Skip to main content

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier

Skulle det komme til landet bakterier eller virus som smitter mange og gir høy dødelighet, må enhver regjering innføre tiltak for å begrense skadene. Målt i antall døde er vi ikke i en slik situasjon i dag. Det dør langt færre i Norge av koronavirus enn under en vanlig sesonginfluensa, og totalt dør faktisk færre enn vanlig. Derfor har flere begravelsesbyråer fått innvilget statsstøtte for å kompensere for at de tar hand
om færre døde.1

Tekst Ove Bengt Berg

PS

Denne kronikken er bearbeidet fra et innlegg som i november 2020 ble publisert på Politikus.no2 og Steigan.no.3

Tilfeldige tiltak etter innfallsmetoden

I våres uttalte helsemyndighetene at munnbind var falsk trygghet. Nå er de nødvendige. Tyskland har i et halvt år hatt tilsvarende munnbindregler, men smitten har økt. Det foretas ingen kontroll av kvaliteten på munnbindene som brukes, at de brukes korrekt, byttes ut hver time eller at tøybind vaskes etter bruk.

I påsken kunne vi ikke dra på hytta eller hotellet på fjellet, og i vår ble barnehager og skoler stengt. Nå er flere smittet, men denne gangen kan barn dra på skolen og alle på hytta. Det er opp og ned med skjenkeregler, totalstenging og tidlig skjenkestopp, med store forskjeller mellom kommuner. I vinter og i vår kunne vi ikke gå til frisør, men nå kan vi det selv om flere er smittet. Hvilken dokumentasjonen begrunner tiltakene, utenom ”Hør på oss, vi bestemmer!”?

Tiltak uten dokumentasjon

I Drammen kan ikke et eneste smittetilfelle spores tilbake til restauranter, heller ikke andre steder. Hele bransjer stenges ned uten gode begrunnelser. Etter åtte måneder finnes ingen dokumentasjon eller oppsummering av hva som virker eller ikke, til tross for at staten lønner en enorm mengde politiserende forskere.

Det vi imidlertid vet og som det sies lite om, er at smitte ikke betyr at man blir syk, langt mindre at man kommer til å bli innlagt og få intensivbehandling.  Mediene oppgir smittetall som om det sier noe om antallet syke, innlagte eller om hvor mange som nærmest er døende.

Mediene som mikrofonstativ 

I vår uttalte regjeringen at munnbind var falsk trygghet, noe mediene godtok. Senere skiftet regjeringen standpunkt og uttalte at munnbind var nødvendig for å redusere smitteomfanget. Dette var helt i orden for mediene. Republikanerne i USA kan imidlertid etter NRKs mening ikke skifte mening uten at de må henges ut. Da regjeringen beordret å stenge barnehagene og skolene, var mediene enige. De var sikkert glade for å få mer å skrive om, og hverdagen for journalistene ble ikke grå og kjedelig. Da regjeringen snudde og sa at barnehagene og skolene kunne være åpne, var også det helt i orden. Alt regjeringen vedtar, er ok. Dette er ikke noe nytt. Når den sender norske soldater i krig i andre land og vedtar sanksjoner som dreper barn i mengder, er det også helt ok. Regjeringen kan jo ikke gjøre noe galt!

LES OGSÅ  Enkle tiltak mot spredning av virus og bakterier

På pressekonferansene etter at regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har holdt sine ukentlige messer, liker journalister seg best når de kan kritisere regjeringen med spørsmål som ”Men er dette kraftig nok da?” De ber aldri om dokumentasjonen eller fornuften i tiltak, slik som stenging av restauranter eller andre tiltak som begrenser antallet personer som kan møtes.

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier / Sykdom / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Noen smittede blir så dårlige at de må innlegges på sykehus.

Hvert koronadødsfall et nytt blinkskudd

For hvert nytt dødsfall markerer mediene det nærmest som en seier: Regjeringen har rett, og de melder om den ufeilbarlige regjeringen! Journalistene opplyser sjelden om alder eller andre sykdommer til de som dør, siden det ville være å bryte inn i privatlivets fred. Politikerne får virkelig betalt for milliardene som brukes til mediestøtte inkludert NRK og TV2.

Skjenkestopp fordi muslimske avholdne blir innlagt?

Innvandrerne utgjør 15 prosent av den norske befolkningen, men likevel var 54 prosent av de innlagte innvandrere, hvorav 62 prosent fra MENA-land (Midtøsten og Nord-Afrika) – les muslimer. Derfor er dette blitt en tradisjonell diskusjon for og imot innvandring, der tilhengerne av tilpasning til islams politiske krav mener at innvandrerne, som alltid er økonomiske ofre for en rasistisk politikk. Det er lett å påstå, men ikke lett å dokumentere. Innvandrere uttalte 11. november til Aftenposten4 at informasjon på eget språk ikke betyr noe. De hører uansett ikke på myndighetene. Som leder i Islamsk Råd sa, lytter muslimer kun til imamer. En av innvandrerrepresentantene uttalte at ”Det er kanskje mer naturlig å holde avstand for den gjennomsnittlige etniske nordmannen enn for en del med minoritetsbakgrunn. – Vi elsker å være sammen”.

Spørsmålet om innvandrernes store andel av de smittede, særlig de innlagte, er et underordnet spørsmål sammenliknet med de omfattende samfunnsmessige konsekvensene av nedstengningene i Norge og i Europa på grunn av koronaviruset.

Tiltak ute av proporsjoner

Hovedpoenget er at tiltakene mot koronasmitte er meningsløse. Halvor Næss (f. 1957), tidligere overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, uttalte til Bergens Tidende 9. november at tiltakene var ute av proporsjoner:5 ”Vi vet mye mer om koronaviruset i dag enn i vinter. Det viktigste er at for friske folk er dødeligheten svært lav. For eksempel er dødeligheten 0,1 prosent (en promille) for friske menn i 60-årene som smittes av korona (IFR). […] Til sammenlikning døde 1 prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019 (ti ganger så stor risiko). […] For sårbare mennesker er dødeligheten høyere enn for influensa, men for friske under 70 år er dødeligheten den samme eller lavere. Vi vet hvem de sårbare menneskene som trenger beskyttelse, er.”

Totalt antall meldte tilfeller fra 1. februar til 12. november 2020 (kilde FHI)

TestetMeldte tilfellerInnlagt sykehusInnlagt intensivDøde
1 925 28526 5031 407278291

Tall for Norge

I et intervju med VG 8. oktober 2020 påstod assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (f. 1975) at ”Covid-19 er verre og farligere enn sesonginfluensa”.6 Han presenterte et tall for dødeligheten for laveste alternativ på 0,3 prosent dødelighet, rundt det dobbelte som for sesonginfluensa. I beregningen tok Nakstad med folk som allerede hadde andre alvorlige sykdommer.

LES OGSÅ  Høringssvar om koronasertifikat til Regjeringen og Stortinget

Andre viktige tall:
– Hvert år dør omkring 40 000 mennesker i Norge eller 110 hver dag, de aller fleste av sykdommer som skyldes feil livsstil gjennom et langt liv.
– Det dør vanligvis rundt 1 000 personer av sesonginfluensa hvert år, i hovedsak eldre.
– Per 12. desember har det dødd 359 personer på grunn av koronasmitte, hevdes det. Da 264 var døde per 8. juli, opplyste Folkehelseinstituttet at 15 dødsfall, seks prosent, var registrert uten en eller flere underliggende kroniske sykdommer. ”FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19”. Dette ble referert i en NTB-melding gjengitt i Dagbladet 13. august 2020.7
– I Sverige er det opplyst at 15 prosent av alle dødsfall skyldtes koronasmitte.8
– Ni av ti døde var før smitte innlagt på sykehjem, og gjennomsnittsalderen var 84 år.
– Ni av ti eldre enn 80 år er ikke syke eller døde!
– Det dør over 11 000 hvert år av hjerte- og karsykdommer, nesten like mange av kreft og nær 4 000 av luftveissykdommer. Er koronasmitte den tilstanden som lammer samfunnet?

Regjeringens tall om smitte, sykdom og dødelighet er ikke satt inn i en riktig sammenheng. Tallene brukes derfor ikke til informasjon, bare som skremsel. Som overlege Halvor Næss i Bergen oppsummerer: Regjeringen skaper frykt.5

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier / Sykdom / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Vi oppfordres til å bære maske på kollektive transportmidler.

Lav dødelighet i hele verden

Fra hele verden får vi høre om antall dødsfall. Steigan.no siterer offentlig statistikk fra Storbritannia:9 ”Analyser som er gjort for myndighetene i Storbritannia, sier at for hvert tredje koronadødsfall kan lockdown ha ført til to andre dødsfall. Det er det statistiske byrået Office for National Statistics (ONS) som har gjort denne analysen, og de er kommet til at av de 38.500 som er registrert som døde av covid-19 i Storbritannia kan så mange som 41 prosent ha dødd på grunn av manglende medisinsk behandling heller enn av viruset. Dette skriver Sky News.”10 

Opplysninger fra ONS tilsa at ved utgangen av august døde ti ganger så mange personer i Storbritannia av influensa og lungebetennelse enn av covid-19.11

LandBefolkningSmittede % smittetDødsfall % døde 
Danmark5 800 00017 4060,36240,01
Sverige*12 230 00084 5210,85 8130,05
Norge5 370 00010 7460,22560,005
Tyskland83 020 000245 0000,39 3710,01
Storbritannia55 980 000336 0000,641 5010,07
Spania46 940 000471 0001,029 1520,06
Frankrike66 990 000281 0000,430 6350,04
Hviterussland9 485 00072 9620,76860,07
USA New York Florida California Mississippi328 200 000 8 399 000 21 480 000 39 510 000 2 976 0006 040 000 439 000 623 000 712 000 82 9501,8 5,2 2,9 1,8 2,7182 000 32 541 11 186 13 080 2 4730,05 0,4 0,05 0,03 0,08
India1 353 000 0003 690 0000,365 2880,005
Japan (28 % eldre)126 500 00068 3920,0051 2960,001
Thailand69 430 0003 4170,005580,00008
Australia Melbourne/ Victoria25 000 000 6 359 00025 819 19 1380,1657 5700,002 0,008
Brasil209 500 0003 910 0000,3121 0000,05
Verden7 796 416 0025 300 0000,03848 0000,01

Ikke nedstenging, men beskyttelse av de svakeste

Great Barrington-erklæringen13 var per 8. desember undertegnet av 12 717 leger/medisinske forskere, 34 154 helsearbeidere og 686 193 bekymrede borgere. Der oppsummeres en helt annen politikk: ”Opphev nedstengingen straks. La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte!” Slik burde også den norske politikken være. Finnes en eneste stortingsrepresentant som støtter en slik politikk?

LES OGSÅ  Fordommer mot vitamin C i konvensjonell medisin

Et varsel om diktatur?

Kanskje finnes det ikke noe bedre land i verden enn Norge å leve i som vanlig borger eller opposisjonell, men dette ser ut til å endre seg. Det skyldes ikke bare koronatiltak ute av proporsjoner, men en økende intens moralsk fordømmelse særlig fra personer i statsfinansierte, politiske organisasjoner mot annerledestenkende.  En saklig og rasjonell argumentasjon er på vei ut til fordel for en intens, massiv moralsk fordømmelse. Stikkord: Båttransporten over Middelhavet, ”Hent barna fra Moria” og ”antirasismen”. I forordet til Terje Tvedts siste bok Verdenshistorie – med fortiden som speil, karakteriserer han nåtiden for å være ”i en usedvanlig politisert atmosfære.”14

Stortingsrepresentantene har lagd detaljerte lover for hva som kan sies i en pølsekø. Bryter du med stortingsrepresentantenes tillatte ordvalg, risikerer man å komme i fengsel. Reiser man uten munnbind på t-banen eller har flere inviterte på besøk enn tillatt, risikerer man 2 000 kroner i bot.

Foreløpig kan vi gå trygt med rød topplue, noe som var forbudt under krigen, og vi kan flytte oss eller stå på t-banen uten å bli straffet. Inngrepene fra sensurinstitusjoner som faktisk.no, Facebook og Twitter, alle private, gjør at utviklingen ikke går i friere retning. De som regner seg som de mest frihetselskende og tolerante ivrer mest på å gjennomføre stadig nye tiltak i frihetens navn. Er vi i ei blindgate der vi kan snu og kjøre ut, eller er koronatiltakene bare en forsmak på et framtidig diktatur?

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier / Sykdom / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Ove Bengt Berg (f. 1946) er master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010). Han har hatt sine lengste arbeidsplasser i trygdeetaten/NAV i 22 år og vært lærer på Drammen gymnas i ni år fra 1983.  Berg jobbet på 1960-tallet som frilans sportsjournalist for Aftenposten, Morgenposten, NRK Radiosporten og NRK Sportsrevyen med orientering og om sykkelsport i Fremtiden på 1970-tallet. Han har vært for redaktør for et vidt spekter av medlemsblader om sport, friluftsliv og politikk. Berg har vært aktiv i Vålerengens Idrettsforening fra 1960-tallet og fortsatt. Han var initiativtaker til aksjonen for rensing av Drammenselva i 1987 og fra 2008 for å få flytta Drammen sykehus planlagt lengre ut i Drammensfjorden til Drammen sentrum. Berg var medlem av Drammen bystyre fra 1988–1992 for ”Drammen grønne byliste for menneskelig trivsel og naturvern”. Han har siden 2013 vært aktiv for å etablere parkdrag vedtatt i 2007 på Ensjø i Oslo. Berg har blogget siden 2009 på Politikus.no. E-post: ove@bengt-berg.no

Kilder:

1 Bakken JB, Finstad Ø, Hogna HB mfl. Færre dødsfall og færre seremonier – begravelsesbyråer sliter i pandemien. Dn.no 2.8.2020. https://www.dn.no/handel/verd/fonus-begravelsesbyra/koronakrisen/farre-dodsfall-og-farre-seremonier-begravelsesbyraer-sliter-i-pandemien/2-1-847366

2 Berg OB. Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet? Politikus.no 13.11.2020. https://politikus.no/2020/11/13/koronatiltak-uten-logikk-uten-dokumentasjon-og-uten-kritiske-medier-et-varsel-om-diktaturet/

3 Berg OB. Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet? Steigan.no 14.11.2020. https://steigan.no/2020/11/koronatiltak-uten-logikk-uten-dokumentasjon-og-uten-kritiske-medier-et-varsel-om-diktaturet/

4 Røed-Johansen D, Jensen ML, Neegaard DP. Smitten blant innvandrere vekker uro: – Mange kommer fra land der myndighetene ikke er din venn, men fienden. Aftenposten 11.11.2020. https://www.aftenposten.no/norge/i/AllK9n/smitten-blant-innvandrere-vekker-uro-mange-kommer-fra-land-der-mynd

5 Næss H. Debatt: – Tiltakene mot korona er ute av proporsjoner. BT 9.11.2020. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/weejxd/Tiltakene-mot-korona-er-ute-av-proporsjoner?fbclid=IwAR1p4e9x7pb7PykaX1Lzh99q4KTDJtWPwK7O63l2xI_D82bCurn21LfmMJw

6 Skjetne OL. Nakstad: Derfor er corona farligere enn influensa. VG 8.10.2020. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0KnppE/nakstad-derfor-er-corona-farligere-enn-influensa

7 https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=39870

8 Bare 15% av koronadødsfall skyldtes utelukkende koronaen. Derimot.no 29.8.2020. https://www.derimot.no/gladnyhet-fra-sverige-bare-15-av-koronadodsfall-skyldtes-utelukkende-koronaen/

9 Opprør mot lockdownpolitikken det britiske Underhuset. Steigan.no 12.11.2020. https://steigan.no/2020/11/oppror-mot-lockdownpolitikken-det-britiske-underhuset/

10 Rayner T. Coronavirus: For every three COVID-19 deaths, lockdown may have caused another two. Sky News 8.8.2020. https://news.sky.com/story/coronavirus-lockdown-may-have-indirectly-caused-16-000-excess-deaths-study-12044923

11 Williams T-A. Storbritannia: Nå dør ti ganger så mange av influensa og lungebetennelse som av covid. Men psykosen består. Steigan.no 15.9.2020. https://steigan.no/2020/09/storbritannia-na-dor-ti-ganger-sa-mange-av-influensa-og-lungebetennelse-som-av-covid-men-psykosen-bestar/

12 https://politikus.no/2020/09/14/jan-grindrup-la-oss-slutte-med-ko-van-vid19/

13 https://gbdeclaration.org/

14 Tvedt T. Verdenshistorie – med fortiden som speil. Oslo: Stenersens forlag, 2020.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner