Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > NRK Forbrukerinspektørenes kokosbløff…

NRK Forbrukerinspektørenes kokosbløff…

Ja, dette kan man si var en bløff: NRKs framstilling av kokosfett i Forbrukerinspektørene 3. oktober 2018, men kanskje ikke slik NRK mente det! Tvert imot er påstanden om at kokosolje er helseskadelig, en ren bløff.

Reporter Marit Evertsen Grimstad bytter ut alt fett i sitt kosthold med kokosfett i 10 dager. Hun tok blodprøver før og etter forsøksperioden. Resultatene blir vurdert av Ketil Retterstøl, professor fra UiO og overlege ved Lipidklinikken, ”Norges fremste fettekspert” ifølge programmet.

Etter 10 dager hadde Grimstads totalkolesterol økt fra 5,6 til 5,8 mmol/L og (det ”dårlige”) LDL-kolesterolet fra 3,6 til 3,7 mmol/L. I programmet ble det ikke opplyst hva som skjedde med det ”gode” HDL-kolesterolet eller andre variable som forteller langt mer om mulig risiko for hjerteinfarkt, slik som glykosylert hemoglobin (HbA1c) eller betennelsesmarkøren CRP.  Til alt hell zoomer kamerat inn på blodprøvesvarene på arket et kort øyeblikk, og hvis man setter avspillingen på pause, kan man lese det som står nedover. Totalt ble åtte markører målt, men i programmet nevnes kun tre av dem. De viktige markørene HbA1c og CRP ble ikke målt!

Det ”dårlige” kolesterolet økte med 0,1 mmol/L. Ifølge vanlig praksis ville dette blitt sett på som en måleusikkerhet / tilfeldig svingning. Det ”gode” HDL-kolesterolet økte derimot fra 1,9 til 2,1 mmol/L, altså med 0,2 – dobbelt så mye. Dette vil her veie opp for økningen av det ”skadelige” LDL-kolesterolet. Dette er også grunnen til at totalkolesterolet økte litt, men totalkolesterol alene er en uspesifikk markør som sier lite om risikoen for hjerteinfarkt.

To andre markører gikk i riktig retning: triglyseridene sank fra 0,9 til 0,8 mmol/L, og lipoprotein A fra 64 til 58 nmol/L! Verdier for sistnevnte over 75 gir stor økning i risiko for hjerte- og karsykdom ifølge teksten på laboratoriesvaret. Dette må sies å være en signifikant forbedring av Grimstads helseindikatorer.

Annonse:

Videre spekulerer Retterstøl om ”hva som kunne ha skjedd” hvis hun hadde spist kokos lenger. Økningen i LDL-kolesterol var nå på cirka tre prosent, den ”kunne kanskje ha blitt 10 prosent”  hvis hun hadde doblet kokosspiseperioden… Videre fantaserer Retterstøl om hva som kunne ha skjedd hvis kolesterolverdien til Grimstad hadde økt fra 5,6 til 6,6 mmol/L (hvilket den langt nær gjorde!)  – ”da ville hun fått en 50 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom”! Men det var altså ikke det som skjedde! Økningen i LDL-kolesterolet var minimal, kun 0,1 mmol/L. Økningen i HDL-kolesterolet økte dobbelt så mye.

Dette må sees på som bevisst villedning av folket. De som ikke har så god greie på dette, hører kanskje ikke at de sier ”dersom det hadde økt fra 5,6 til 6,6” og tror kanskje det var dette som skjedde. Dette er hypotetiske spekulasjoner og har ingenting med hva som faktisk skjedde i dette konkrete kokosforsøket, men det framstilles slik! Grimstads konklusjon er at hun straks skal slutte å spise kokos. Dette er totalt ubegrunnet.

Bløffen og villedningen av folket er det her NRK og Statens ernæringsråd i kulissene (?) som står for! Totalt sett fikk Marit Evertsen Grimstad fra NRK trolig bedre helse av å bytte ut sitt vanlige fettinntak med kokosfett.

Gro M. Holm, kjemiingeniør

Helsemagasinets kommentar: Forskning, kapital og media på lag

Norske media, inkludert NRK, sender stadig flere programmer som mest av alt minner om propaganda for økonomiske interesser og forsvar av myndighetenes helse- og ernæringspolitikk. De driver åpenbar feilinformasjon om fett og inkluderer ikke forskere som er kritiske til kolesterolhypotesen eller som kjenner den vitenskapelige ernæringslitteraturen.

Programmets vinkling er sjokkerende når vi vet at folkegrupper i Stillehavet og i en rekke store, tropiske land har brukt kokosolje i årtusener uten at de ble rammet verken av hjerte- og karsykdom, fedme eller diabetes. Tusenårige erfaringer fra vår egen del av verden har for lengst frikjent melkefett og fett fra svin, sau og storfe som mulige årsaker til hjertesykdom. Likevel har ernæringsmyndighetene viklet seg inn en snart 50 år lang kampanje mot fett, særlig mettet fett, med støtte av USAs myndigheter og USAs hjerteforening (AHA). Disse hadde den gangen (omkring 1980) intet vitenskapelig grunnlag for påstanden om mettet fett var farlig, og dette foreligger heller ikke i dag – tvert imot!

En mulig forklaring på at myndighetene feilinformerer, er at de har alliert seg med statlig betalte forskere som er sponset av ferdigmatindustri og legemiddelprodusenter og følgelig ikke er uavhengige. ”Eksperten” som NRK rådførte seg med, Kjetil Retterstøl (f. 1962), er professor i ernæringsvitenskap ved UiO og overlege ved Lipidklinikken. Han har i artikler og medier for øvrig sterkt argumentert for nytten av kolesterolsenkende medikamenter og har blant annet mottatt forskningsmidler fra Mills AS, et familieeid mat- og merkevarehus som ble etablert i Oslo i 1885. Mills følger slavisk myndighetenes råd. Retterstøl har lagd kurs om kolesterolsenkende behandling med Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter), som utvikler opplæringsprogrammer for norske apoteker (https://apokus.no/om-oss/). Han har også mottatt honorar fra MSD for vitenskapelig råd og foredragshonorar fra Abbott, Roche, AstraZeneca og Novartis.

I 2017 solgte apotekene farmasøytika for omkring kr 28 milliarder ifølge Folkehelseinstituttet, og i 2015 fikk mer enn  530 000 personer resept på statiner i Norge – altså betalt over skatteseddelen, inkludert av dem som er sterkt imot bruken av statiner.

Retterstøl får støtte av divisjonsdirektør Linda Granlund (f. 1974), som har doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo. Hun var nestleder i Diabetesforbundet fra 2003 til 2006 før hun ble ansatt i Mills, der hun arbeidet med helse og ernæring i ulike sjefsstillinger. Høsten 2015 ble hun divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, men har likevel deltatt i markedsføringsarrangementer for Mills. Ringen er dermed sluttet: byråkrati, kapital og forskning samarbeider til beste for seg selv med suveren forakt for folkehelsa. DVP

Legg igjen et svar