Skip to main content

Lærdom om korona fra Sverige: Ikke steng ned

Korona: Nå har svenske forskere undersøkt de helsemessige og økonomiske resultatene av tiltak som nedstengning. Konklusjonen er klar.

Koronaepidemien førte til nedstengninger over hele verden og bidro til en alvorlig nedgang i økonomisk aktivitet. Mange regjeringer innførte statlige støtteordninger og andre finanspolitiske tiltak.

I framtidige pandemier mener forskerne at beslutningstakere må stole på empirisk dokumentasjon i stedet for å få panikk og iverksette ekstreme tiltak.

Svenske forskere sammenliknet i en artikkel i Economic Affairs 11. februar de helsemessige og økonomiske resultatene av slike tiltak. Sverige satset mer enn andre land på anbefalinger og frivillige justeringer enn på strenge nedstengninger, sammenliknet med andre europeiske OECD-land.

Heller empiri enn panikk

Resultatene av epidemien tyder på at den svenske politikken var relativt vellykket. Sverige kombinerte lav overdødelighet med relativt små økonomiske kostnader. I framtidige pandemier mener forskerne at beslutningstakere må stole på empirisk dokumentasjon i stedet for å få panikk og iverksette ekstreme tiltak.

Selv om beslutningstakere så ut til å handle raskt og besluttsomt, gjorde deres tiltak trolig mer skade enn nytte.

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Koronatiltak uten logikk, dokumentasjon eller kritiske medier

Kritisk gjennomgang av koronakommisjonens rapporter

Vi trenger en grundig politisk oppvask om pandemihåndteringen

Espen Nakstads autoritære syn på pandemihåndteringen


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner