Skip to main content

Lett fordøyelig mat gir ”hedonisk” sult og bidrar til overvekt

Mat som absorberes raskt og smaker godt, kan føre til ”hedonisk sult”, det vil si at man stadig ”fyser” på noe godt. Graden av ”fysing” avhenger av matens fordøyelighet, en faktor som påvirker sammensettinga av bakterier i tarmen og dermed metthetssignalene til hjernen. Slike mekanismer kan ha stor betydning for utvikling av overvekt.

Tekst Arnold Berstad, Jan Raa og Jørgen Valeur  

”Å fyse på noe søtt” (”sugar craving”) eller å ha ”lyst på noe godt” kjenner de fleste til. Hos noen er dette et problem fordi slik ”fysing” kan gjøre at kroppsvekta øker så mye at det går på helsa løs. Mange overvektige klarer ikke å holde vekta nede bare ved hjelp av diett og mosjon fordi trangen til mat er for stor. ”Lyst på noe godt å spise”, også kalt hedonisk hunger eller sult, er kanskje den viktigste årsaken til overspising og fedme. Hedonisme stammer fra det greske ordet hedone, som betyr velbehag eller lyst, og beskriver en filosofisk retning som betrakter vellyst/nytelse som det ypperst gode og som en betingelse for lykke og ”det gode liv”.

Mekanismene bak hedonisk sult er beslektet med narkomani og annen avhengighet.1 Slik sult næres av småspising av søtsaker, søte drikker og snacks mellom måltidene og er trolig en viktig årsak til fedme.2

Regulering av matinntaket er komplisert.3 Dette skjer dels homøostatisk ved at sultfølelse gir en spiseimpuls for å opprettholde kroppsvekta og cellenes ATP-produksjon (homøostatisk sult). Slik sultfølelse kan også være hedonisk – man spiser mest fordi man har lyst på noe godt (hedonisk sult), ikke fordi kroppen trenger mer næring.

Den homøostatiske reguleringa koordineres av hypotalamus, en kjertel i nedre del av hjernen, mens lyst-orientert eller hedonisk sult styres fra hjernenes belønningssenter,4 som stimuleres av mat og drikke som smaker godt og blir raskt absorbert. Ofte gir slik mat og drikke en litt ubestemmelig form for metthet, og man blir raskt sulten igjen. Dessert har man som regel plass til, samme hvor mett man er.5 Frukt og søtningsstoffer stimulerer hedonisk hunger og kan derfor indirekte bidra til fedme selv om de ikke inneholder en eneste kalori.6,7,8 I løpet av de siste 20 åra har bruken av kunstige, kalorifattige søtningsstoffer økt betydelig uten at det har forhindret at stadig flere blir overvektige.

Belønningssenteret i hjernen stimuleres først og fremst av mat som absorberes øverst (proksimalt) i tynntarmen. Metthetsfølelsen skyldes dels at magesekken fylles, dels at nervebaner fra tolvfingertarmen frigjører metthetshormoner som kolecystokinin (CCK). Tynntarmen hos mennesket er minst fem meter lang, og både foran og bak har den en slags ”brems” for matinntak.9 Den fremre bremsen er regulert av CCK, den bakre av glukagonlikt peptid 1 (GLP-1), et peptidhormon (peptider er korte kjeder av aminosyrer) som frigjøres fra hormonproduserende celler (L-celler) i nederste del av tynntarmen (ileum) og tykktarmen. Både den fremre og den bakre bremsen gir følelse av metthet og stanser derved lysten på mat. Men det er først og fremst den bakre bremsen (GLP-1) som slår av den hedoniske sulten, og som derved forhindrer overspising og fedme.10 I tillegg til å fungere som metthetshormon, fungerer GLP-1 også som et hormon (inkretin) som stimulerer insulinsekresjonen fra bukspyttkjertelen i takt med at blodsukkeret overstiger nivået under faste.

LES OGSÅ  Vektnedgang

Shunt-operasjoner med utkobling av deler av tynntarmen virker ikke bare slankende, men har også en påfallende gunstig effekt på type 2-diabetes.11 Mye tyder på at dette skyldes at maten etter operasjonen passerer raskere gjennom tynntarmen og kommer fram til L-cellene i nedre del av tynntarmen uten å være helt fordøyd. Et mulig alternativ til slike operasjoner er å flytte GLP-1-bremsen høyere opp – ved å snu siste del av tynntarmen (ileum) opp-ned.12 Tanken er at økt sekresjon av GLP-1 gir mindre hedonisk sult og dermed bedre kontroll av både vekt og diabetes.

Omega-3-fettsyrer

Hoppekrepsolje (Calanus-olje) er en tungt fordøyelig olje rik på omega-3-fettsyrer der de langkjedede fettsyrene er bundet til langkjedede fett-alkoholer (voksestere). Denne oljen reduserer kostindusert fedme og forstyrrelser i stoffskiftet hos mus.13 Hos mus er det også vist at tilsetting av de lange fettsyrene EPA og DHA direkte i tykktarmen øker utskillelsen av GLP-1.14 Det kan derfor tenkes at inntak av tungt fordøyelige omega-3-baserte oljer vil kunne motvirke overspising og fedme også hos mennesker ved at de aktiverer GLP-1-reseptorer og derved reduserer ”fysing på noe søtt” og hedonisk sult.15

Spinat og havregrøt

Nyere studier tyder på at hedonisk sult også kan motvirkes av for eksempel spinat. Det er vist at membranene som omgir kloroplaster (thylakoider16) utvunnet fra spinat virker slankende, trolig fordi de stimulerer L-cellene til å frigjøre GLP-1 før de blir fordøyd og absorbert.8 Kanskje kan lite kokt havregrøt ha tilsvarende effekt, men det er ikke utforsket. Mange koker grøt av lettkokte havregryn, og grøten blir kanskje kokt så lenge at stivelsen i den blir for raskt absorbert. Forfatterne anbefaler store (ikke lettkokte) havregryn og at grøten bare gis et lett oppkok, slik man gjorde i gamle dager i Norge. Den gang førte grøtspising neppe til hedonisk sult. Kanel på grøten motvirker en rask blodsukkerstigning.17

Mye av maten vi spiser i dag, er sterkt bearbeidet, smaker godt og er lett fordøyelig. Slik mat kan tenkes å stimulere belønningssenteret i hjernen og derved føre til hedonisk sult og fedmeproblemer. Noen mener derfor at minst mulig bearbeidet mat, helst inntak av ”hele celler”, er den beste slankekosten,18 og at tradisjonelt kosthold kan ha store fordeler.19 Med ”hele celler” menes mat som ikke er knust, most eller bearbeidet slik at cellene som maten er bygget opp av, er gått i stykker.

Tryptofan – en viktig aminosyre

Den essensielle aminosyra tryptofan har viktige funksjoner i kroppen. Den er substrat for dannelse av indol, serotonin og arylhydrokarbonreseptor-(AhR)-agonister. Indol er et aromatisk organisk molekyl som har en overordnet, styrende effekt på tarmfloraen. Signalmolekylet serotonin er viktig for søvn og tarmmotorikk, og AhR-agonister regulerer immuntoleranse.20,21 Agonister er betegnelsen på molekyler/stoffer som binder seg til og forsterker virkningen av et annet molekyl.

Et høyt inntak av protein øker blod- og urinnivået av tryptofan og indoksylsulfat.22 Indoksylsulfat dannes av mikrober i tarmen av indol og er en viktig indikator på en sunn tarmflora. Mye indol gir blant annet bedre resultat etter beinmargstransplantasjoner.23 Siden bakterier langt nede i tarmen katalyserer omdanning av tryptofan til indol ved hjelp av enzymet tryptofanase, bør proteiner ikke bearbeides slik at frigjort tryptofan absorberes for fort.

Tryptofan er av stor betydning ikke bare for normal tarmfunksjon, men også for en rekke funksjoner utenfor tarmen. Det kan derfor være grunn til å minne om at ugressmidlet glyfosat (Roundup®) blokkerer dannelsen av tryptofan i planter og bakterier. Siden mennesket ikke lager tryptofan selv, er glyfosat ikke direkte giftig for mennesker. Det er imidlertid bekymringsfullt at det er så giftig for planter som inneholder tryptofan, slik som bønner, flere kornsorter, nøtter og frø.24

LES OGSÅ  Gir melkefett mindre fedme og hjertesykdom?

Endret oksygeninnhold i tarmen

Bearbeiding av mat ”blottlegger” og oksiderer en rekke sulfhydryl-grupper (SH-grupper). Slik mat virker dermed mye mindre reduktivt (har mindre antioksidativ effekt) enn tilsvarende ikke bearbeidet mat. Bakteriene i tykktarmen tåler normalt ikke oksygen, og mat med redusert antioksidativ effekt vil gjøre det vanskeligere å holde oksygenet borte og dermed opprettholde en normal anaerob (ikke-oksygenkrevende) bakterieflora i tykktarmen.

Er rå melk best?

Bearbeiding som gjør maten lettere fordøyelig, gjelder kanskje også moderne behandling av melk. I homogenisert melk er fettet nedbrutt til småkuler som øker fettets overflateareal, noe som gjør at det raskere spaltes av det vannløselige fordøyelsesenzymet lipase. Lipase virker på overflaten av fettkulene, og økt fettoverflate etter homogenisering kan øke fettspaltingen og fettabsorbsjonen betydelig. Homogenisert melk kan derfor tenkes å stimulere hedonisk sult og bidra til fedme. Kan det tenkes at rå melk har motsatt virkning fordi en større andel av fettet kommer ufordøyd fram til L-cellene nederst i tynntarmen?

Tilsetningsstoffer

Smaksforsterkere, fortykningsmidler, emulgatorer og konserveringsmidler er andre bidrag til at bearbeidet mat kan ha ugunstige egenskaper. Karboksimetylcellulose brukes for eksempel som fortykningsmiddel og som alternativ til ekstra gluten for at brød skal kjennes mykt og se ferskt ut. Det brukes også som glidemiddel ved kikkhullundersøkelser og undersøkelse av tarmen med endoskop. En ny studie viser at dette stoffet skader slimlaget og endrer tarmfloraen. Slimlaget blir tynnere, bakteriene kommer nærmere cellene som kler innsida av tarmen (epitelcellene), gjennomtrengeligheten (permeabiliteten) øker, og giftstoff fra bakteriene som lipopolysakkarid (LPS) trenger lettere gjennom tarmen og inn i blodet.25 Dette er en annen viktig årsak til fedme,26 noe vi har omtalt tidligere.27

Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er om fordøyeligheten og tarmflorapåvirkningen er av like stor eller større betydning enn sammensetningen av makronæringsstoffene fett, protein og karbohydrat når det gjelder hvilke matvarer som fører til fedme og diabetes type 2. Uenighet innen ernæringsvitenskapen om hvilket kosthold som er det beste, har kanskje sammenheng med denne problemstillinga.

Sentrale ord og uttrykk i artikkelen

Anaerobe bakterier

Bakterier som ikke bruker eller tåler oksygen

Arylhydrokarbonreseptor-agonister (AhR-agonister)

Tryptofanmetabolitter binder seg til AhR og derved stimulerer immuntoleranse

Glukagonlikt peptid 1 (GLP-1)

Et peptidhormon som frigjøres fra hormonproduserende celler (L-celler) i nederste del av tynntarmen og tykktarmen

Hedonisk hunger/sult

Å ha lyst på noe godt å spise, å fyse på noe godt, å spise fordi man har lyst på noe godt

Homogenisering

Prosess der fettet i melk brytes ned til småkuler som øker fettets overflateareal. Dette gjør at fettet spaltes raskere av fordøyelsesenzymet lipase

Homøostatisk hunger/sult

Å spise fordi man er sulten og for å erstatte nedbrutt glykogen og kroppsfett

Hoppekrepsolje (Calanus-olje)

En tungt fordøyelig olje rik på omega-3-fettsyrer der de langkjedede fettsyrene er bundet til langkjedede fettalkoholer (voksestere)

Indoksylsulfat

En mikrobiell metabolitt av indol og en viktig indikator på en sunn tarmflora

Indol

Et aromatisk, heterosyklisk organisk molekyl (mikrobiell metabolitt av tryptofan) som har en overordnet styrende effekt på tarmfloraen

Kolecystokinin (CCK)

Metthetshormon (får også galleblæra til å tømme seg)

L-celler

En spesiell type celler i nedre del av tynntarmen

Lipopolysakkarid (LPS)

Giftstoff fra bakterier i tarmen

Serotonin

Signalmolekyl dannet av tryptofan og blant annet viktig for søvn og tarmmorotikk

Tryptofan

Essensiell aminosyre

Kilder:

1.  Yang Q. Gain weight by “going diet?” Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience 2010. Yale Journal of Biology and Medicine 2010; 83:101–8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20589192

LES OGSÅ  Roundup verre enn antatt

2.  Renault KM, Carlsen EM, Norgaard K mfl. Intake of sweets, snacks and soft drinks predicts weight gain in obese pregnant women: detailed analysis of the results of a randomised controlled trial. PLoS One 2015; 10: e0133041. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26192183

3.  Valeur J. Sult og metthet – en biologisk forklaringsmodell. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2007;127: 2546–8. http://tidsskriftet.no/article/1595766/

4.  https://en.wikipedia.org/wiki/Reward_system#Anatomy_of_the_reward_system

5.  Berstad A, Valeur J. Dessertmage. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 2453. http://tidsskriftet.no/article/2182039

6.  Mikkelsen KH, Knop FK, Frost M mfl. Use of antibiotics and risk of type 2 diabetes: a population-based case-control study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2015; 100: 333–40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26312581

7.  Suez J, Korem T, Zeevi D mfl. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature 2014; 514: 181–6. http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7521/abs/nature13793.html

8.  Houchins JA, Tan SY, Campbell WW mfl. Effects of fruit and vegetable, consumed in solid vs beverage forms, on acute and chronic appetitive responses in lean and obese adults. International Journal of Obesiby 2013; 37: 1109–15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23164702

9.  https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_hormone

10.  Erlanson-Albertsson C, Albertsson PA. The use of green leaf membranes to promote appetite control, suppress hedonic hunger and loose body weight. Plant Foods for Human Nutrition 2015; 70: 281–90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26115760

11.  Vage V, Berstad A, Solhaug JH mfl. Cardiovascular risk factors in obese patients treated with jejunoileal bypass operation: a 25-year follow-up study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2005; 40: 90–5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15841720

12.  Patriti A, Aisa MC, Annetti C mfl. How the hindgut can cure type 2 diabetes. Ileal transposition improves glucose metabolism and beta-cell function in Goto-kakizaki rats through an enhanced Proglucagon gene expression and L-cell number. Surgery 2007; 142: 74–85. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630003

13.  Hoper AC, Salma W, Sollie SJ mfl. Wax esters from the marine copepod Calanus finmarchicus reduce diet-induced obesity and obesity-related metabolic disorders in mice. Journal of Nutrition 2014; 144: 164–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24285691

14.  Morishita M, Tanaka T, Shida T mfl. Usefulness of colon targeted DHA and EPA as novel diabetes medications that promote intrinsic GLP-1 secretion. Journal of Control Release 2008; 132: 99–104. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18804128

15.  van Bloemendaal L, Veltman DJ, Ten Kulve JS mfl. Brain reward-system activation in response to anticipation and consumption of palatable food is altered by glucagon-like peptide-1 receptor activation in humans. Diabetes, Obesity & Metabolism 2015; 17: 878–86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26094857

16.  https://snl.no/thylakoider

17.  Kang BH, Racicot K, Pilkenton SJ mfl. Evaluation of the in vitro anti-hyperglycemic effect of Cinnamomum cassia derived phenolic phytochemicals, via carbohydrate hydrolyzing enzyme inhibition. Plant Foods for Human Nutrition 2014; 69: 155–60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24706251

18. Spreadbury I. Comparison with ancestral diets suggests dense acellular carbohydrates promote an inflammatory microbiota, and may be the primary dietary cause of leptin resistance and obesity. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 2012; 5: 175–89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22826636

19.  Raa J. Kunnskap om tradisjonelt kosthold. Korrektiv til naturvitenskapelig ernæringsforskning. Tidsskrift for kulturforskning 2013; 12 (3-4): 7–26.

20.  Berstad A, Raa J, Valeur J. Tryptophan: ‘essential’ for the pathogenesis of irritable bowel syndrome? Scandinavian Journal of Gastroenterology 2014; 49: 14938. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25000845

21.  Berstad A, Raa J, Valeur J. Indole – the scent of a healthy ‘inner soil’. Microbial Ecology in Health and Disease 2015; 26: 27997. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282698

22.  Poesen R, Mutsaers HA, Windey K mfl. The influence of dietary protein intake on mammalian tryptophan and phenolic metabolites. PLoS One 2015; 10: e0140820. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26469515

23.  Weber D, Oefner PJ, Hiergeist A mfl. Low urinary indoxyl sulfate levels early after transplantation reflect a disrupted microbiome and are associated with poor outcome. Blood 2015; 126: 17238. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26209659

24.  Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance. Interdisciplinary Toxicology 2013 ;6: 159–84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24678255

25.  Chassaing B, Koren O, Goodrich JK mfl. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. Nature 2015; 519: 92–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25731162

26.  Cani PD, Amar J, Iglesias MA mfl. Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. Diabetes 2007; 56: 1761–72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456850

27.  Berstad A, Valeur J. ”MikrObesitas” og dens mulige behandling med havregrynsgrøt og kanel. NGF-nytt 2012; 2012 (4):10–2.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner