Skip to main content

Kategori: Sykdom

I denne kategorien kan du lese om ulike sykdommer, og hva som kan gjøres. Du kan blant annet lese om Alzheimers sykdom, ALS, epilepsi, autisme, Parkinsons sykdom, ulike virus (blant annet korona/covid-19), nervelidelser, statiner, AD/HD, multippel sklerose (MS), irritabelt tarmsyndrom (IBS), diabetes, kreft, leggikt, hjerte- og karsykdom, borrelia, schizofreni, beinskjørhet, demes, stoffskiftesykdommer og kronisk utmattelsesyndrom (ME).

Paracetamol, AD/HD og autisme

[wcm_restrict] Amerikanske forskere har funnet sammenheng mellom eksponering for det smerte- og febernedsettende medikamentet paracetamol under svangerskap...

Herpesvirus og MS

[wcm_restrict] Multippel sklerose (MS) ser ut til å kunne utløses av en virusinfeksjon, og flere typer herpesvirus har lenge vært i fokus. Særlig...