Skip to main content

Vitamin D-mangel knyttes til selvmord

Denne uka kan du lese at tilskudd av vitamin D ser ut til å kunne forebygge selvmord. Videre tar vi opp dette:

 • Koalisjon for å motvirke ”feilinformasjon”
 • Mobilstråling skader biologiske systemer
 • På tide å tillate genmodifisert mat i Norge?
 • Antipsykotika og verdensherredømme
 • Er milliarder til elbilisme viktigere enn rent drikkevann?
 • Hanne Kristin Rohde: Hjernen er ikke stjernen!
 • Matens betydning for munnhelse
 • Hvem bør unngå kaffe?
 • Et fåtall selskaper dominerer global matforsyning
 • Søvnmidler øker demensrisiko
 • Skadelige hjelpestoffer i HPV-vaksiner
 • Staten skaper problemer som bare staten kan løse
 • De ti største farene ved koronavaksiner
 • Får WHO diktatorisk makt til å vedta global nedstengning og vaksinetvang?

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Kan vitamin D forebygge selvmord?

Selvmord er en alvorlig folkehelserisiko og den 12. ledende dødsårsaken i USA. En studie av tidligere militære i USA fant at de med vitamin D-mangel som ble foreskrevet vitamin D, hadde en 64 prosent lavere risiko for selvmordsforsøk og selvskading sammenliknet med dem som ikke fikk tilskudd.

Dette gjaldt særlig veteraner med lave blodnivåer av vitamin D og de som var mørke i huden. Studien ble publisert i PloS One 1. februar.

Koalisjon for å motvirke ”feilinformasjon”

En ny bransjedekkende koalisjon av helsegrupper tar sikte på å bekjempe ”feilinformasjon”, som de anser å være et problem som ble forverret under covid-19-pandemien. Den nye koalisjonen heter The Coalition for Trust in Health & Science og skulle lanseres 2. mars. Koalisjonen består av mer enn 50 grupper, inkludert Den amerikanske legeforeningen (AMA) og farmasøytisk industri.

Dette går fram av en artikkel på Fiercehealtcare.com 24. februar. La oss for ordens skyld presisere at dette er den typen sensur- og faktasjekkende instans som vi i Helsemagasinet ser på som et kjempeproblem i dagens samfunn. Den ”feilinformasjonen” disse gruppene ønsker å bekjempe, er etter vår oppfatning informasjonen som er viktig å få fram.

LES OGSÅ  Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer

Under pandemien bidro ”faktasjekkere” til å holde viktige helseopplysninger borte fra mediebildet. Dette gjaldt alt fra bivirkninger av vaksinene til effektive, ufarlige tilskudd av vitamin C, D og flere mineraler.

Mobilstråling skader biologiske systemer

Det er økende dokumentasjon for at ikke-termiske effekter av eksponering for elektromagnetisk stråling i biologiske systemer inkludert mennesker. Slike effekter er for svake til å varme opp vev, som offentlig grenseverdier beskytter oss mot.

I en artikkel i Environmental Research 28. februar går forskere fra Israel og USA gjennom den nyeste faglitteraturen om effekter av stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer. De stiller seg tvilende til at dagens regelverk tjener allmennheten sett i lys av føre-var-prinsippet og Bradford Hills kriterier for å finne årsakssammenheng.

Forskerne konkluderer at det er betydelig vitenskapelig dokumentasjon for at stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer forårsaker kreft, hormonelle, nevrologiske og andre negative helseeffekter.  Strålevernmyndighetene bidrar ikke til å beskytte folks helse ved å ha så liberale grenseverdier og utsetter dermed folk for unngåelige risikoer.

På tide å tillate genmodifisert mat i Norge?

Noen grønnsaker kan genmanipuleres for å tåle varme, tørke og uvanlig klima bedre. De kan også være sunnere. Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 3. mars.

Artikkelen tar blant annet opp fordeler og ulemper ved genmodifisert mat og forskjeller på genmodifisering og avl.

Antipsykotika og verdensherredømme

Jurist og forfatter Erlend Efskind har 26. februar et leserinnlegg på Steigan.no som er kritisk til behandlingen i psykiatrien, særlig tvangsinnlegging og tvangsmedisinering ved psykose/schizofreni.

Er milliarder til elbilisme viktigere enn rent drikkevann?

Ove Bengt Berg kritiserer i et innlegg på Politikus.no 23. februar at staten bruker mye penger på å få folk til å gå over til elbiler, men ikke nok på å utbedre drikkevann-nettet. Hans utgangspunkt er en ny rapport fra Riksrevisjonen om at målet fra 2014 om å stanse lekkasjene fra gamle vannrør med 30 prosent, mislyktes. Lekkasjene har nå økt.

LES OGSÅ  Brystkreft og mangel på vitamin D

Berg mener det er kritikkverdig å bruke penger på å rense vann som sendes ubrukt ut i grunnen, og at ødelagte vannrør fører til innsig av forurensning i det rensede vannet. Det antas å koste 167 milliarder kroner å skifte ut utette vannrør i Norge, noe kommunene ikke har råd til.

I stedet bruker samfunnet rundt 20 milliarder i året på å lokke bilister til å kjøpe elbil, planlagt til 280 milliarder fram til 2025. Berg mener dette er feil helse- og miljøpolitikk.

Hanne Kristin Rohde: Hjernen er ikke stjernen!

Den tidligere politisjefen er intervjuet på Hemali.no 2. mars om alt fra helsebedring etter å ha kuttet ut blant annet melk og gluten til fenomener som vitenskapen ikke kan forklare.

Matens betydning for munnhelse

Matvarer vi spiser, påvirker initieringen og progresjonen av munnhulesykdommer som hull i og nedbryting av tennene, tannkjøttbetennelse, tannløsningssykdom og til og med oral kreft. Dette er tatt opp i en artikkel på Healthnews.com 28. februar.

Hvem bør unngå kaffe?

Selv om kaffe er en viktig kilde til antioksidanter og blant annet kan bidra til å motvirke utviklingen av Alzheimers sykdom, bør følgende grupper holde seg unna kaffe: barn, gravide, folk med søvnproblemer, panikk og angst, høyt blodtrykk, jernmangelanemi og irritabelt tarmsyndrom.

Noen mangler dessuten enzymer som bryter ned koffein og kan til og med bli dårlige av å drikke te eller å spise sjokolade. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 28. februar.

Et fåtall selskaper dominerer global matforsyning

Ifølge en artikkel på Naturalhealth365.com 2. mars kontrolleres 11 nøkkelsektorer for global matforsyning av en liten gruppe selskaper. En ny rapport tar opp bekymringer forbundet med den økende trenden til maktkonsentrasjon. Rapporten tar opp alt fra overavhengighet av teknologi og kunstig intelligens (AI) til prioritering av profitt over miljø og menneskers helse.

Søvnmidler øker demensrisiko

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 22. februar. En tredel av nordamerikanere med innsovningsproblemer bruker sovetabletter. Prisen for en god natts søvn kan være at de øker risikoen for demens. Dette er basert på en studie av hvite og svarte amerikanere som er fulgt i gjennomsnittlig ni år. Før studien hadde ingen demens. Tjue prosent av deltakerne utviklet demens, og risikoen for demens økte særlig blant personer med hvit hudfarge som brukte søvnmedikamenter.

LES OGSÅ  Det er vanlig å være akkurat litt deppa

Studien ble publisert i Journal of Alzheimer’s Disease 31. januar.

Skadelige hjelpestoffer i HPV-vaksiner

Vitenskapelig dokumentasjon tyder på at blandingen av adjuvanser (hjelpestoffer) i vaksiner mot HPV (humant papillomavirus) og andre virus er ansvarlig at noen pasienter utvikler autoimmune sykdommer i kjølvannet på vaksinering. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 2. mars. Dette er for øvrig fjerde artikkel i en serie med kritisk blikk på HPV-vaksiner.

Staten skaper problemer som bare staten kan løse

Professor Halvor Næss tar i en artikkel på Steigan.no 1. mars opp framveksten av statsdannelser. Dette er et tema han har tenkt mye på siden statens stengte ned landet i et forsøk på å stoppe koronapandemien. Artikkelen handler om statsdannelser generelt (hvorfor det skjer), og dette setter en rekke forhold under pandemien i perspektiv.

De ti største farene ved koronavaksiner

Syv av disse farene var kjent av forskere før utgivelsen av koronavaksinene. Hver av dem er et såkalt ”stoppsignal” som burde tilsagt at vaksinene aldri burde blitt tatt i bruk. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 1. mars.

Får WHO diktatorisk makt til å vedta global nedstengning og vaksinetvang?

Direktøren for Verdens helseorganisasjon (WHO) vil trolig få ubegrenset rett til å pålegge nedstengninger, vaksinepåbud og overvåking av befolkningen i alle de 194 medlemslandene. Dette er tema for en artikkel på Steigan.no 26. februar.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner