Skip to main content

Kobling mellom energidrikk og selvmordstanker hos barn

Denne uka kan du lese at forskere kobler energidrikker til selvmordstanker hos barn. Videre tar vi opp dette:

Tekst Iver Mysterud

 • Sitter du mye på jobben?
 • Vil Nederlands regjeringen bli kvitt bøndene?
 • Barn deltar i mRNA-vaksineeksperiment ved norske sykehus
 • Er oppfriskningsdoser av koronavaksine en tidsinnstilt kreftbombe?
 • Gjør oppfriskningsdoser av koronavaksine mer skade enn nytte ved immunsvikt?
 • Blåbærekstrakt mot kreft
 • Depresjon kan være koblet til høyere kroppstemperaturer
 • Kan Alzheimers sykdom i visse tilfeller overføres til andre?
 • 12 000 norske pasienter har vært med på forskning til ingen nytte
 • Bulmeurt har vært brukt til dop og medisin i flere tusen år i Europa 
 • Er mennesker med alkoholproblemer egnet til å kjøre bil?
 • Mange veterinærer finner livet meningsløst
 • Paracetamol påvirker utviklingen av hjerneceller
 • Urinfargen kan varsle om sykdom
Kobling mellom energidrikk og selvmordstanker hos barn / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Forskere kobler energidrikker til selvmordstanker hos barn

Energidrikker kan utgjøre en risiko for barn og unges hjerner. En studie publisert i Public Health 15. januar viste at de som inntok energidrikker, hadde høyere risiko for å bli deprimert, oppleve selvmordstanker, AD/HD og angst. Studien kan ikke slå fast om dette handler om årsaksforhold, og forskerne anbefaler framoverskuende studier for å få bedre innsikt. De mener likevel at føre-var-prinsippet bør vurderes i form av tiltak som begrenser salg av energidrikker til barn og unge. Saken er omtalt i The Epoch Times 1. februar.

Helsemagasinet: Ketogen kost mot nervelidelser og mental sykdom.

Sitter du mye på jobben?

Hvordan påvirker langvarig sitting på jobben fysisk aktivitet blant tilsynelatende friske individer? Dette var tema for en artikkel publisert i JAMA Network Open 19. januar. Studien inkluderte 481 688 individer som i gjennomsnitt ble fulgt opp i nesten 13. Den viste at individer som hovedsakelig satt på jobb, hadde høyere risiko for dødelighet av alle årsaker (16 %) og kardiovaskulær sykdom (34 %) enn de som satt lite.

LES OGSÅ  Hvordan bli motivert til å bli sunnere

Funnene tyder på at dersom man sitter kortere på arbeidsplassen og/eller øker volumet eller intensiteten av daglig fysisk aktivitet, reduseres risikoen for å dø av alle årsaker og hjerte- og karsykdommer.

Helsemagasinet: Hvordan vi puster og går er viktig for helsa!

Vil Nederlands regjering bli kvitt bøndene?

Den nederlandske regjeringen har en plan med en prislapp på 25 milliarder euro for å bli kvitt bønder, og det hele er finansiert av skattebetalerne. Dette er tema for en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola, som er oversatt til norsk og publisert på Steigan.no 4. februar.

Helsemagasinet: Regenerativt landbruk bygger jordsmonnet og fanger karbon.

Barn deltar i mRNA-vaksineeksperiment ved norske sykehus

Til tross for at man vet at faren for hjertebetennelse etter mRNA-vaksinering er høyere hos unge enn eldre, ønsker norske sykehus som del av et internasjonalt prosjekt, å injisere barn mellom 5 og 12 år eksperimentelt med mRNA-vaksiner. Dette gjør Norge til et nyttig redskap for farmasøytisk industri. Dette er tema for et innlegg fra Fritt Vaksinevalg 18. oktober 2023.

Helsemagasinet: Hjertebetennelse som bivirkning av koronavaksinene.

Er oppfriskningsdoser av koronavaksine en tidsinnstilt kreftbombe?

Det er tema for en artikkel av den britiske immunologiprofessoren Angus Dalgleish i The Epoch Times 31. januar.

Helsemagasinet: Behandling av bivirkninger koronavaksiner.

Gjør oppfriskningsdoser av koronavaksine mer skade enn nytte ved immunsvikt?

Ja, det er en mulighet ifølge en oversiktsartikkel i Clinical and Experimental Medicine 27. januar. Det er nemlig ut til at disse oppfriskningsdosene kan svekke immunsystemet.

Dette skjer ved å svekke aktiveringen av immunceller som beskytter kroppen mot infeksjoner og kreft. Dette er omtalt i The Epoch Times 8. februar.

LES OGSÅ  Sol, biorytmer og mental helse

Helsemagasinet: Vaksiner – et flaggskip i offentlig helsepolitikk.

Blåbærekstrakt mot kreft

Blåbær inneholder en rekke stoffer som motvirker kreft. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 30. januar.

Helsemagasinet: Blått gull i Sandnes!

Depresjon kan være koblet til høyere kroppstemperaturer

En studie i Scientific Reports 5. februar har påvist en korrelasjon mellom depressive symptomer og høy kroppstemperatur. Jo mer alvorlig depresjon, desto høyere var de rammedes hudtemperatur. Studiene inkluderte 20 000 deltakere fra 106 land som ble fulgt over tid. De hadde utstyr for å måle kroppstemperatur og registrerte depresjonssymptomer. Studien sier imidlertid ikke hvorvidt depressive symptomer gir høy kroppstemperatur eller omvendt.

Tiltak som induserer kroppens temperaturregulering kan tenkes å bli løsninger for depressive symptomer. Dette kan for eksempel skje ved å bruke varme bad, badstuer, yoga i varme omgivelser, bad med høy temperatur eller eksponering for infrarødt lys. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 7. februar.

Helsemagasinet: Depresjon, natur og kalde bad.

Kan Alzheimers sykdom i visse tilfeller overføres til andre?

Funn publisert i Nature Medicine 29. januar underbygger at Alzheimers sykdom kan spre seg mellom mennesker via prioner (smittestoffer som består av proteiner og som kan forårsake sykdom hos storfe, hjortedyr og mennesker). Forskere har identifisert flere pasienter som sannsynligvis har fått sykdommen gjennom en nå avviklet behandling som involverer humant veksthormon ekstrahert fra hjerner til lik.

Selv om funnene ikke betyr at Alzheimers sykdom kan spre seg som forkjølelse, viser forskerne at sykdommen under sjeldne omstendigheter kan overføres mellom mennesker. Dette er tatt opp i en artikkel i The Epoch Times 30. januar.

Helsemagasinet: Hva alle bør vite om Alzheimers sykdom.

12 000 norske pasienter har vært med på forskning til ingen nytte

En ny rapport viser at mange studier på sykdommer og medikamenter aldri blir gjort ferdig. Dette er ifølge psykolog Jan-Ole Hesselberg i Stiftelsen Dam bortkastet forskning, et tema som er tatt opp på Forskning.no 7. februar. Temaet blir fulgt opp på Forskning.no 9. februar.

LES OGSÅ  Mental trening mot muskelsvekkelse

Helsemagasinet: Knusende kritikk av psykiatri og psykofarmaka.

Bulmeurt har vært brukt til dop og medisin i flere tusen år i Europa 

Urten ble trolig brukt i fjerne strøk av Romerriket ifølge en studie publisert i Antiquity 8. februar, omtalt på Forskning.no 8. februar.

Helsemagasinet: Kinesiske urter mot influensavirus.

Er mennesker med alkoholproblemer egnet til å kjøre bil?

En del pasienter med alkoholproblemer fratas førerkortet. En studie publisert i Nordic Studies on Alcohol and Drugs 9. januar viser at det er stor variasjon i helsepersonells vurderinger, og at det er behov for bedre kriterier for å inndra førerkortet. Dette er tema for en kronikk av psykologspesialist Kristoffer Høiland på Forskersonen.no 3. februar.

Helsemagasinet: Bør vi følge offentlige råd om null inntak av alkohol?

Mange veterinærer finner livet meningsløst

Nesten 30 prosent av veterinærer i Norge har det siste året følt at livet ikke er verdt å leve. Helene Seljenes Dalum har forsket på hva som er forbundet med selvmordstanker hos veterinærer. Dette er tema for en artikkel på Forskning.no 5. februar.

Helsemagasinet: Gjenopptrening av den skadede hesten.

Paracetamol påvirker utviklingen av hjerneceller

For første gang har forskere utsatt stamceller under utvikling fra det tidligste fosterstadiet for paracetamol. Resultatene viste at en rekke biologiske prosesser blir påvirket. Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 7. februar.

Helsemagasinet: Paracetamol, Ad/HD og autisme.

Urinfargen kan varsle om sykdom

Morgenurinen kan indikere potensielt alvorlige tilstander, fra infeksjoner til organproblemer. Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 1. februar.

Helsemagasinets redaktør Dag Viljen Poleszynski fikk urinsyregikt, her forteller han.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner