fortalt

I Helsemagasinet 5/2020 diskuterte vi hvordan mange planter forsvarer seg mot å bli spist, blant annet ved å produsere forsvarskjemikalier eller antibeitestoffer. Ett slikt stoff er oksalsyre og dets mineralsalter (oksalater), som kan gi mange plager hvis de spises av dyr eller mennesker. Omtalen av oksalater er delt i seks: Del I sto i nr. 6/2020, Del II i nr. 7/2020, Del III i nr. 1/2021 og Del IV i nr. 2/2021

Del I ga en oversikt. En rekke planter inneholder oksalsyre eller oksalater. Hvis man inntar mer av dette enn kroppen klarer å håndtere, kan oksalforbindelser hope seg opp i ulike vev (hyperoksaluri) og føre til ulike lidelser. Del II tok opp fem hovedårsaker til hyperoksaluri, som vanligvis deles inn i primær og sekundær hyperoksaluri. Førstnevnte beskriver genetiske årsaker til økt egenproduksjon av oksalater (tre typer), mens de sekundære typene skyldes ubalanser i tarmens mikroflora (dysbiosebetinget hyperoksaluri) eller vedvarende høyt inntak fra kosten (ernæringsbetinget hyperoksaluri). Del III gikk nærmere inn på mulige virkninger av oksalater: De kan føre til smerter og problemer i bindevev, hemme enzymer og påvirke nervesystemet, immunsystemet, fordøyelsen, urinveiene, kjønnsorganene og transportmolekyler i cellemembranene. Del IV gikk nærmere inn på utredning av hyperoksaluri. Ingen effektiv test kan entydig avklare om man har denne forgiftningstilstanden. Analyser av urin og blod samt vevsprøver av lårbeinet, hud og nyrer gir ikke alltid klare svar. Man bør derfor kombinere flere analyser med en kartlegging av symptomer og følge en testdiett med lite oksalater for å se om man blir bedre etter noen uker. 

I denne femte artikkelen fokuserer vi på en slik testdiett (lavoksalatdiett) og bruk av kosttilskudd for å motvirke opptak eller bistå kroppen til å skille ut oksalat.

To behandlingsstrategier kan motvirke høye oksalatnivåer i kroppen. Den ene er å følge en diett med lavt oksalatinnhold (lavoksalatdiett) samtidig som man tar utvalgte kosttilskudd. Den andre er å spise som før (eller praktisere et kosthold med moderat innhold av oksalater) samtidig som man tar probiotika med oksalatnedbrytende bakterier. Vi skal nedenfor primært fokusere på en lavoksalatdiett.

LES OGSÅ  Derfor blir noen syke av oksalater

En av oss (JLB) arbeidet som ernæringsrådgiver på klinikken til lege Geir Flatabø (f. 1956) i Ulvik i 2008–2012. Der ble lavoksalatdiett blant annet brukt i behandling av autisme, AD/HD, inflammatoriske tarmsykdommer og smertetilstander. Denne artikkelen baserer seg i stor grad på erfaringene fra denne praksisen, som igjen hentet inspirasjon fra arbeidet til den amerikanske forskeren Susan Owens. Hun har blant annet ledet Autisme-oksalat-prosjektet og står bak initiativet Trying Low Oxalates (en Yahoo-gruppe opprettet i 2005 som ble en Facebook-gruppe i 2011, nå med mer enn 31 000 medlemmer).

Folk reagerer ulikt på en lavoksalatdiett, fra enkel symptomlindring til å få alvorlige bivirkninger i noen tilfeller. Et brått skifte fra et høyt til et lavt oksalatinntak kan ifølge den amerikanske helsekonsulenten Sally K. Norton (f. 1964) være uheldig på grunn av potensialet for høy mobilisering av oksalater fra lagre i kroppen.1 

Lavoksalatdiett

Dietten består hovedsakelig av matvarer med lite oksalater, blant annet animalske produkter og fett generelt. Man bør i størst mulig grad unngå ingredienser med mye oksalater, slik som det meste av korn- og melmat, de fleste belgfrukter, majoriteten av nøtter/frø og en del grønnsaker, bær, frukt og krydder. Dette ble utdypet i første del av serien om oksalat (nr. 6/2020). I tillegg skal man være måteholden med matvarer som inneholder moderate mengder oksalater. Dette er derfor dietter som i liten grad er forenlig med et vegetarisk kosthold og nesten umulig å kombinere med et vegansk uten å få alvorlig mangel på næringsstoffer. Dessuten skal man begrense inntaket av fruktose fordi denne sukkerarten kan bidra til økt oksalatnivå i kroppen. 

Merk at oppvarming ikke ødelegger oksalater, men at noe kan lekke ut i vannet ved koking og dermed redusere oksalatinnholdet hvis man kaster vannet. Bløtlegging kan øke oksalatnivået i noen nøtter/frø, for eksempel pekannøtter. Få varianter av bløtlagte nøtter/frø er imidlertid testet for oksalatinnhold.2

Slik kan hyperoksaluri motvirkes / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Magnesiumsulfat mot oksalat

Dette saltet kan kjøpes på apotek og i de fleste helsekostforretninger. Helsekostforretninger selger pakninger à 1,5 og 3 kg. En del steder selger Felleskjøpet sekker med magnesiumsulfat langt billigere per dose enn pakningene som fås på apotek eller i helsekost. Sjekk at produktet fra Felleskjøpet, virkelig er magnesiumsulfat (MgSO4) før du bruker det. Ved en feil har noen i stedet fått mangansulfat (MnSO4), som man absolutt ikke skal bruke. Magnesiumsulfat er et hvitt pulver, mens mangansulfat som regel er lyserødt. På Felleskjøpet fås blant annet KALI Bittersalz produsert av det tyske firmaet K+S KALI GmbH (25 kg sekker med MgSO4·7H2O; inneholder 49% MgSO4, resten er vann bundet til saltkrystallene). 

Dosering og bruk
1–3 kopper (à 2 dl) MgSO4 per karbad (mengde avhengig av produktets styrke og volum vann).
½–1 kopp MgSO4 per fotbad.
Prøv med høyere dose hvis anbefalt mengde ikke gir effekt.
De første 4 ukene anbefales inntil 3 bad hver dag.
Deretter er det normalt nok med 1 bad om dagen, eventuelt annenhver dag, i minst et år. 
Badet bør fortrinnsvis tas om ettermiddagen/kvelden og vare i minst 20 minutter. 
Løs stoffet opp i så varmt vann som det er behagelig å bade i.

Merknader
I badet kan man tilsette 1 toppet ss eller rundt 20 g natriumbikarbonat (natron) og/eller noen dråper eteriske oljer. 
I tillegg til bad kan man bruke MgSO4-krem, som blant annet lages av firmaet Helsekjelda AS.

Kosttilskudd

Det er hensiktsmessig å kombinere en lavoksalatdiett med utvalgte kosttilskudd. Slike tilskudd reduserer kroppens egenproduksjon av oksalater, hemmer opptaket i tarmen fra kosten og motvirker reaksjoner ved et høyt oksalatnivå eller oksalatdumping (når kroppen kvitter seg med dette). Tre sentrale tilskudd er vitaminene B6, B1 samt magnesium.

LES OGSÅ  Hva er mennesker best tilpasset, plantekost eller animalske matvarer?

Hvis man har hyperoksaluri type 1 (genetisk betinget tilstand, se nr. 7/2020) eller mangel på vitamin B6, er aktiviteten til det B6-avhengige enzymet AGT (alanin-glyoksylat-aminotransferase) redusert, slik at glyoksylat akkumuleres i kroppen. Denne forbindelsen kan omdannes til glykolat av enzymene glyoksylat-reduktase og hydroksypyruvat-reduktase (GR/HPR) eller oksalat av enzymet laktatdehydrogenase (LDH). Tilskudd av vitamin B6 i terapeutiske doser kan bidra til å redusere kroppens egenproduksjon av oksalater.

Hvis man tar høye doser B6, øker imidlertid behovet for blant annet magnesium. Dette mineralet er nemlig nødvendig for opptak av B6 i cellene. Magnesium bør helst inntas i form av magnesiumsitrat (oralt), altså magnesium bundet til sitrat, og magnesiumsulfat (via huden/dermalt), som begge bidrar til å hemme opptaket av oksalater. Sulfat og oksalat konkurrerer om de samme opptaksmekanismene i cellene, og tilførsel av sulfat gjennom huden i en krem kan derfor hemme opptaket av oksalater i cellene. Magnesiumsulfat er også kjent som Epsomsalt og kan tilsettes både badevann og fotbad (se ramme).

I tillegg til disse tilskuddene er det aktuelt å ta kondroitinsulfat og kalsiumsitrat. Kondroitinsulfat motvirker at oksalater danner krystaller, mens kalsiumsitrat hemmer opptaket av oksalat fra tarmen. Både kalsium og sitrat kan her ha en effekt.

Det er også aktuelt å ta probiotiske tilskudd med bakterier som bryter ned oksalater i tarmen, særlig Oxalobacter formigenes. Imidlertid kan det være vanskelig å skaffe produkter med denne bakterien. I så fall kan man bruke en kombinasjon av Bifidobacterium-arter (bl.a. B. lactis), Lactobacillus-arter (bl.a. L. acidophilus) og Bacillus subtilis.

Høyt oksalatnivå i kroppen kan gi en rekke negative helseeffekter, og for å motvirke dette kan det være aktuelt med ytterligere kosttilskudd, slik som biotin for bedre enzymfunksjon, L-arginin og N-acetylglukosamin mot smerter,3 og vitamin E og selen mot oksalatrelaterte celleskader og oksidativt stress.4 

LES OGSÅ  Utredning av høyt oksalatnivå i kroppen

Når det gjelder tilskudd for å understøtte fordøyelsen og opptaket av fett, er betain HCl (saltsyre) med pepsin, bukspyttkjertelenzymer, galleekstrakt og L-taurin aktuelle.

Varighet

Dietten gir normalt effekter etter noen få dager eller uker, men i enkelte tilfeller må man holde på vesentlig lenger for å merke bedring. Varigheten før man kjenner effekt, varierer blant annet med tilstanden (type og grad av hyperoksaluri) og bruk av kosttilskudd. Det kan være aktuelt å analysere urinens innhold av organiske syrer (OAT) med jevne mellomrom (se nr. 2/2021). Dette kan gi en indikasjon på hvordan avgiftningen går.

Vær oppmerksom på helbredelseskriser

I takt med at oksalatnivåene i kroppen blir stadig mindre, kan det oppstå såkalte helbredelseskriser eller Herxheimer-reaksjoner. Det vil si at symptomene kan forverres før de blir mindre. Når man ved hyperoksaluri legger om kosten til en lavoksalatdiett, begynner kroppen etter hvert å kvitte seg med mye oksalater på én gang, såkalt oksalatdumping. Da kan man få de samme symptomene som oppstår ved et høyt oksalatnivå i kroppen, altså det man har slitt med over tid og ønsker å bli kvitt ved hjelp av en lavoksalatdiett. Erfaringsvis kan slike helbredelseskriser skje periodevis, ofte med 2–3 måneders mellomrom, og gjerne over relativt lang tid (måneder eller år) hvis man har hatt en høy oksalateksponering.

lite oksalat i kjøtt
Kjøtt inneholder lite eller ikke noe oksalat.

Oppskrifter
På nettsiden til Sally K. Norton finnes en del gratis oppskrifter for de som går på en lavoksalatdiett.5 Hun har også skrevet en kokebok med 181 slike oppskrifter, nedlastbar fra nettsiden for $18 (ca. 155 kr). Videre har VP-stiftelsen utgitt to kokebøker med lavoksalatoppskrifter; den nyeste koster ($33, ca. 280 kr + forsendelse fra USA).6

Kilder:

1 Norton SK. Lost seasonality and overconsumption of plants: risking oxalate toxicity. Journal of Evolution and Health 2018; 2 (3): 4. https://escholarship.org/uc/item/8mv397xz

2 Norton SK. When healthy isn’t: The risks of high oxalate foods. Well Being Journal 2015; 24 (4): 16–24. https://sallyknorton.com/downloads/when-healthy-isnt/

3 Pragasam V, Kalaiselvi P, Sumitra K mfl. Counteraction of oxalate induced nitrosative stress by supplementation of l-arginine, a potent antilithic agent. Clinica Chimica Acta 2005; 354: 159–66.

4 Santhosh Kumar M, Selvam R. Supplementation of vitamin E and selenium prevents hyperoxaluria in experimental urolithic rats. Journal of Nutritional Biochemistry 2003; 14: 306–13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12873711

5 https://sallyknorton.com/low-oxalate-recipes/

6 http://www.thevpfoundation.org/vpfcookbook.htm


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner