Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Mobilstråling svekker effekten av antibiotika

Mobilstråling svekker effekten av antibiotika

Stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk (WiFi) er av iranske forskere vist å påvirke bakteriers resistens mot antibiotika. Forskerne eksponerte bakteriene Listeria monocytogenes og Escherichia coli for signaler av typen 900 MHz fra mobiltelefoner og 2,4 GHz fra trådløs ruter. Dette gjorde bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika. Dette vil potensielt kan ha store konsekvenser i en tid der 1) bruken av trådløs kommunikasjon øker voldsomt og 2) helsemyndighetene er opptatt av å motvirke resistens mot antibiotika.

At antibiotika i mange tilfeller ikke lenger virker mot farlige infeksjonssykdommer, er et stort problem. Den nye forskningen indikerer at økt bruk av trådløs kommunikasjon kan bidra til resistensutvikling. Det er derfor viktig at uavhengige forskere får mulighet til å etterprøve denne iranske forskningen, slik at helsemyndighetene snarest mulig kan få et sikkert kunnskapsgrunnlag å handle ut fra. IM

Kilde:

Taheri M, Mortazavi SMJ, Moradi M mfl. Evaluation of the effect of radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi router and mobile phone simulator on the antibacterial susceptibility of pathogenic bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Dose-Response 2017; 15: 1559325816688527. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar